Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Minęło lato, nadeszła złota jesień. Ten okres dla działkowców, to czas szczególny – zbiory, podsumowanie osiągnięć oraz kultywowanie tradycji dożynek, w ogrodach obchodzonych pod nazwą Dni Działkowca. Tradycja i jej pielęgnowanie, to święty obowiązek współczesnego pokolenia działkowców. Zgodnie z wieloletnią tradycją, w 53 rodzinnych ogrodach działkowych naszego okręgu, odbyły się uroczystości, na które przysłano zaproszenia do Okręgu.

Wszystkie zgłoszone uroczyste dni działkowca zostały obsłużone z wyjątkiem tych, które termin 8 września wybrali na organizowanie imprez, a który zbiegał się z Okręgowymi Dniami Działkowca organizowanymi w Nowogardzie, w połączeniu z gminnymi dożynkami.

Spośród 53 ROD, brylowali jubilaci: 70 lecie ROD J. Słowackiego w Nowogardzie, 60 lecie Nowe Osiedle w Szczecinie, 55 lecie Granica w Świnoujściu, 50 lecie: Miejski w Pyrzycach, Kolejarz w Szczecinie i Odra w Świnoujściu. 40 lecie: Transportowiec w Szczecinie, Jawor w Drawnie, 35 lecie: Widok w Szczecinie, Bartoszewo w Bartoszewie, Pod Dębem w Szczecinie, Gryf w Szczecinie, Olszynka w Świnoujściu, Jutrzenka w Szczecinie i 30 lecie Nowy Sad w Stargardzie.

W pozostałych 38 ROD, święto plonów obchodzono równie uroczyście, podsumowując osiągnięcia i dziękując zasłużonym działkowcom oraz działaczom.

Formy spotkań miały przeróżną oprawę – począwszy od spotkań kameralnych, po festyny i zabawy do rana.

Dni działkowca, to doskonała okazja do zapraszania władz samorządowych, co przynosi obopólne korzyści stronom. My jesteśmy potrzebni gminom, a nam potrzebne samorządy gmin, które w miarę możliwości świadczą wymierną pomoc rodzinnym ogrodom działkowym.

Dzięki takim ludziom z samorządów, jak wicemarszałek Jarosław Rzepa, prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz i jego zastępcy, prezydent Stargardu Rafał Zając oraz burmistrzowie Władysław Diakun z Polic, Robert Czapla z Nowogardu, Andrzej Wyganowski ze Stepnicy, Robert Krupowicz z Goleniowa, z Trzebiatowa – Józef Domański, Marzena Podzińska z Pyrzyc, Piotr Sobolewski z Myśliborza, Ireneusz Rzeźniewski z Drawna, z Gryfic – Andrzej Szczygieł udało się co nie co zasilić kasy ogrodów, na cele społeczne  i inwestycje.

Nic bardziej ludzi nie łączy niż zbiorowy sukces, a w minionym roku sukcesów było wiele:

powołanie i praca kolegiów prezesów w powiatach i w dzielnicach Szczecina, wdrażanie RODO, wdrażanie programu rozwoju ROD, wdrażanie programów budowy domów działkowca, wdrażanie nowej ustawy wodnej, uporanie się z gospodarką odpadami, sprawny przebieg kampanii sprawozdawczej oraz drążenie ścieżek do pozyskiwania środków finansowych na rozwój ROD. To są efekty wymierne nas wszystkich – Rady i Zarządu Okręgu oraz samorządów ogrodowych, a przede wszystkim samych działkowców.

Bez wspólnego wysiłku nie byłoby rezultatów. Miniony rok nie był zbyt przyjazny działkowcom. W porównaniu do roku ubiegłego, gdzie nękał nas nadmiar wody, w tym roku odwrotnie, tej wody w ogrodach brakowało.

O wysiłku inwestycyjnym świadczą realizowane w bieżącym roku 153 zadania, na łączną kwotę: ponad 6,5 miliona złotych.

Temu mają służyć dni działkowca, na których ludzie są bardziej skłonni w otwieraniu się na innych, a temu sprzyja atmosfera, nieskrępowana gorsetem sztywnych przepisów.

Trochę jednak za mało ukazujemy tego, co jest w ogrodach dobre. A jest co pokazywać. Taka forma promocji pomaga ogrodom i przekonuje do sensu istnienia ogrodów.

Wszystkim działkowcom, którzy myślą podobnie, życzymy spełnienia swoich pomysłów, a lokalne media zapraszamy do ogrodów, nie tylko na uroczystości, by odzwierciedlić piękno i pożytek z rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczeństwa miast.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 169

Wczoraj 165

W tygodniu 717

W miesiącu 4391

Wszystkich 202839

Kubik-Rubik Joomla! Extensions