Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W sobotę  15.09.2018 r. odbyły się coroczne obchody Dnia Działkowca. W uroczystości, oprócz Działkowców i ich rodzin udział wzięli zaproszeni goście: Z-ca Prezydenta Miasta Świnoujście pan Paweł Sujka, Dyrektor Biura O.Z. PZD w Szczecinie Pan Tomasz Olkuski, w zastępstwie przewodniczącego Rady Miasta Pan Wiesław Góreczny oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego ROD „GRANICA” Pan Janusz Gałuszka i Jadwiga Stepaniak.

Po wysłuchaniu Hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita” i uczczeniu minutą ciszy  pamięć działkowców, którzy odeszli do „wiecznych ogrodów„,  otwarcia uroczystości  dokonał Prezes Zarządu ROD „KOTWICA” pan Andrzej Kleba, który powitał Działkowców z rodzinami i zaproszonych gości oraz przypomniał najistotniejsze sprawy jakie się w ostatnim czasie wydarzyły, a które  dotyczą funkcjonowania ROD.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenia kosza dożynkowego staroście dożynek, a następnie wystąpienia zaproszonych gości.

Z-ca Prezydenta Paweł Sujka przekazał na ręce Prezesa ROD „KOTWICA” Andrzeja Kleby drzewo – błotnię leśną ofiarowane przez Prezydenta Miasta, a  przedstawiciele ROD „Granica” przekazali piękną magnolię. Drzewka zostały zasadzone na terenie przyległym do  Domu działkowca.

Z okazji Dnia Działkowca najbardziej zaangażowanym w życie Ogrodu i zasłużonym działkowcom wręczono  odznaczenia srebrne i brązowe  „zasłużony działkowiec” .

Natomiast za pięknie zadbaną działkę i pracę na rzecz Ogrodu wręczono dyplomy. Były także dyplomy i nagrody  dla laureatów zorganizowanych konkursów w kategoriach: najlepsze plony, najpiękniejszy bukiet kwiatów, najlepsze wypiekami nalewki.

Po złożeniu życzeń i gratulacji , Prezes ROD „KOTWICA” Andrzej Kleba  zaprosił  wszystkich na  część piknikowo-rekreacyjną  imprezy, podczas której działkowcy  biesiadując mogli wysłuchać  pięknego  koncertu  akordeonisty, a od godziny 1800 uczestniczyć w zabawie tanecznej.

Zarząd ROD "Kotwica" w Świnoujściu

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 169

Wczoraj 165

W tygodniu 717

W miesiącu 4391

Wszystkich 202839

Kubik-Rubik Joomla! Extensions