Polecamy:

Wieści z Okręgu

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Trzy w jednym

Sprawy bezpieczeństwa, zagrożeń powodowanych podtopieniem oraz bieżące problemy PZD były tematem trójczłonowej narady przedstawicieli ogrodów Miasta Szczecina w dniu 27 lipca br. Część pierwszą zorganizowano przy współudziale z Miejską Komendą Policji, której specjaliści ze wszystkich komend dzielnicowych miasta, przedstawiali działkowcom stan bezpieczeństwa w swoich rejonach odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem stanu w ogrodach działkowych. Całość problemu przedstawił podinspektor Tomasz Gwiazdowski.

Więcej…

„Na półmetku”

Odbywające się posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w dniu 26.05.2017 r. miało bogaty program obrad. Oceniona została sytuacja, wynikająca z zagrożenia dla żywotnych interesów działkowców i ogrodów działkowych zrzeszonych w PZD, przez nieodpowiedzialne wystąpienia do najważniejszych czynników państwa o rewizję ustawy o ROD, blokowanie działań w realizacji zadań PZD oraz nieuprawnione stawianie zarzutów przez grupę tzw. „Wolnych działkowców”, uzurpującej sobie prawo do podejmowania kroków, zmierzających do oceny funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w państwie i funkcjonowania PZD.

Więcej…

Obrady VII Posiedzenia Zarządu Okręgowego

Dnia 13 marca  br., w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego, przy ponad 80% frekwencji. Myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe okręgowego zarządu oraz przyjęcie bilansu za rok 2016 i przyjęcie preliminarza na rok 2017.

W posiedzeniu uczestniczył wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który odczytał protokół z badania sprawozdania finansowego i preliminarza oraz zgłosił wniosek o ich przyjęcie.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Do prawników PZD często kierowane są pytania – zarówno ze strony rodzin zmarłych działkowców, jak i członków zarządów ROD, o prawa (roszczenia) przysługujące bliskim zmarłego działkowca w sytuacji, gdy uchybili oni terminowi na zgłoszenie wniosku o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu. Przypominamy, że poza sytuacją, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim – prawo do działki wygasa z chwilą śmierci działkowca. Działka staje się zatem działką „wolną”, czyli nikomu nie przysługuje wówczas tytuł prawny uprawniający do korzystania z niej. Pomimo jednak wygaśnięcia tego prawa – zarząd ROD nie może ustanowić na rzecz kogokolwiek (czy to osoby bliskiej czy obcej) prawa do niej przed upływem terminów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (ustawa o ROD).

W terminach tych osoby bliskie zmarłego mogą deklarować wobec zarządu ROD zamiar nabycia prawa do działki. Mają one na to 3 lub 6 miesięcy – w zależności od tego czy działkowiec w dniu śmierci pozostawał czy nie w związku małżeńskim.

Jeśli po śmierci działkowca w zastrzeżonych termiach nie zgłosi się żadna uprawniona osoba – zarząd ROD może swobodnie „zadysponować” prawem do działki, tj. zawrzeć umowę dzierżawy działkowej z dowolną osobą, która spełnia ustawowe kryteria. Osoby bliskie nie miałyby wówczas skutecznego roszczenia wobec PZD o ustanowienie prawa do działki (skoro same uchybiły zastrzeżonemu dla nich terminowi). Niemniej jednak biorąc pod uwagę funkcje rodzinnych ogrodów działkowych należy przyjąć, że nawet gdyby osoba bliska wystąpiła do zarządu ROD po upływie terminu, a działka nadal pozostawała działką „wolną”, zarząd ROD w miarę możliwości i z poszanowaniem przyjętych w ROD i PZD zasad, powinien uwzględnić wolę takiej osoby - zamiast ustanawiać prawo do tej działki na rzecz innej, obcej osoby.

Zwrócenia uwagi ponadto wymaga, że nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowiły własność zmarłego działkowca. Wartość tego mienia podlega rozliczeniu z osobami, które legitymują się postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia

 

AO

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 28

Wczoraj 125

W tygodniu 153

W miesiącu 2621

Wszystkich 118501

Kubik-Rubik Joomla! Extensions