Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

 

Oceniając  ogólną sytuację Związku, z uwzględnieniem okręgu szczecińskiego, prezes Okręgu zwrócił uwagę, iż należy być czujnym, monitorować bieżącą sytuację i sygnalizować zagrożenia pojawiające się tu i ówdzie, a wynikające z planowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki odpadami, gospodarki wodą itp.

Prezes Okręgu zwrócił uwagę, iż kampania sprawozdawczo wyborcza na poziomie okręgów w jest w pełni, gdyż 7 okręgów odbyło już zjazdy delegatów, a główne nasilenie kampanii będzie w miesiącu wrześniu.

W Jednostce Krajowej, prowadzony jest przegląd dokumentów wewnątrz związkowych, w celu aktualizacji, ewentualnej nowelizacji i wydania nowego zbioru przepisów związkowych.

W ramach doskonalenia systemu zarządzania, wprowadza się ujednolicenie stron internetowych, systemu powiadamiania oraz unowocześnienia zarządzania przez upowszechnienie OFK, z masowym wykorzystaniem w ROD programu DGCS.

Ujęcia w ramy organizacyjne, wymaga wykorzystanie majątku Związku, z którego dochody powinny zasilać fundusz rozwoju, również na zasilanie tego funduszu powinny wpływać środki zewnętrzne z samorządów.

Na szczeblu krajowym powołany został zespół do rozpatrzenia wniosków w zakresie niezbędnej nowelizacji statutu.

Omawiając drugi punkt porządku, prezes Okręgu, stwierdził, że aktywność medialna ogrodów jest niewystarczająca i mimo, że wiele zdarzeń kwalifikuje się do rozpropagowania, to nie są one upubliczniane, a w ogrodach dzieje się dużo ciekawych rzeczy i trzeba je pokazywać, bo to również jest forma obrony ROD.

W trzecim punkcie przebieg kampanii sprawozdawczo wyborczej w Okręgu omówił dyrektor biura, kończąc wystąpienie stosownymi wnioskami.

Przygotowanie do okręgowego zjazdu omówił prezes, przedstawiając szczegóły sprawozdania Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej za kadencję oraz propozycje, które będą ujęte w programie na nową kadencję, a także proponowane stanowiska Zjazdu. Omówione zostały również sprawy organizacyjne związane ze Zjazdem.

W dyskusji zabrało głos 6 członków Okręgowej Rady, poruszając temat statutu, szkolenia, regulaminu ROD oraz niedociągnięcia stwierdzone w czasie weryfikacji uchwał podjętych przez walne zebrania sprawozdawczo wyborcze.

Przy 80% frekwencji Okręgowa Rada, przyjęła uchwałę o zwołaniu IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD oraz ocenę kampanii sprawozdawczo wyborczą w ROD w roku 2019.

W sprawach różnych omówiono przygotowania do Okręgowych Dni Działkowca. Na zakończenie zrobiono wspólne zdjęcie i wręczono podziękowania dla członków organów statutowych w kadencji wraz z upominkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 158

Wczoraj 287

W tygodniu 1510

W miesiącu 4309

Wszystkich 515054

Kubik-Rubik Joomla! Extensions