Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W Warszawie, w dniach 26–27 listopada odbyła się ogólnopolska narada instruktorów ds. ogrodniczych OZ PZD oraz przedstawicieli instruktorów krajowych społecznej służby instruktorskiej (SSI). Czynnie uczestniczyli w niej także redaktorzy miesięczników „Działkowiec” i „Mój Ogródek”. Naradzie przewodniczył prezes Związku Eugeniusz Kondracki w towarzystwie Stanisława Zawadki – wiceprezesa Związku.

Celem narady było wytyczenie kierunków działalności oświatowej Związku, wynikającej z aktualnych potrzeb organizacji, ogrodów i działkowców, opracowanie metod przywracania upraw ogrodniczych na działkach, co jest głównym zadaniem każdej działki w ROD, a także zapoznanie z nowymi trendami w ochronie roślin, nowoczesnymi i atrakcyjnymi metodami uprawy roślin ogrodniczych, wybranymi zagadnieniami prawnymi.

Prezes Kondracki omówił szybko postępującą zmianę sposobu wykorzystywania działek przez nowych użytkowników i konieczność reagowania Związku na te zmiany. Coraz częściej działkowcy odchodzą od upraw ogrodniczych na korzyść szeroko rozumianego wypoczynku i rekreacji. Z działek znikają drzewa i krzewy owocowe oraz grządki warzywne, przybywa za to trawników, iglaków, placyków wypoczynkowych z grillem. Tymczasem takie wykorzystanie działek nie jest zgodne ani z ideą ogrodnictwa działkowego, ani obowiązującymi przepisami regulującymi funkcjonowanie ogrodów działkowych. Działki w ROD to nie tylko miejsca wypoczynku konkretnych działkowców i ich rodzin, to także zobowiązanie wobec całego społeczeństwa. Z Ustawy o ROD z 2013 r. wynikają obowiązki dla Związku, ogrodów i działkowców. W preambule tej ustawy zapisane jest: Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń. Tekst ten odzwierciedla wszystko, co trzeba wiedzieć rozwijając ogrody działkowe. Według Art. 2 ust. 2 działka służy do zaspokajania potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji. Dodatkowo ustawa stwierdza, że ogrody są miejscami użyteczności publicznej. To zobowiązanie, które trzeba dobrze wypełniać. Ogrody nie mogą być zamknięte, dostępne tylko nielicznym. Ogrody nie mogą być źródłem zanieczyszczeń, w tym tak szkodliwych i uciążliwych zadymień wynikających z palenia śmieci na działkach. Wciąż należy uświadamiać działkowców w zakresie bezwzględnego zakazu spalania, ale też konsekwentnie egzekwować prawo. Trwający proceder zadymiania okolicy i wielokrotnie brak reakcji m.in. zarządów ogrodów, przynosi wymierne straty w postrzeganiu wszystkich ogrodów i działkowców w społeczeństwie. W takich przypadkach Związek nie jest w stanie obronić się przed skargami samorządów i mieszkańców, którzy dość mają takiego sąsiedztwa. W temacie uświadamiania działkowców, zarówno w kwestii łamania prawa, a także zagrożenia zdrowa wynikającego ze spalania, jak i szkód wizerunkowych dla ogrodu i Związku, znaczną rolę pełnią właśnie instruktorzy ds. ogrodniczych. To oni szkolą działkowców i mają możliwość dobitnego, bezpośredniego podkreślania wagi tego problemu.

Sposób wykorzystania działki przez działkowca i jego rodzinę ma wpływ na utrwalenie wizerunku ogrodu i działkowców. Zatem jak wykorzystywać działkę współcześnie, z uwzględnieniem wielu czynników, w tym różnych potrzeb działkowców oraz zapisanego w przepisach przeznaczenia działki? Warto powrócić do upraw w sposób nowoczesny. Postawić na super owoce – łatwe w uprawie i o wybitnych właściwościach prozdrowotnych, a także warzywa i zioła – ale uprawiane w sposób nowy, modny, atrakcyjny i mało kłopotliwy. Zmiana dotychczasowego sposobu wykorzystania działki jest konieczna dla dalszego istnienia i rozwoju ogrodów. Dlatego w najbliższym czasie zostanie opracowany program działania w tym zakresie, będzie on popularyzowany przez media związkowe, wdrażany na szkoleniach działkowców i SSI, wprowadzany na łamy miesięczników „Działkowiec” i „Mój Ogródek”, popularyzowany i realizowany przez wszystkie struktury Związku. Program i jego realizacja, korzystna dla działkowców i ich Związku, stają się ważnym zadaniem – zakończył prezes E. Kondracki.

 

Działkowy sad

Na naradzie zaprezentowano nowoczesne spojrzenie na działkowy sad. Dr Ewelina Gudarowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od lat współpracująca z Okręgiem PZD we Wrocławiu, przedstawiła różnorodność i ciekawe sposoby uprawy roślin owocowych na działce. Poprzez odpowiedni dobór gatunków, odmian, podkładek, sposobów prowadzenia, sterowania terminem owocowania, każdy znajdzie dla siebie przydatny zestaw drzew i krzewów owocowych. Zwróciła uwagę na naukowo udowodnione niezwykłe wartości prozdrowotne niektórych gatunków, podkreślając okazję, jaką mają działkowcy do ich uprawy we własnym ogródku. Owoce te często są trudno dostępne w sprzedaży bądź ich cena jest bardzo zniechęcająca do zakupu. Zatem działka to znakomita okazja do pozyskiwania tych owocowych perełek. Podkreśliła jednocześnie, że ekologiczna uprawa, jaka ma miejsce na działkach, podwyższa w owocach zawartość związków prozdrowotnych, w tym antyutleniaczy – substancji o znaczeniu przeciw nowotworowym.

Warzywnik

Pomysły na warzywnik w nowym stylu zaprezentowała dr Anna Wrzodak z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zwróciła uwagę na modną pionową uprawę warzyw oraz możliwości warzywnego zagospodarowania m.in. donic i skrzyń. Przybliżyła różnorodność form – kształtów, kolorów, smaków wśród warzyw dotąd dobrze nam znanych, jak np. buraki. Zwróciła też uwagę na warzywne hity – gatunki super zdrowe i mało wymagające w uprawie, a także trendy polegające na łączeniu uprawy warzyw z kwiatami i ziołami.

Ochrona

Ciekawy wykład na temat obecnych trendów w ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami zaprezentował prof. Kazimierz Wiech z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „działkowiec”. Przypomniał, że spojrzenie na środowisko, w tym działkę, zmienia się. Na działkę patrzymy jako na środowisko bezpieczne, miejsce produkcji zdrowych warzyw i owoców. Zaprezentował wachlarz możliwości walki z chorobami i szkodnikami w sposób bezpieczny dla działkowców i środowiska, podkreślił znaczenie właściwego zdiagnozowania sprawcy problemu i oceny zagrożenia.

Ochrona środowiska

Czy działka może być źródłem zanieczyszczeń ? – na pytanie to próbowała odpowiedzieć mgr Jadwiga Brzozowska, z Okręgu w Rzeszowie, redaktor współpracująca „działkowca”. Szczególną uwagę zwróciła na problem palenia ognisk i nieodpowiedzialne podejście do tematu niektórych działkowców, a także konieczność przestrzegania kodeksu dobrych praktyk w ogrodnictwie.

Fachowe doradztwo

Temat zaprezentowała dr Anna Michowska z Okręgu PZD w Lublinie, redaktor współpracująca „działkowca”. Pokrótce przedstawiła zakres działalności oświatowej PZD, rodzaje i tematykę szkoleń działkowców na przykładzie działań podejmowanych w Lublinie. Zwróciła uwagę na konieczność ustawicznego dokształcania się instruktorów ds. ogrodniczych oraz SSI, jako osób udzielających porad i przekazujących swoją wiedzę działkowcom. Podkreśliła też, że wobec łatwego dostępu do wiedzy internetowej, istnieje potrzeba wskazywania działkowcom źródeł dobrej, sprawdzonej, rzetelnej wiedzy – w tym miesięczników „działkowiec” i „Mój Ogródek”, książek i broszur udostępnianych przez PZD, sprawdzonych stron internetowych.

Przeglądy zagospodarowania

Na przykładzie okręgów we Wrocławiu, Warszawie i Szczecinie instruktorzy przedstawili najczęściej występujące problemy stwierdzane podczas przeglądów zagospodarowania działek. Podczas przeglądów dominowały kwestie altan ponadnormatywnych, palenia ognisk, segregacji śmieci, nasadzeń na granicach działek. Z własnej perspektywy temat ten referowali: Marcin Juszczel (biuro KR PZD), Maciej Aleksandrowicz (Okręg Mazowiecki), Anna Melska (Okręg we Wrocławiu), Justyna Sielicka (Okręg w Szczecinie).

Bank genów

Z promocją zasobów genowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach  wystąpiła dr Dorota Kruczyńska. Dostęp do tych zasobów może mieć każdy zainteresowany – reguluje to odpowiednia procedura opisana na stronie internetowej Instytutu w zakładce „Zasoby genowe”. Zadaniem banku genów jest utrzymanie, ocena, udostępnianie i upowszechnianie krajowych cennych linii i odmian, zachowanie odmian dawnych, lokalnych, skreślonych z rejestru krajowego spośród roślin ozdobnych, sadowniczych, warzywnych i miododajnych.

Publikacje

Materiały przygotowane i prezentowane na naradzie będą publikowane w kolejnych wydaniach wydawnictw związkowych – Biuletynie informacyjnym, witrynie PZD, Aktualnościach Związkowych. Problematyka ta będzie też poruszana na łamach ogólnopolskich miesięczników ogrodniczych – „Działkowca” i „Mojego Ogródka”. Warto po nie sięgać, aby wzbogacić swoją wiedzę i zmieniać sposób myślenia o działce i ogrodzie na bardziej odpowiedzialny.

Małgorzata Majkowska

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 157

Wczoraj 203

W tygodniu 924

W miesiącu 2963

Wszystkich 288560

Kubik-Rubik Joomla! Extensions