Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Odbywające się posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w dniu 26.05.2017 r. miało bogaty program obrad. Oceniona została sytuacja, wynikająca z zagrożenia dla żywotnych interesów działkowców i ogrodów działkowych zrzeszonych w PZD, przez nieodpowiedzialne wystąpienia do najważniejszych czynników państwa o rewizję ustawy o ROD, blokowanie działań w realizacji zadań PZD oraz nieuprawnione stawianie zarzutów przez grupę tzw. „Wolnych działkowców”, uzurpującej sobie prawo do podejmowania kroków, zmierzających do oceny funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w państwie i funkcjonowania PZD.

Po omówieniu listów skierowanych do Prezesa PIS, Ministra Infrastruktury, Ministra Sprawiedliwości i dyskusji nad zagrożeniami, uczestnicy przyjęli stanowisko sygnując je własnym podpisem, które prezentujemy TUTAJ

Omówione zostały główne kierunki prawnej obsługi ogrodów i działkowców przez Okręg Szczeciński oraz zasygnalizowane zostały kierunki prac nad zmianami w statucie PZD.

Od VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów mija dwa lata bieżącej kadencji. Uczestnicy dokonali oceny realizacji programu działania na kadencję w mijających dwóch latach, sprecyzowano wnioski do dalszego działania na drugą połowę kadencji. Przy okazji omawiania pielęgnacji tradycji przedstawiono program obchodów 120 – lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich w skali krajowej.

Zgodnie z wymogami statutu stowarzyszenia PZD, organ okręgowy ocenił sprawozdanie zbiorcze finansowe za rok 2016 a tym samym poddano ocenie gospodarność w ogrodach oraz przyjęty został zbiorczy preliminarz finansowy ROD na rok 2017.

Frekwencja uczestnictwa była dobra i wynosiła 96%

W toku dyskusji została mocno zaakcentowana konieczność wzmożenia aktywności w obronie ustawy o ROD, jako gwaranta przyszłego losu i bytu ogrodów działkowych. Podkreślono, iż w aktualnej sytuacji obrona ogrodów jest możliwa przy zwiększeniu aktywności działkowców, pielęgnowaniu tradycji i reagowaniu na każdy przejaw ataku na PZD. W dyskusji podkreślano iż ważnym czynnikiem aktywizacji powinno być wdrażanie do działalności w ogrodach ludzi młodych i zmiana mentalności niektórych zarządów w kierunku prospołecznych działań każdego ROD. Mocno artykułowano, że jeżeli się chce, to da się radę i że od nas zależy jak będą wyglądały nasze ogrody. Na poparcie tej tezy przytaczano przykłady szeregu działań w poszczególnych ogrodach, promujących ich potrzebę istnienia. Podsumowując obrady, przyjęte zostały przez komisję uchwał i wniosków stanowiska ukierunkowujące ogrody w dziedzinie poprawy gospodarki i przestrzegania prawa a także unowocześniania stylu pracy zarządów ROD.

Uczestnicy wysoko ocenili działanie zarządów ogrodów w zakresie ich rozwoju i modernizacji oraz realizacji programu społecznego.

Gospodarkę w ogrodach oceniła Okręgowa Komisja Rewizyjna potwierdzając właściwe relację między planowaniem a wykonaniem a także dostrzegalną poprawę w gospodarowaniu mieniem i finansami ogrodu. Wytknięte zostały również słabe punkty w ubiegłorocznej pracy i zobowiązano prezydium OZ do podjęcia niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania w nielicznych ogrodach opracowania programu naprawczego oraz realizacji wniosków wynikających z powszechnego przeglądu ROD i działek w 2016 roku. Uczestnicy zostali zapoznani z programem okręgowych Obchodów 120 - lecia ogrodnictwa nad którym mecenat objęło Miasto Szczecin

CERTYFIKAT 

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 30

Wczoraj 156

W tygodniu 906

W miesiącu 3571

Wszystkich 294031

Kubik-Rubik Joomla! Extensions