Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Grupa ponad 50 członków aktywu z ROD Delegatury Rejonowej Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Rudzie Śląskiej* spotkała się w dniu 30 listopada 2022 roku w Warszawie z Krajowym Zarządem PZD reprezentowanym przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, I Wiceprezesa PZD Tadeusza Jarzębaka, Wiceprezesa PZD Józefa Noskiego, Sekretarz PZD Izabelę Ożegalską, Skarbnika PZD Piotra Gadzikowskiego oraz członka KZ PZD Edwarda Galusa, a także Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej Marią Fojt.

Prezes PZD po ciepłym powitaniu przybyłych działkowców przedstawił najważniejsze aktualne sprawy, którymi zajmuje się Krajowy Zarząd PZD. Pierwszy z nich to pozyskiwanie przez rodzinne ogrody działkowe grantów w ramach realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”.

Prezes omówił działania KZ PZD w zakresie stworzenia systemu organizacyjno-prawnego w celu pozyskiwania środków, rozliczania dotacji, nadzoru nad realizacją projektu. Powiedział także o dalszych staraniach i rozmowach z ARiMR w celu pełnego dostosowania warunków wydatkowania pozyskanych funduszy na gruncie ROD. Prezes przybliżył zebranym  trudności, z jakimi ogrody spotykają się jeszcze na etapie składania wniosków. Poinformował o szeregu rozmów, jakie zostały przeprowadzone z kierownictwem ARiMR, by usprawnić przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków ROD o dotacje.

Prezes powrócił do przypadającego na rok 2021 jubileuszu 40-lecia powstania PZD. Przypomniał krótko historię Związku. Zaakcentował wydarzenia z 2012 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny stwierdził nieważność niemal wszystkich przepisów ustawy o ROD z 2005 roku oraz walkę o obecną ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która jest efektem wspólnej walki działkowców z całego kraju. Prezes powiedział, że mimo trudnej walki o ostateczną treść ustawy, zachowaliśmy neutralność polityczną, a ustawa dobrze funkcjonuje.

Prezes podziękował za to, że członkowie PZD, w tym również ogromna rzesza działkowców z największego w Polsce Okręgu Śląskiego, tworzą jedność, że mają duże zrozumienie dla działań inicjowanych i prowadzonych przez Związek zmierzających do umocnienia go, zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Kilkakrotnie podczas swojego wystąpienia podkreślał, że bez chętnych i zaangażowanych ludzi Związek niczego by nie uzyskał.

Dziś rozwijajmy ogrody, doskonalmy je, potrafimy zdobywać coraz większe środki finansowe na ich rozwój, a to co wspólnie członkowie Związku wypracowali i umocnili jest podstawą istnienia naszego stowarzyszenia. Prezes zaznaczył, że trzeba zachować zwartość, jedność i przywiązanie do tradycji, która szczególnie na Śląsku jest ugruntowana, bo tam funkcjonuje najwięcej ponad 100-letnich ogrodów.  

Prezes zaprosił  gości ze Śląska do wypowiedzi i zadawania pytań, które ich nurtują. Kilku prezesów zarządów ROD podniosło temat konieczności wprowadzenia obowiązkowego szkolenia dla nowych działkowców, których brak znajomości podstawowych przepisów prawnych obowiązujących w ROD dotyczących zarówno zagospodarowania działki, jak i obowiązków działkowca, jest bardzo widoczny i uciążliwy dla działkowców, którzy przestrzegają prawa.  Zgłoszono postulat uproszczenia trudnej dla zarządów ROD procedury przenoszenia praw do działek, a także zwiększenia ochrony przez struktury Związku członków zarządów ROD, którzy egzekwując prawo związkowe na terenie ROD spotykają się niejednokrotnie z niebezpiecznymi reakcjami niektórych działkowców. Zaproponowano także wprowadzenie do regulaminu ROD obowiązku segregacji śmieci, w związku z tym, że każde miasto ma swoje wewnętrzne regulacje dotyczące segregacji śmieci, a działkowcy powinni być do tego zobowiązani.

Prezes PZD odniósł się do przedstawionych spraw, przyznał, że prezesi zarządów ROD jako osoby będące na pierwszej linii frontu musza mieć wiedzę, doświadczenie i chęci, by podołać wyzwaniom w prowadzeniu ROD.

Podczas wystąpienia Prezesa PZD na spotkanie przybył Poseł RP Marek Wesoły, poseł z Rudy Śląskiej, który mimo obowiązków w Sejmie znalazł czas na spotkanie z działkowcami ze swojego okręgu. Pan Poseł w krótkim wystąpieniu powitał działkowców oraz zadeklarował wsparcie dla ogrodów działkowych.

Spotkanie z działkowcami z Rudy Śląskiej było okazją do uhonorowania medalami „Bene Meritus” z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców szczególnie zasłużonych działaczy, które przyznał im Prezes PZD na wniosek Okręgu Śląskiego. Prezes PZD  w towarzystwie Posła Marka Wesołego wręczyli medale:

  1. Pani Weronice Wierzbickiej, Skarbnikowi Zarządu ROD Irys w Rudzie Śląskiej od trzech kadencji, członkini PZD od roku 1981;
  2. Panu Alojzemu Nowakowi – skarbnikowi Zarządu ROD Wypoczynek w Rudzie Śląskiej od roku 1996, członkowi PZD od roku 1981;
  3. Panu Janowi Copikowi – Prezesowi Zarządu ROD Relaks w Świętochłowicach od roku 2010, członkowi PZD od roku 1987;
  4. Panu Edwardowi Wojniuszowi z Prezesowi Zarządu ROD Jedność w Rudzie Śląskiej od roku 2008, członkowi PZD od roku 1982. 

Po wręczeniu medali głos zabrał Wiceprezes Związku, Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski, który pogratulował uhonorowanym działaczom i podziękował wszystkim obecnym na spotkaniu za dobre prowadzenie ogrodów, za zaangażowanie co wpływa na rozwój śląskich ogrodów działkowych. Pani Lucyna Cyrek, Sekretarz Okręgu Śląskiego kontynuowała temat stwierdzając, że ogrody działkowe  rozwijają się dzięki temu, że są pod egidą PZD.

Prezes PZD wraz z Krajowym Zarządem i Przewodniczącą KKR złożyli działkowcom życzenia świąteczne. Dla każdej z obecnych na spotkaniu osób przygotowany został świąteczny upominek, a także karta z życzeniami świątecznymi, które Prezes PZD  w towarzystwie Sekretarz PZD Izabeli Ożegalskiej zostały wręczone indywidualnie każdej obecnej na spotkaniu osobie.

Na koniec spotkania głos zabrała również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, która powiedziała, że z tak aktywnymi działaczami ogrody i Związek będą istnieć.

Prezes PZD podziękował za spotkanie, za aktywne działanie w strukturach Związku oraz za zaangażowanie w sprawy ROD i Związku, za jedność oraz za chęci.

Przewodniczący Delegatury w Rudzie Śląskiej Pan Józef Nawój razem z Prezesem Zarządu ROD Irys w Rudzie Śląskiej Panem Sławomirem Barwiakiem oraz Panią Marią Barwiak w imieniu delegacji działkowców serdecznie podziękowali Prezesowi PZD oraz Krajowemu Zarządowi PZD za wyjątkowe przyjęcie, za wsparcie i za wszelkie działania podejmowane w trosce o dobro i rozwój ROD i Związku.

 

ZRS

 

*Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego w Rudzie Śląskiej skupia 36 ROD zajmujących powierzchnię 220,9500 ha, na której funkcjonuje 5602 działki rodzinne.

Najstarszymi ogrodami w Rudzie Śląskiej są ROD Promień (116 lat) oraz ROD „Dzierżonia” (106 lat).

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 166

Wczoraj 287

W tygodniu 1518

W miesiącu 4317

Wszystkich 515062

Kubik-Rubik Joomla! Extensions