Polecamy:

Wieści z Okręgu

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Rodzinne Ogrody Działkowe będą mogły ubiegać się o wsparcie swoich inwestycji korzystnych dla ekosystemu ze środków europejskich. Do rozdysponowania jest kwota 50 mln zł. Wnioski o granty ROD będą mogły składać od 30 maja w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. PZD od kilku miesięcy prowadził rozmowy z ARiMR w sprawie opracowania założeń do projektu, który ma umożliwić  wykorzystanie środków z funduszy unijnych na inwestycje w ogrodach.

Szczegóły konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” przedstawiciele stowarzyszeń ogrodowych poznali podczas konferencji szkoleniowej, która odbyła się 19 maja w siedzibie ARiMR.

Przypomnijmy, że 10 maja Agencja oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę, która pozwoli skorzystać rodzinnym ogrodom działkowym ze środków europejskich. Będą się one mogły ubiegać o wsparcie sięgające od 10 tys. zł do 100 tys. zł.  Łącznie na ten cel przeznaczonych jest 50 mln zł. Wnioski o granty powinny dotyczyć działań, które przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia w miastach i będą mogły korzystnie wpłynąć na komfort życia społeczności lokalnych.

Podczas konferencji Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapowiedziała, że wnioski o wsparcie ROD będą mogły składać od 30 maja w oddziałach regionalnych Agencji.

Na spotkanie zostali zaproszeni także przedstawiciele ministerstw i urzędów zaangażowanych w przygotowanie projektu: Grzegorz Puda minister funduszy i polityki regionalnej, Ryszard Bartosik sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Golińska sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Dominik Bąk zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

W konferencji uczestniczył także prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki. 

Minister Grzegorz Puda dziękował działkowcom za ciężką pracę w rozwój zieleni i działania mające bezpośredni wpływ na miejskie ekosystemy. Podkreślał, że fundusze europejskie pozwolą zwiększać powierzchnie zieleni, ograniczać hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz realizować małą infrastrukturę wodno-ściekową i energetyczną, na czym zyskają wszyscy mieszkańcy  miast.

Przedstawiciele NFOŚiGW oraz ARiMR zapewnili przedstawicieli stowarzyszeń ogrodowych, że dołożą wszelkich starań, aby program był realizowany sprawnie i zakończył się sukcesem.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było szkolenie przeprowadzone przez  ekspertów NFOŚiGW oraz ARiMR na temat zasad przyznawania pomocy, tak aby ROD  mogły właściwie przygotować wnioski o granty.

W związku z tym jednak, że dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku jest dosyć skomplikowana (musi odpowiadać wymogom dokumentów unijnych) w PZD trwają już przygotowania do działań, które będą wspierały ROD w procesie ubiegania się o granty. KZ PZD planuje organizację szkoleń, a OZ PZD będą przez cały czas trwania konkursu grantowego udzielały wszechstronnej pomocy Zarządom ROD na każdy etapie, czyli pozyskiwania finansowania, realizacji zadań oraz rozliczania projektu.

LS

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 52

Wczoraj 88

W tygodniu 615

W miesiącu 436

Wszystkich 438383

Kubik-Rubik Joomla! Extensions