Polecamy:

Wieści z Okręgu

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Reakcja na apel działkowców

Na apel o zagrożeniach ze strony nieodpowiedzialnych osób, byłych członków naszej organizacji, próbujących siać ferment i podważać walory ustawy o ROD – zareagowało kierownictwo PIS, przekazując posłowi rozpoznanie tematu.

Z przedstawicielami sygnatariuszy apelu spotkał się  22 sierpnia br. poseł Pan Artur Szałabawka.

Więcej…

Trzy w jednym

Sprawy bezpieczeństwa, zagrożeń powodowanych podtopieniem oraz bieżące problemy PZD były tematem trójczłonowej narady przedstawicieli ogrodów Miasta Szczecina w dniu 27 lipca br. Część pierwszą zorganizowano przy współudziale z Miejską Komendą Policji, której specjaliści ze wszystkich komend dzielnicowych miasta, przedstawiali działkowcom stan bezpieczeństwa w swoich rejonach odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem stanu w ogrodach działkowych. Całość problemu przedstawił podinspektor Tomasz Gwiazdowski.

Więcej…

„Na półmetku”

Odbywające się posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w dniu 26.05.2017 r. miało bogaty program obrad. Oceniona została sytuacja, wynikająca z zagrożenia dla żywotnych interesów działkowców i ogrodów działkowych zrzeszonych w PZD, przez nieodpowiedzialne wystąpienia do najważniejszych czynników państwa o rewizję ustawy o ROD, blokowanie działań w realizacji zadań PZD oraz nieuprawnione stawianie zarzutów przez grupę tzw. „Wolnych działkowców”, uzurpującej sobie prawo do podejmowania kroków, zmierzających do oceny funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w państwie i funkcjonowania PZD.

Więcej…

Obrady VII Posiedzenia Zarządu Okręgowego

Dnia 13 marca  br., w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego, przy ponad 80% frekwencji. Myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe okręgowego zarządu oraz przyjęcie bilansu za rok 2016 i przyjęcie preliminarza na rok 2017.

W posiedzeniu uczestniczył wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który odczytał protokół z badania sprawozdania finansowego i preliminarza oraz zgłosił wniosek o ich przyjęcie.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Tak też ustawodawca zakładał, uchwalając nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych  w 2013 r., przy pełnym poparciu posłów wszystkich opcji politycznych.

Jednakże życie jest urozmaicone i stwarza takie sytuacje, których nawet ustawodawca nie mógł przewidzieć.

Bałamuceni działkowcy, często przez byłych działaczy PZD, którym z różnych względów podziękowano za ich działalność, stawiają sobie pytania – co dalej? I jak ma wyglądać przyszłość naszego ogrodu?

Do tej pory, zrzeszeni w PZD, mają sytuację stabilną i jasny pogląd na organizację i funkcjonowanie ogrodu, a tu co jakiś czas pojawia się próba wyodrębnienia się ze struktur PZD. 

Do wyodrębnienia dążą członkowie stowarzyszenia, którym zaświtała myśl, by przejąć  ogród gotowy, urządzony i dobrze funkcjonujący. A dlaczego? Bo widzą w tym swój interes.

Na przeszkodzie staje jednak prawo, które nie zezwala na przejmowanie ogrodu przez istniejące już stowarzyszenie, lecz wtedy i tylko wtedy, gdy działkowcy na specjalnym zebraniu wszystkich działkowców danego ogrodu, powołają na takim zebraniu nowe stowarzyszenie, po zapoznaniu się z nowym statutem i wyrobieniu sobie poglądu, co do wyboru stowarzyszenia prowadzącego ogród, podejmą stosowną uchwałę.

Ogród rodzinny może być prowadzony tylko przez jedno stowarzyszenie, nie może być wielości, bo to prowadziło by do anarchii.

Zwołanie takiego zebrania jest obwarowane ostrymi kryteriami ustawowymi, co do wyboru, przebiegu, udziału osób oraz parametrów ilościowych, wymaganych do podjęcia uchwały, o pozostaniu lub o powierzeniu ogrodu nowemu stowarzyszeniu. Działkowcy bowiem muszą wiedzieć, co ich czeka, jeżeli zdecydują się na zmianę a przede wszystkim muszą wyrazić swoją wolę w przekonaniu, że dany wybór jest dla nich korzystny.

Stowarzyszenie zwołujące zebranie działkowców jest odpowiedzialne za prawidłowość zwołania zebrania i jego przebieg zgodnie z przepisami ustawy, w interesie działkowców.

Inicjatorzy zwołania zebrania, chcąc osiągnąć skutek rozpoczynają kampanię, często daleko odbiegającą od norm prawnych i etycznych. W kampanii posługują się kłamstwem, oczernianiem oraz obietnicami bez pokrycia, że gdy się wyodrębnią nie będzie kosztów na prowadzenie struktur, będzie można korzystać ze środków budżetowych gminy lub funduszy unijnych, że będzie uchwalanie opłat samodzielnie przez walne zebranie, że będzie możliwe uwłaszczenie. Aby to uwiarygodnić, dopisuje się różne „winy” zarządu, a często całego stowarzyszenia PZD. W ogrodzie tworzy się atmosfera nieufności, sprzyjająca manipulowaniu działkowcami, u których rodzą się pytania, kierowane do zarządu ogrodu a nawet do burmistrza miasta.

Aby sytuację uspokoić i wyciszyć emocje po odbytym zebraniu działkowców Pani Burmistrz Pyrzyc zorganizowała spotkanie  z zarządem  ROD „Miejski” oraz z zarządem stowarzyszenia „Zieleniec”.

Już na wstępie spotkania rozwiała nadzieje na realizację obietnic głoszonych w ulotkach, roznoszonych po mieszkaniach, wywieszanych na ogrodzeniach ogrodu, czy w mieście w witrynach sklepowych, bowiem w istniejącym stanie prawnym, wszystkie stowarzyszenia w kraju działają  na tych samych warunkach i dzisiaj każdy ogród może korzystać z pomocy unijnej, ze środków budżetowych, jeżeli gmina ma możliwości, a ogród spełnia warunki i podejmuje inicjatywę.

Nie ma również możliwości uwłaszczenia działkowców w drodze porozumienia z gminą.

Kwestię zarządzania ogrodem, należy odnieść do zarządu pochodzącego z wyboru a opłaty niezbędne na funkcjonowanie ogrodu uchwala dzisiaj też walne zebranie, bez ich narzucania z góry. Koszty  związane z prowadzeniem ogrodu w zakresie gospodarki terenami, inwestycji, obsługi prawnej, szkolenia oraz koszty realizacji przyjętych programów rozwojowych są w skali makroekonomicznej bezspornie są niższe, niż koszty w tym zakresie, każdego ogrodu funkcjonującego samodzielnie.

Na spotkaniu ujawniła się ogromna niewiedza pomysłodawców wyodrębnienia się  oraz duże zacietrzewienie w manipulacji faktami. Do tego stopnia, że Pani Burmistrz, była zmuszona studzić gorące głowy niektórych uczestników, reprezentujących stowarzyszenie „Zieleniec”.

Odbyte zebranie wszystkich działkowców – a było to już drugie podejście do wyodrębnienia, dowiodło, że działkowcy nie są zainteresowani zmianą stowarzyszenia, które dzisiaj prowadzi ogród i swoją wolę wykazali, że na zebranie nie przyszli, pomimo indywidualnego zaproszenia każdego z nich w sposób przewidziany ustawą.

Wynika z tego, że inicjatorzy zwoływania kolejnych zebrań powinni zdawać sobie sprawę z tego, że w ten sposób generują tylko niepotrzebne i niemałe koszty, a które tak czy inaczej obciążają wszystkich działkowców ogrodu.

Szermowanie hasłami i obietnicami na niewiele się zda, gdy wola działkowców rozmija się z ambicjami garstki przedstawicieli stowarzyszenia, która nie bacząc na skutki i możliwości, z uporem maniaka próbują forsować swoje idee fixe.

Tadeusz Jarzębak

Prezes OZ w Szczecinie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 103

Wczoraj 154

W tygodniu 894

W miesiącu 3339

Wszystkich 122935

Kubik-Rubik Joomla! Extensions