Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Ponadto Okręgowa Rada zajęła się tematami:

• oceny realizacji uchwał w sprawie programu DGCS – SYSTEM PZD  i systemem komunikacji z zarządami ROD

• funkcjonowaniem kolegiów prezesów zarządów ROD

• efektywności inwestycji i remontów w 2018 r. oraz polityką przestrzenną dotyczącą ogrodów w gminach.

Dodatkowym tematem, wprowadzonym pod obrady było określenie zagrożeń dla ROD, wynikających ze zmian w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami, przyjętymi przez Sejm 20.02. br. Temat ten był żywo dyskutowany, gdyż dotyczy on wielu rodzin działkowców, użytkujących działki w ROD urządzonych na gruntach kiedyś wywłaszczonych na cel publiczny, który nie został zrealizowany, a grunt nie został zwrócony właścicielowi.

Nowe uregulowania ustawowe dają możliwość składania wniosków współudziałowcom oraz właścicielom, z którymi zostały zawarte umowy w drodze negocjacji, a także tym, którym ze względu na obowiązujące wówczas prawo odmówiono zwrotu gruntu.

Zmiany ustawowe stwarzają nowe pole do roszczeń w sprawie zwrotów gruntów, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe. W powyższej kwestii Okręgowa Rada przyjęła stanowisko, kierując je do Senatu.

W dyskusji poruszano kwestie:

• aktywności zarządów w dążeniu do pozyskiwania środków z budżetów samorządowych

• realizacji w praktyce nowo przyjętej uchwały wodnej

• problemów wynikających z prawa wodnego w zakresie studni abisynek

• unikania łączenia funkcji skarbnika z funkcją kasjera

• problemy wynikające z braku środków finansowych  na bieżące działanie ROD zanim zostaną podjęte uchwały walnych zebrań sprawozdawczych

• w kwestii ponoszenia kosztów opłaty wodnej przez użytkowników, którzy z niej nie korzystają.

Po dyskusji i zaopiniowaniu materiałów sprawozdawczych przez Okręgową Komisję Rewizyjną i Skarbnika Okręgu, na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków – przyjęte zostały uchwały zatwierdzające oraz uchwały w sprawie programu DGCS (tutaj) oraz w sprawie racjonalnego planowania inwestycji i remontów w ROD (tutaj).

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 54

Wczoraj 81

W tygodniu 622

W miesiącu 904

Wszystkich 476507

Kubik-Rubik Joomla! Extensions