Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Nowe Życie"

OGŁOSZENIE

ZARZĄD ROD „NOWE ŻYCIE” ZAWIADAMIA DZIAŁKOWCÓW, ŻE W DNIU 30.04.2022 ROKU O GODZ. 1000 BĘDĄ PODSTAWIONE 2 KONTENERY NA ODPADY ZIELONE. DO KONTENERÓW MOŻNA WRZUCAĆ GAŁĘZIE I LIŚCIE PO ORZECHU. WSZYSCY DZIAŁKOWCY Z INNYMI ODPADAMI BĘDĄ ZAWRACANI.

1. MIEJSCE - PLAC PRZY ZARZĄDZIE

2. MIEJSCE - BRAMA WJAZDOWA - III- SEKTOR

Obowiązujące opłaty w ROD „NOWE ŻYCIE” w 2022 r.

Obowiązujące opłaty w ROD  „NOWE ŻYCIE” w 2022 r.

Uchwała Krajowej Rady  PZD  nr 5/XXIII/2014

 

Składka członkowska

6 zł od członka użytkującego jedną działkę, małżeństwa posiadające jedno prawo do działki, każdy z nich opłaca po 3zł

 

 

 

Termin płatności 30.06.2022 r.

 

 

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2022

Opłata ogrodowa

0,85 zł za 1m² powierzchni użytkowanej działki

 

Uchwała Walnego

Zebrania nr 7/2022

 

Wywóz odpadów komunalnych

99,00 zł od działki

osoby stale przebywające 569,00

Uchwała Walnego

Zebrania nr 5/2022

opłata energetyczna

30,00 zł od działki posiadającej prąd

Uchwała Walnego

Zebrania nr 6/2022

opłata wodna

15,00 zł od działki posiadającej wodę

Uchwała Walnego Zebrania nr 14/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady korzystania z energii elektrycznej

 

rozliczenie kosztów energii

 

opóźnienie  z uiszczeniem opłat na poczet zużytej energii

może spowodować jej odłączenie

 

 

 

 

cena za 1 kWh wynikająca z faktury

 

ponowne podłączenie do sieci ogrodowej po  uregulowaniu  zaległych należności wobec ogrodu wraz z ustawowymi odsetkami oraz  uiszczeniu opłaty w kwocie  200,00 zł(koszt odłączenia i ponownego włączenia energii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co 2 miesiące

 

 

Wszystkie opłaty można wpłacać na konto bankowe ROD im. „Nowe Życie” ul. Hoża 29, 71-699 Szczecin

68 1240 3826 1111 0010 6710 4931

Informacja

 

ZARZĄD ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE INFORMUJE, ŻE KASA  BĘDZIE NIECZYNNA

W DNIU 14.04.2022 roku

W DNIU 28.04.2022 roku

PRZETARG ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE

Zamawiający : Polski Związek Działkowców ROD. „Nowe Życie” ul. Hoża 29 71-699 Szczecin

           zaprasza do złożenia oferty na :

1.     Wymiana sieci wodnej na alei Wiśni

2.     Wykonanie nowego odcinka rurociągu i rur odpływowych do działek 

3.     Wykonanie próby szczelności i przekazanie do użytkowania nowej instalacji

4.     Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca dysponuje personelem i uprawnieniami

oraz doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia  

5.      Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty :

- najniższa cena brutto , najlepsze kwalifikacje

6.     Osoba upoważniona do kontaktu : Jan Zbierski  trel. 503-842-343 lub 91-4421787

7.     Oferta powinna zawierać :

- nazwa Wykonawcy, cenę brutto ,termin wykonania, okres gwarancji , warunki płatności , referencje , aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności, o niezaleganiu z opłatami

 do US i ZUS.    

8.     Oferty należy składać do 18.03.2022 r. listem poleconym lub osobiście do Biura Zarządu ROD „Nowe Życie” ul. Hoża 29  71-699 Szczecin. w każdy czwartek w godz. od 16:30 do 20:00

Zakres inwestycji obejmuje wymianę rur i przyłączy do granicy działek+ 0,5m  :  

 

 Aleja Wiśni   wymiana instalacji wodnej  

1. Ilość działek – wpustów wodnych  68 szt.

2. Ilość trójników 50/25 62 szt., 25/25 6 szt.

3. Zawory spustowe szt. 2

4. Studnia wodna  nowe wyposażenie  : zawory odcinające kulowe śr. 50,

5. Rury PE 50 340m

6. Rury  PE 25 100m

7. Rury PE20- 25 204m  odpływy do granicy działek

 

8. Kolanka  PE 25, trójniki 50/25 szt. 2  , złączki , taśmy inne    

 

Ogłoszenie

Ogrody Działkowe ROD „Nowe Życie” Ul. Hoża 29, 71-699 Szczecin

Dysponują salą na przyjęcia  okolicznościowe, którą udostępniamy chętnym 

Sala może pomieścić od 20 – 120 osób. 

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Nowe Życie” zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 Które odbędzie się w dniu 26.03.2022 roku w Domu Działkowca ul. Hoża 29, 71-699 Szczecin

 

Początek obrad:

W 1 terminie – godz. 10 00

W 2 terminie – godz. 10 30

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 17.03.2019 r.  w godz. 1600 do 1800 w  biurze Zarządu.

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie
 2. SKŁAD ZARZĄDU
 3. Informacja
 4. INFORMACJA O TERMINACH ODCZYTÓW WODY
 5. Informacja
 6. Dzień działkowca 2021
 7. Opłaty w 2021 roku
 8. Ogłoszenie
 9. Ogłoszenie
 10. Ogłoszenie
 11. OGŁOSZENIE
 12. Życzenia Świąteczne
 13. Ogłoszenie
 14. Ogłoszenie
 15. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZIELONYCH (GAŁĘZIE DRZEW, KRZEWÓW I ROŚLINY PORAŻONE ZARAZĄ ).
 16. HARMONOGRAM WYWOZU GABARYTÓW
 17. Informacja o odczycie wody 2020
 18. Ogłoszenie
 19. Terminy puszczenia wody w 2020 roku
 20. Życzenia Świąteczne
 21. !!!ZABAWA ANDRZEJKOWA!!!
 22. Ogłoszenie
 23. Ogłoszenie
 24. Informacja
 25. dzień działkowca 2019
 26. Ogłoszenie
 27. Informacja
 28. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
 29. Informacja
 30. ŻYCZENIA NOWOROCZNE
 31. OGŁOSZENIE
 32. INFORMACJA O ODCZYCIE WODY 2018
 33. !!!ZABAWA ANDRZEJKOWA!!!
 34. ZAWIADOMIENIE
 35. Ogłoszenie
 36. INFORMACJA
 37. Wolne działki w ROD
 38. Ogłoszenie
 39. INFORMACJA
 40. Informacja
 41. INFORMACJA
 42. Obowiązujące opłaty w ROD im. „NOWE ŻYCIE” w 2018 r.
 43. Opłaty inwestycyjne
 44. Informacja
 45. Informacja
 46. REGULAMIN Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Nowe Życie” w Szczecinie z dnia 07.04.2018 r.
 47. Walne Zebranie 2018
 48. Zasady wjazdu na teren ogrodu pojazdów mechanicznych
 49. Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD Nowe Życie w Szczecinie
 50. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODY w ROD „NOWE ŻYCIE” OD KWIETNIA 2014 R.
 51. ZASTOSOWANY RYCZAŁT ZA ZUŻYTĄ WODĘ
 52. Życzenia
 53. KOMUNIKAT
 54. ZAWIADOMIENIE
 55. BEZPIECZEŃSTWO NA DZIAŁCE I W ROD MUSISZ TO WIEDZIEĆ !
 56. ZABAWA ANDRZEJKOWA
 57. Zawiadomienie
 58. INFORMACJA
 59. OGŁOSZENIE
 60. Opłaty w ROD
 61. Informacja o odczycie wody 2017
 62. KOMUNIKAT
 63. Działki do nabycia
 64. Informacja
 65. Informacja
 66. Dzień Działkowca
 67. życzenia
 68. Informacja
 69. Ogłoszenie
 70. Walne Zebranie 2017
 71. Odczyty liczników wody
 72. ogłoszenie
 73. ogłoszenie
 74. dożynki 2016
 75. Informacja o wolnych działkach
 76. UWAGA !
 77. Informacja
 78. ZAPROSZENIE
 79. Informacja
 80. INFORMACJA O ODCZYCIE WODY
 81. DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2015
 82. ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI ZIELONYMI
 83. Zasady wjazdu na teren ogrodu pojazdów mechanicznych
 84. Ogłoszenie
 85. Regulamin korzystania z wody i energii elektrycznej
 86. Informacja

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 86

Wczoraj 131

W tygodniu 646

W miesiącu 2671

Wszystkich 468305

Kubik-Rubik Joomla! Extensions