Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Konkursy w Okręgu

Wyniki konkursów w roku 2016

W 2016 roku  Okręg Szczeciński Polskiego Związku Działkowców ogłosił trzy konkursy:

1. „Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2016”

2. „Wzorowa Działka Sadowniczo-Warzywna Okręgu Szczecińskiego Roku 2016”

3. „Wzorowa Działka Rekreacyjna Okręgu Szczecińskiego Roku 2016”

Czytaj więcej...

Konkursy w Okręgu w roku 2016

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie działając na podstawie §109 ust. 2 pkt. 2 statutu PZD, w związku z § 7 statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Oświatowej OZ PZD w Szczecinie, postanawia:

Ogłosić na rok 2016 konkursy pn.:

• „Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2016”

• „Wzorowa Działka Sadowniczo-Warzywna Okręgu Szczecińskiego Roku 2016”

• „Wzorowa Działka Rekreacyjna Okręgu Szczecińskiego Roku 2016”

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu 2015

W 2015 roku do konkursu pn. "Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2015" - przystąpiły trzy ogrody.

Dla ogrodów, które uzyskały największą ilość punktów, Komisja proponuje przyznać puchary, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości:

Czytaj więcej...

Uchwała nr 66/2015 Prezydium OZ w Szczecinie z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursów okręgowych pn.: "Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2015", "Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego roku 2015"

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie działając w oparciu o statutu PZD, po zapoznaniu się z ogłoszonymi konkursami Krajowej Rady PZD (uchwały nr 99/2015, 100/2015 z dnia 31 marca 2015 roku) oraz wnioskiem Okręgowej Komisji Konkursowej PZD w Szczecinie postanawia:

1. Ogłosić na rok 2015 konkursy pn.:

■       "Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2015"

■       "Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2015"

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu 2014

W 2014 roku do konkursu pn. „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2014” - przystąpiły trzy ogrody.

Dla ogrodów, które uzyskały największą ilość punktów Komisja proponuje przyznać puchary, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości:

I - sze miejsce ROD im. „Nowy Sad” w Stargardzie Szczecińskim  354 pkt. 1 400,- zł

II - gie miejsce ROD im. „Piast” w Szczecinie 350 pkt. 1 200,- zł

III - cie miejsce ROD im. „Cukrownik” w Gryficach 314 pkt. 1 000,- zł

Czytaj więcej...

Regulaminy i uchwały konkursów organizowanych przez OZPZD Szczecin w 2013 roku

 

Uchwała nr    12  /2013

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursów okręgowych pn.: „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2013”, „Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”

 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie działając w oparciu o przepis § 7 statutu PZD po zapoznaniu się z ogłoszonymi konkursami Krajowej Rady (uchwały nr 232/2012, 233/2012, z dnia 28 listopada 2012 roku) oraz wnioskiem Komisji Konkursowej postanawia:

Ogłosić na rok 2013 konkursy pn.:

„Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2013”,

„Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”.

 

Przyjąć regulaminy konkursów zgodnie z wnioskiem Okręgowej Komisji Konkursowej z dnia 27 lipca 2012 roku. Regulaminy stanowią załącznik do uchwały.

Do udziału w konkursie okręgowym nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe i działki, które na przestrzeni ostatnich trzech lat (2010-2012) zajęły I-sze miejsce w konkursie okręgowym.

Każdy ROD może zgłosić do konkursu na szczeblu Okręgu tylko jedną działkę. Zgłoszenie winno zawierać numer działki oraz nazwisko i imię użytkownika (-ów) wraz z adresem korespondencyjnym i telefonem kontaktowym.

 

Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 maja 2013 roku.

Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadzi lustrację rodzinnych ogrodów działkowych i działek zgłoszonych do konkursu w terminie od 1 do 30 czerwca 2013 roku.

Laureaci konkursu okręgowego otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne oraz dyplomy.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości Okręgowych Dni Działkowca Roku 2013.

 

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu - 2012

PROTOKÓŁ

Okręgowej Komisji Konkursowej PZD w Szczecinie
z dnia 27 lipca 2012 roku.


 W okresie od 19-go czerwca do 28-go czerwca 2012 roku Komisja Konkursowa przeprowadziła lustrację rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek zgłoszonych do konkursu.
 W 2012 roku do konkursu pn. „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2012” - przystąpiły cztery ogrody.
 Dla ogrodów, które uzyskały największą ilość punktów Komisja proponuje przyznać puchary, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości:
I - sze miejsce ROD im. „Powstańców Wlkp.” w Szczecinie  352 pkt. 1 200,- zł
II - gie miejsce ROD im. „Puszcza”    w Szczecinie  347 pkt. 1 000,- zł
III - cie miejsce ROD im. „Jutrzenka”   w Szczecinie  323 pkt. 800,- zł
IV - te miejsce ROD im. „Cukrownik”   w Gryficach  301 pkt. 600,- zł
 Do konkursu pn. „Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2012 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”, w roku 2012 przystąpiło 13 działkowców.
 Dla działkowców, których działki uzyskały następującą ilość punktów - Komisja proponuje przyznać dyplomy i nagrody rzeczowe w kwocie do:

Czytaj więcej...

Regulamin „Dom działkowca-przyjazny dom” 2012

Konkurs Okręgu Szczecińskiego Roku 2012 - w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej. Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:
   
1. Umiejscowienie i urządzenie domu działkowca – ocena ogólna (m.in. gablotki, gazetki) …0-10 pkt. 
2. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt ogrodniczy i mechaniczny dostępny dla działkowców.  0-10 pkt. 
3. Organizowanie imprez o charakterze społecznym w 2011 roku 0-15 pkt. 

d) Dni działkowca 0,5 pkt.
e) Wystawa plonów 0,5 pkt
f) Festyny, kiermasze 0-5 pkt.

4. Organizowanie konkursów o charakterze oświatowym w 2011 roku 0-10 pkt. 
5. Posiadanie i prowadzenie biblioteki ogrodowej oraz jej wyposażenie 0-10 pkt. 
6. Współpraca z SSI w ogrodzie (miejsce dla instruktora, organizowanie pokazów przez instruktorów ogrodowych) 0-10 pkt. 
7. Prowadzenie kroniki ogrodowej 0-5 pkt. 
8. Czystość, estetyka (kolorystyka itp.) i porządek 0-10 pkt. 
   
Razem 80 pkt.

Regulamin (wiedza ogrodnicza)

Konkursu „Wzorowa działka rekreacyjna Okręgu szczecińskiego roku 2012 - w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”

Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:
   
1. Rozplanowanie i urządzenie działki  (ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu) 0-10 pkt. 
3. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym: 0-20 pkt. 

a) bogaty dobór roślin ozdobnych (drzewa i krzewy ozdobne, w tym iglaki, pnącza i byliny) 0-10 pkt.
b) urządzenia wypoczynkowe 0-10 pkt.

4. Trawnik i jego utrzymanie (żywo zielone zabarwienie, zwarta darń) 0-10 pkt. 
5. Mała architektura na działce 0-30 pkt. 
a) płotki, murki, trejaże, pergole 0-10 pkt.

Czytaj więcej...

Regulamin (najlepszy ROD)

Konkursu „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2012”.

Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:

I. Działalność organizacyjna i konkursowa 

1. Dokumentacja organizacyjna ogrodu (dokumentacja: walnych zebrań ROD za rok 2011 – zgodność dokumentacji i podejmowanych uchwał ze  statutem PZD i regulaminem ROD – karty rejestracyjne „A” i „B”) 0-10 pkt.
2. Dokumentacja z posiedzeń Zarządu ROD (okres od VI 2010 do V 2011) 0-12 pkt
3. Dokumentacja członków Związku (rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie, decyzje przydziału działek, zabezpieczenie rejestru, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,) 0-10 pkt.
4. Karty rejestracyjne C 0-5 pkt
5. Terminowe złożenie w Okręgowym Zarządzie i potwierdzone przez OZ PZD: 

Czytaj więcej...

Podkategorie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 166

Wczoraj 287

W tygodniu 1518

W miesiącu 4317

Wszystkich 515062

Kubik-Rubik Joomla! Extensions