Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

W tym względzie należy docenić sukcesy Związku, które przekładają się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w ROD oraz poprawiają sprawy organizacyjne.

Oceniając wstępnie zebrania sprawozdawczo wyborcze w ROD Okręgu, podkreślił, iż kampania przebiegała spokojnie, a efektem są wybory nowych organów statutowych oraz lepsze przygotowanie dokumentacyjne zebrań, a także korzystne zmiany w składach zarządów.

Rok kończący kadencję i przygotowanie do Okręgowego Zjazdu Delegatów, wymagają wytężonej pracy w zakresie logistycznego przygotowania, dokumentacyjnego, a zwłaszcza odpowiedniego doboru ludzi do struktur okręgowych i delegatów na Zjazd Krajowy.

Okręgowe Dni Działkowca, po konsultacji postanowiono zorganizować w ostatnią sobotę miesiąca sierpnia, w jednym z większych ogrodów działkowych, posiadających odpowiednie zaplecze do zorganizowania takiej uroczystości i działkowego pikniku.

Z zaplanowanych tematów merytorycznych, pierwszy wiceprezes – Józef Romanowski przedstawił ocenę współpracy zarządów ROD z samorządami gmin, jej znacznie oraz jej dotychczasowe efekty, podkreślając, iż sukcesy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój ROD, rodzą się dość nieśmiało.

Promocję Związku i ROD, na bazie ogrodowych stron internetowych przedstawił sekretarz Okręgu, który w swojej prezentacji wykazał, jak duże jest pole do działania w tym zakresie oraz jakie są zaniedbania, które niezwłocznie należy wyeliminować.

Odpowiedzialność z tytułu pełnienia funkcji w organach związkowych przedstawił Tomasz Olkuski, który na przykładach udowadniał, jak wielkie znaczenie ma przestrzeganie prawa, którego nierespektowanie rodzi poważne skutki dla całego PZD, a dla ogrodów nieuzasadnione straty finansowe w wyniku przegranych spraw sądowych.

Po przerwie, główna księgowa Okręgu, omówiła zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD oraz zbiorcze preliminarze ROD Okręgu, podkreślając, że wzrosła odpowiedzialność ogrodów w przygotowaniu dokumentów oraz że wszystkie ogrody zostały objęte badaniem. Nastąpiła poprawa w układzie strukturalnym w relacji przychody i koszty i ich lepsze planowanie.

Niepokojącym zjawiskiem jest jednak fakt, że aż 59 ROD zamyka rok niedoborem, co musi pobudzić do działania OZ, gdyż w tym względzie nie można tolerować, aby co roku w tych samych ogrodach pomnażać niedobór – jest to zły przykład gospodarności. Nastąpiło lepsze wykorzystanie środków funduszu rozwoju. Natomiast fundusz oświatowy w ogrodach nie jest wykorzystywany w pełni na te cele, do którego został utworzony.

Ocena Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która badała sprawozdania za rok 2018 i preliminarz zbiorczy na 2019 rok, jest pozytywna.

Po części merytorycznej, przystąpiono do dyskusji. Głos zabrało 15 uczestników, którzy sygnalizowali następujące problemy:

• dobór ludzi do zarządów oraz sugestia, by prezesa wybierało walne zebranie, a ten dobierałyby sobie ludzi do zarządu wg jego uznania,

• potrzeba szkolenia instruktorów SSI wszystkich szczebli a zawłaszcza ogrodowych, których działanie jest niewystarczające, a ich rola przez większość zarządów jest niedoceniana,

• rola przedstawiciela Okręgu na walnych zebraniach i jego odpowiednie honorowanie przez zarządy ROD,

• uciążliwość procedur pozyskiwania środków z budżetów gmin,

• nielogiczność stawek za wodę zużywaną do podlewania upraw,

• potrzeba szkolenia nowych zarządów,

• uaktualnienie komunikacji między prezesami w kolegiach,

• „odmłodzenie” działaczy, a nawet ograniczyć ich wybór po osiągnięciu 65 lat,

• znaczenie przestrzegania prawa w ROD,

• zweryfikowanie kwot wymagających pełnomocnictwa do przekroczenia zwykłego zarządu,

• potrzeba korzystania z doświadczeń ludzi o określonym wieku w zarządach,

• ważność uznania przez działkowców dla działaczy za ich pracę,

• nieskuteczność instrumentów w ograniczeniu napływu obcokrajowców do ROD z zamiarem zamieszkiwania,

• rosnące koszty śmieci, segregacji, utrzymania czystości wokół ROD, odbiór odpadów zielonych przy modernizacji działek,

• odpowiedzialność OZ za szkolenie zarządów ROD i system szkolenia (liczebność grup).

Prezes Okręgu, podsumowując dyskusję, stwierdził, że była ona wielowątkowa i niektóre wnioski należy wziąć pod uwagę w pracy Okręgu (te, które są realne). Poinformował, iż naprzeciw zgłaszanym wnioskom, Krajowy Zarząd przewiduje wydanie:

• poradnika dla zarządów,

• kalendarzyka dla każdego działkowca,

• ujednolicenie systemu komunikacyjnego w Związku,

• wprowadzanie nowych technik,

• wydanie jednolitego programu szkolenia oświatowego i jednolitego programu szkolenia dla działaczy, a ponadto można składać wnioski do znowelizowania statutu w przypadkach niezbędnych podpowiedzianych przez praktykę życiowa.

Główny kierunek naszej pracy powinien zmierzać do:

• ożywienia życia w ROD,

• skutecznej obrony ogrodów przez ich postrzeganie jako niezbędne element infrastruktury miejskiej,

• wymiany doświadczeń,

• wzmożenia aktywności działkowców,

• obowiązkowego szkolenia podstawowego i doskonalącego,

• poprawy planowania w zakresie remontów, którego głównym celem powinno być odciążenie konserwacji z funduszu rozwoju i przeniesienie jej do bieżącej działalności, której koszty pokrywane są z opłaty ogrodowej, a nie funduszu rozwoju

• pobudzanie inicjatyw w ogrodach poprzez różnorakie kontakty z działkowcami.

Rada Okręgowa przy 90% frekwencji, przyjęła uchwały dotyczące finansów oraz uchwałę w sprawie wykorzystania materiałów z powszechnego przeglądu działek do wdrażania „Otwartego programu nowoczesnego użytkowania i zagospodarowania działek”, a także stanowiska o utrzymaniu czystości i prawa budowlanego (tutaj).

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 164

Wczoraj 203

W tygodniu 931

W miesiącu 2970

Wszystkich 288567

Kubik-Rubik Joomla! Extensions