Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Nowe Życie"

Opłaty 2024

Obowiązujące opłaty w ROD  „NOWE ŻYCIE” w 2024 r.

Uchwała Krajowej Rady PZD  nr 5/XXIII/2014

 

Składka członkowska

6 zł od członka użytkującego jedną działkę, małżeństwa posiadające jedno prawo do działki, każdy z nich opłaca po 3zł

 

 

 

Termin płatności 30.06.2024 r.

 

 

Uchwała Walnego Zebrania nr 4/2024

Opłata ogrodowa

1,20 zł za 1 m² powierzchni użytkowanej działki

 

Uchwała Walnego

Zebrania nr 7/2024

 

Wywóz odpadów komunalnych

130,00 zł od działki

osoby stale przebywające 790,00zł 

Uchwała Walnego

Zebrania nr 5/2024

opłata energetyczna

30,00 zł od działki posiadającej prąd

Uchwała Walnego

Zebrania nr 6/2024

opłata wodna

12,00 zł od działki posiadającej wodę

Uchwała Walnego

Zebrania nr 10/2024

Inwestycja lampy na           Aleja Grusz, Budynek Gospodarczy oraz komin przy domu działkowca

50,00 zł

Od każdej działki

 

Uchwała Walnego Zebrania nr 14/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady korzystania z energii elektrycznej

 

rozliczenie kosztów energii

 

opóźnienie  z uiszczeniem opłat na poczet zużytej energii

może spowodować jej odłączenie

 

 

 

 

cena za 1 kWh wynikająca z faktury

 

ponowne podłączenie do sieci ogrodowej po  uregulowaniu  zaległych należności wobec ogrodu wraz z ustawowymi odsetkami oraz  uiszczeniu opłaty w kwocie  200,00 zł(koszt odłączenia i ponownego włączenia energii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co 2 miesiące

  

Wszystkie opłaty można wpłacać na konto bankowe ROD im. „Nowe Życie” ul. Hoża 29, 71-699 Szczecin

68 1240 3826 1111 0010 6710 4931

 

Ogłoszenie

UWAGA !

Zarząd ROD „Nowe Życie” w Szczecinie z dniem 20.03.2024 r. ogłasza nabór na stanowisko

 gospodarza ogrodu

 osoby chętne do podjęcia pracy proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur, w każdą środę i czwartek w godzinach 16.00-18.00 do Zarządu ROD bądź pod numerem 

tel. 91-44-21-787

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze

UWAGA !!! 

 • Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w I terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 Uchwała nr 23/2024

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

 im. „Nowe Życie” w Szczecinie

z dnia 21.02.2024 r.

w sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo- wyborczego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 

Zarząd Stowarzyszenia ogrodowego PZD ROD im. „Nowe Życie” w Szczecinie działając 

w oparciu o § 59 Statutu PZD 

POSTANOWIŁ

w roku 2024 ustalić termin Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego

 na 12 marzec  2024 r.  

I termin o godz. 16:00

II termin o godz. 16:30

UZASADNIENIE

Działając w oparciu o § 59 Statutu PZD  stanowiący, że Walne Zebranie zwołuje zarząd ROD i proponuje porządek obrad Zarząd ROD postanowił jak w sekwencji uchwały.

Prezes Zarządu

Ewa Janocik 

Wiceprezes Zarządu       

Witold Godlewski                                                                                                                 

                                                               

Informacja

Zarząd ROD "Nowe Życie" informuje, że biuro ROD będzie czynne 04.01.2024 r.

Informacja

ZARZĄD „NOWE ŻYCIE” INFORMUJE, ŻE WODA BĘDZIE ZAMKNIĘTA NA OKRES ZIMOWY W DNIU ODCZYTU WODOMIERZY.

Więcej artykułów…

 1. Informacja
 2. Informacja
 3. Ogłoszenie
 4. Oferta Pracy
 5. Informacja
 6. Ogłoszenie
 7. Informacja
 8. Ogłoszenie
 9. Informacja
 10. Ogłoszenie
 11. PRZETARG ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE
 12. Życzenia Świąteczne
 13. Obowiązujące opłaty w ROD „NOWE ŻYCIE” w 2024 r.
 14. Ogłoszenie
 15. Informacja
 16. Ogłoszenie
 17. Ogłoszenie
 18. Informacja
 19. OGŁOSZENIE
 20. Uchwała nr 08/2023
 21. Życzenia Świąteczne
 22. Ogłoszenie
 23. Ogłoszenie
 24. Informacja
 25. Dzień Działkowca „Dożynki” 2022 rok
 26. OGŁOSZENIE
 27. Informacja
 28. Informacja
 29. OGŁOSZENIE
 30. Obowiązujące opłaty w ROD „NOWE ŻYCIE” w 2022 r.
 31. Informacja
 32. PRZETARG ROD „NOWE ŻYCIE” W SZCZECINIE
 33. Ogłoszenie
 34. ZAWIADOMIENIE
 35. Ogłoszenie
 36. SKŁAD ZARZĄDU
 37. Informacja
 38. INFORMACJA O TERMINACH ODCZYTÓW WODY
 39. Informacja
 40. Dzień działkowca 2021
 41. Opłaty w 2021 roku
 42. Ogłoszenie
 43. Ogłoszenie
 44. Ogłoszenie
 45. OGŁOSZENIE
 46. Życzenia Świąteczne
 47. Ogłoszenie
 48. Ogłoszenie
 49. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZIELONYCH (GAŁĘZIE DRZEW, KRZEWÓW I ROŚLINY PORAŻONE ZARAZĄ ).
 50. HARMONOGRAM WYWOZU GABARYTÓW
 51. Informacja o odczycie wody 2020
 52. Ogłoszenie
 53. Terminy puszczenia wody w 2020 roku
 54. Życzenia Świąteczne
 55. !!!ZABAWA ANDRZEJKOWA!!!
 56. Ogłoszenie
 57. Ogłoszenie
 58. Informacja
 59. dzień działkowca 2019
 60. Ogłoszenie
 61. Informacja
 62. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
 63. Informacja
 64. ŻYCZENIA NOWOROCZNE
 65. OGŁOSZENIE
 66. INFORMACJA O ODCZYCIE WODY 2018
 67. !!!ZABAWA ANDRZEJKOWA!!!
 68. ZAWIADOMIENIE
 69. Ogłoszenie
 70. INFORMACJA
 71. Wolne działki w ROD
 72. Ogłoszenie
 73. INFORMACJA
 74. Informacja
 75. INFORMACJA
 76. Obowiązujące opłaty w ROD im. „NOWE ŻYCIE” w 2018 r.
 77. Opłaty inwestycyjne
 78. Informacja
 79. Informacja
 80. REGULAMIN Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Nowe Życie” w Szczecinie z dnia 07.04.2018 r.
 81. Walne Zebranie 2018
 82. Zasady wjazdu na teren ogrodu pojazdów mechanicznych
 83. Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD Nowe Życie w Szczecinie
 84. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODY w ROD „NOWE ŻYCIE” OD KWIETNIA 2014 R.
 85. ZASTOSOWANY RYCZAŁT ZA ZUŻYTĄ WODĘ
 86. Życzenia
 87. KOMUNIKAT
 88. ZAWIADOMIENIE
 89. BEZPIECZEŃSTWO NA DZIAŁCE I W ROD MUSISZ TO WIEDZIEĆ !
 90. ZABAWA ANDRZEJKOWA
 91. Zawiadomienie
 92. INFORMACJA
 93. OGŁOSZENIE
 94. Opłaty w ROD
 95. Informacja o odczycie wody 2017
 96. KOMUNIKAT
 97. Działki do nabycia
 98. Informacja
 99. Informacja
 100. Dzień Działkowca

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 154

Wczoraj 183

W tygodniu 1305

W miesiącu 3129

Wszystkich 506552

Kubik-Rubik Joomla! Extensions