Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt. Wiodącym tematem tego posiedzenia było bezpieczeństwo w ROD.

Narastająca ilość zjawisk zagrażających bezpieczeństwu działkowców i ich majątkowi w ogrodach w całym kraju pokazały jak ważna i aktualna jest to kwestia. Prezes PZD omawiając temat poinformował, że dotychczas tematyka bezpieczeństwa występowała w bardzo ograniczonym zakresie i należy ją wprowadzić do wszystkich mediów związkowych, żeby zwrócić na ten temat szczególną uwagę.  Prezes przekazał zebranym, że w celu określenia stanu bezpieczeństwa ROD Biuro Jednostki Krajowej przeprowadziło badanie w okręgach, aby możliwe było wypracowanie i zaproponowanie katalogu działań niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa w ogrodach. Bezpieczeństwo ROD dotyczy nie tylko przypadków kradzieży, wandalizmu czy bytowania osób bezdomnych w altanach, jest to również kwestia realizacji programów Związku, w tym w szczególności programu budowy siedzib oraz realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.  Prezes zauważył, że  bezpieczeństwo w ROD zależy przede wszystkim od działań zarządów ROD, działkowców i stałej współpracy ze służbami porządkowymi.

Zagadnienie  bezpieczeństwa w ROD w swoim Okręgu na przykładzie niebezpiecznych zdarzeń, które miały miejsca w ogrodach i podjętych w ich wyniku działań przedstawili: P. Krzysztof Podlewski - Prezes Okręgu Mazowieckiego, Pan Zdzisław Śliwa - Prezes Okręgu w Poznaniu, Pan Henryk Malik - Prezes Okręgu Sudeckiego, Pan Bartłomiej Kozera - Prezes Okręgu Opolskiego, Pan Józef Noski - Prezes Okręgu Śląskiego, Pan Leonard Niewiński z Okręgu Pomorskiego PZD oraz Pan Piotr Gadzikowski - Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.

Analiza stanu bezpieczeństwa pozwoliła Krajowej Radzie PZD na podjęcie odpowiednich regulacji w celu zwalczania niepożądanych zjawisk. Zawarte zostały w:

- uchwale nr 1/XXI/2018 w sprawie bezpieczeństwa ogrodów działkowych, w której KR PZD rekomendowała katalog niezbędnych działań dla wszystkich struktur PZD mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ROD;

- uchwale nr 2/XXI/2018  w sprawie zadań Krajowego Zarządu PZD i okręgowych zarządów dotyczących bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w której KR zobowiązała organy do szeregu działań, zaznaczając, że tylko wspólne, skoordynowane działania wszystkich struktur mogą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i wyeliminowania zagrożeń w ROD.

Krajowa Rada PZD w ślad za omówionym tematem  powołała spośród swoich członków Komisję do spraw bezpieczeństwa w ROD, której zadaniem będzie badanie zgłaszanych incydentów w zakresie bezpieczeństwa w ROD i proponowanie  działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony działkowców oraz ich mienia.

W dalszej części posiedzenia KR PZD, jej członkowie wysłuchali  informacji Krajowego Zarządu przekazanych przez pracowników merytorycznych Biura Jednostki Krajowej PZD w najważniejszych dla Związku aktualnie tematach:

1) Nowa ustawa Prawo wodne;

2) Specustawa mieszkaniowa;

3) Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO);

4) Realizacja otwartego programu rozwoju ROD;

5) Siedziby dla zarządów ROD;

6) Stan organizacyjny PZD na dzień 31.12.2017 roku;

7) Uchwała o ośrodkach finansowo-księgowych;

8) Sprawozdania za rok 2017 i preliminarze finansowe okręgowych rad na rok 2018;

9) Wydawnictwa

10) nowelizacja Regulaminu ROD

ZRS

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 168

Wczoraj 203

W tygodniu 935

W miesiącu 2974

Wszystkich 288571

Kubik-Rubik Joomla! Extensions