Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie działając w oparciu o statutu PZD, po zapoznaniu się z ogłoszonymi konkursami Krajowej Rady PZD (uchwały nr 99/2015, 100/2015 z dnia 31 marca 2015 roku) oraz wnioskiem Okręgowej Komisji Konkursowej PZD w Szczecinie postanawia:

1. Ogłosić na rok 2015 konkursy pn.:

■       "Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2015"

■       "Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2015"

2. Przyjąć regulaminy konkursów zgodnie z wnioskiem Okręgowej Komisji Konkursowej z dnia 15 kwietnia 2015 roku.

Regulaminy stanowią załącznik do uchwały i znajdują się TUTAJ

3. Do udziału w konkursie okręgowym nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe i działki:

a)      które na przestrzeni ostatnich trzech lat (2012-2014) zajęły I-sze miejsce w konkursie okręgowym,

b)     w których działki posiadają altany ponadnormatywne i niezgodne z regulaminem ROD,

c)      występuje zjawisko zamieszkiwania oraz przypadki zameldowania na terenie działek ROD,

d)     brak planów zagospodarowania zatwierdzonych przez Prezydium OZ PZD w Szczecinie.

4. Każdy ROD może zgłosić do konkursu na szczeblu Okręgu tylko jedną działkę -wytypowaną przez Ogrodową Komisję Konkursową. Zgłoszenie winno zawierać numer działki oraz nazwisko i imię użytkownika (-ów) wraz z adresem korespondencyjnym i telefonem (brak informacji kontaktowych dyskwalifikuje udział w konkursie).

5. Termin zgłoszenia upływa z dniem 31 maja 2015 roku.

6. Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadzi lustrację rodzinnych ogrodów działkowych i działek zgłoszonych do konkursu w terminie od 11 do 30 czerwca 2015 roku.

7. Laureaci konkursu okręgowego otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości podsumowania działalności konkursowej i oświatowej roku 2015.

UZASADNIENIE

Ogłoszenie powyższych konkursów ma na celu propagowanie wiedzy ogrodniczej i ogrodnictwa działkowego wśród społeczeństwa oraz polepszenie zagospodarowania ogrodów i działek.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 27

Wczoraj 157

W tygodniu 341

W miesiącu 4078

Wszystkich 356812

Kubik-Rubik Joomla! Extensions