Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

 

Oceniając  ogólną sytuację Związku, z uwzględnieniem okręgu szczecińskiego, prezes Okręgu zwrócił uwagę, iż należy być czujnym, monitorować bieżącą sytuację i sygnalizować zagrożenia pojawiające się tu i ówdzie, a wynikające z planowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki odpadami, gospodarki wodą itp.

Prezes Okręgu zwrócił uwagę, iż kampania sprawozdawczo wyborcza na poziomie okręgów w jest w pełni, gdyż 7 okręgów odbyło już zjazdy delegatów, a główne nasilenie kampanii będzie w miesiącu wrześniu.

W Jednostce Krajowej, prowadzony jest przegląd dokumentów wewnątrz związkowych, w celu aktualizacji, ewentualnej nowelizacji i wydania nowego zbioru przepisów związkowych.

W ramach doskonalenia systemu zarządzania, wprowadza się ujednolicenie stron internetowych, systemu powiadamiania oraz unowocześnienia zarządzania przez upowszechnienie OFK, z masowym wykorzystaniem w ROD programu DGCS.

Ujęcia w ramy organizacyjne, wymaga wykorzystanie majątku Związku, z którego dochody powinny zasilać fundusz rozwoju, również na zasilanie tego funduszu powinny wpływać środki zewnętrzne z samorządów.

Na szczeblu krajowym powołany został zespół do rozpatrzenia wniosków w zakresie niezbędnej nowelizacji statutu.

Omawiając drugi punkt porządku, prezes Okręgu, stwierdził, że aktywność medialna ogrodów jest niewystarczająca i mimo, że wiele zdarzeń kwalifikuje się do rozpropagowania, to nie są one upubliczniane, a w ogrodach dzieje się dużo ciekawych rzeczy i trzeba je pokazywać, bo to również jest forma obrony ROD.

W trzecim punkcie przebieg kampanii sprawozdawczo wyborczej w Okręgu omówił dyrektor biura, kończąc wystąpienie stosownymi wnioskami.

Przygotowanie do okręgowego zjazdu omówił prezes, przedstawiając szczegóły sprawozdania Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej za kadencję oraz propozycje, które będą ujęte w programie na nową kadencję, a także proponowane stanowiska Zjazdu. Omówione zostały również sprawy organizacyjne związane ze Zjazdem.

W dyskusji zabrało głos 6 członków Okręgowej Rady, poruszając temat statutu, szkolenia, regulaminu ROD oraz niedociągnięcia stwierdzone w czasie weryfikacji uchwał podjętych przez walne zebrania sprawozdawczo wyborcze.

Przy 80% frekwencji Okręgowa Rada, przyjęła uchwałę o zwołaniu IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD oraz ocenę kampanii sprawozdawczo wyborczą w ROD w roku 2019.

W sprawach różnych omówiono przygotowania do Okręgowych Dni Działkowca. Na zakończenie zrobiono wspólne zdjęcie i wręczono podziękowania dla członków organów statutowych w kadencji wraz z upominkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 151

Wczoraj 203

W tygodniu 918

W miesiącu 2957

Wszystkich 288554

Kubik-Rubik Joomla! Extensions