Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Ponadto Okręgowa Rada zajęła się tematami:

• oceny realizacji uchwał w sprawie programu DGCS – SYSTEM PZD  i systemem komunikacji z zarządami ROD

• funkcjonowaniem kolegiów prezesów zarządów ROD

• efektywności inwestycji i remontów w 2018 r. oraz polityką przestrzenną dotyczącą ogrodów w gminach.

Dodatkowym tematem, wprowadzonym pod obrady było określenie zagrożeń dla ROD, wynikających ze zmian w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami, przyjętymi przez Sejm 20.02. br. Temat ten był żywo dyskutowany, gdyż dotyczy on wielu rodzin działkowców, użytkujących działki w ROD urządzonych na gruntach kiedyś wywłaszczonych na cel publiczny, który nie został zrealizowany, a grunt nie został zwrócony właścicielowi.

Nowe uregulowania ustawowe dają możliwość składania wniosków współudziałowcom oraz właścicielom, z którymi zostały zawarte umowy w drodze negocjacji, a także tym, którym ze względu na obowiązujące wówczas prawo odmówiono zwrotu gruntu.

Zmiany ustawowe stwarzają nowe pole do roszczeń w sprawie zwrotów gruntów, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe. W powyższej kwestii Okręgowa Rada przyjęła stanowisko, kierując je do Senatu.

W dyskusji poruszano kwestie:

• aktywności zarządów w dążeniu do pozyskiwania środków z budżetów samorządowych

• realizacji w praktyce nowo przyjętej uchwały wodnej

• problemów wynikających z prawa wodnego w zakresie studni abisynek

• unikania łączenia funkcji skarbnika z funkcją kasjera

• problemy wynikające z braku środków finansowych  na bieżące działanie ROD zanim zostaną podjęte uchwały walnych zebrań sprawozdawczych

• w kwestii ponoszenia kosztów opłaty wodnej przez użytkowników, którzy z niej nie korzystają.

Po dyskusji i zaopiniowaniu materiałów sprawozdawczych przez Okręgową Komisję Rewizyjną i Skarbnika Okręgu, na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków – przyjęte zostały uchwały zatwierdzające oraz uchwały w sprawie programu DGCS (tutaj) oraz w sprawie racjonalnego planowania inwestycji i remontów w ROD (tutaj).

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 161

Wczoraj 203

W tygodniu 928

W miesiącu 2967

Wszystkich 288564

Kubik-Rubik Joomla! Extensions