Polecamy:

Wieści z Okręgu

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

28 czerwca 1948 roku o godz. 10:00, w sali posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie, przy obecności 54 delegatów, reprezentujących 16 Towarzystw Ogrodowych odbył się Walny Zjazd Delegatów Okręgu Szczecińskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dr Konrad Patka – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, inż. Irena Kozłowska z Wojewódzkiego Wydziału Odbudowy, Maksymilian Mikee z Miejskiej Rady Narodowej, Zbigniew Kozłowski – przedstawiciel prezydenta Miasta, Jan Szeląg z PPS oraz przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych – Tadeusz Kulicki.

Było to już drugie okręgowe gremium ogrodnicze, gdyż zjazd organizacyjny Okręgowego Związku odbył się 10.08.1946 r.

Po wyborze Prezydium, w skład którego wszedł przedstawiciel Zarządu Głównego oraz Michał Kotowicz, Jan Wałecki oraz jako sekretarz – Zygmunt Krydenczyk i po przemówieniach powitalnych oraz odczytaniu depesz z życzeniami od Okręgowych Związków z Poznania, Warszawy i Wrocławia, zatwierdzono porządek obrad i przystąpiono do debaty.

Wiodącymi punktami obrad były: referat „Społeczne znaczenie ogrodów działkowych”, sprawozdanie z działalności oraz wybory nowych władz Okręgu.

Z dyskusji na tym Zjeździe, dowiadujemy się o  problemach w Sławnie i Koszalinie, gdzie delegaci sygnalizują słabą współpracę z władzami miast.

Po udzieleniu absolutorium wybrano nowy zarząd w składzie: Zbigniew Kozłowski, Maksymilian Mikee, Feliks Kosakowski, Kazimierz Topolnicki, Czesław Szymański, Henryk Jeleniewski (Sławno), Józef Racheński z Czaplinka, Jan Kasperowicz ze Słupska oraz trzech zastępców członków, tj. Władysław Kortytowski, Jan Polus i Władysław Chwalny.

Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Józef Zięba, Julian Miszowski i Stanisław Jasiński, a na zastępców: Michał Malinowski i Kazimierz Szymankiewicz.

Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano Michała Kotowicza, Karola Kowacza, Rudolfa Szłapińskiego, Stefana Urbaniaka i Mariana Mordawskiego.

Uchwalono preliminarz, w którym przewidziano wydatki na składkę dla Zarządu Głównego, utrzymanie instruktorów, rozjazdy instruktorów i członków, diety za posiedzenia, płace personelu biurowego, fundusz dyspozycyjny prezesa, koszty materiałów i lokalu, szkolenia, kolportażu wydawnictw, wydatki nieprzewidziane, koszty zjazdu i prac zleconych, pozostawiają swobodę dla zarządu dokonywania zmian do wysokości 10 % preliminowanych sum.

Postulaty zgłaszane podczas tego zjazdu, to konieczność utworzenia samodzielnego Towarzystwa Pogodno-Północ w Szczecinie, konieczność interwencji w Człuchowie o przywrócenie terenów pod ogrody i uregulowanie w Koszalinie relacji z Zarządem Miejskim oraz o uaktywnienie zakładów pracy w utrzymaniu i zagospodarowywaniu ogrodów, w których pracownicy mają działki.

Dziś po 70 latach od pamiętnej daty Zjazdu, nasuwają się refleksje – ile jesteśmy wdzięczni tym pionierom ogrodnictwa działkowego w szczecińskim województwie, przychodzącym z różnych stron przedwojennej Polski i z różnym bagażem doświadczeń wojennych, by podjąć trud organizowania ogrodów działkowych w naszym województwie. Nie były to te czasy, gdzie sprawy są uregulowane prawem. Samorządność działkowa na ziemiach zachodnich dopiero się rodziła. Trzeba było wiele odwagi, uporu, pracy, często fizycznej oraz inwencji twórczej, by stworzyć po latach stowarzyszenie, które dziś w naszym okręgu szczecińskim skupia 50 tysięcy rodzin działkowych. Na podkreślenie zasługuje ogromny wysiłek w okresie, gdy prowadzenie ogrodów działkowych zostało powierzone Polskiemu Związkowi Działkowców, który rozproszone  struktury potrafił scementować w jednolity organizm i zabezpieczyć prawem przyszłość ogrodów działkowych.

 Dzisiaj, gdy słucha się niekiedy utyskiwań niektórych działkowców na obciążenia finansowe i jakieś niedogodności, warto by tym ludziom polecić sięgnięcie do kart historii, bo nic nie przyszło za darmo. To dzięki tym pionierom i ich następcom, a przede wszystkim ogromnemu entuzjazmowi i nieliczeniu się z kosztami ponoszonymi na rzecz ogrodów udało się wykrzesać takie siły, które w trudnych czasach, pozwoliły by na ziemiach tych mocno zakorzeniła się Polska.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 5

Wczoraj 94

W tygodniu 438

W miesiącu 2318

Wszystkich 177926

Kubik-Rubik Joomla! Extensions