Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Sylwester Chęciński, OZ Poznań. Wszystkie wprowadzone zmiany w statucie spełniają wymogi dostosowania statutu do ustawy o Stowarzyszeniach. W mojej ocenie wszystkie przyjęte zmiany idą we właściwym kierunku i spełniają oczekiwania działkowców. W sposób szczególny zwrócił uwagę na paragraf 74 i podkreślenie  roli prezesów ROD oraz znaczenia kolegiów prezesów. Zmiany te są ze wszech miast pozytywne – ocenił. Podziękował także za liczne konsultacje i wzięcie pod uwagę wszystkich uwag z okręgu poznańskiego. Delegaci będą głosować za przyjęciem proponowanych w statucie zmian – zadeklarował.

Maria Fojt, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej

W naszej ocenie projekt statutu uwzględnia nie tylko potrzeby ustawowe. Bardzo pozytywnie oceniamy wprowadzenie jednolitej i transparentnej struktury PZD ze szczególnym podkreśleniem ustanowienia Okręgowych Zarządów. W sposób szczególny podkreśliła doprecyzowanie kompetencji komisji rewizyjnych. Znowelizowany statut nastawiony jest na działkowców i zarządy ROD. Będzie on dobrze służył wszystkich jeśli wszyscy członkowie organów PZD w okręgu i ogrodach będą przepisy tego statutu znali i je przestrzegali.

Bartłomiej Kozera, OZ PZD w Opolu

Jesteśmy organizacją demokratyczną, a wszystkie dyskusje podejmuje się u nas przez głosowanie. Potrzeba uznawania woli większości to minimum demokracji. Jak mówił, statut powstał w ogniu polemik i dyskusji i jest dobry, dlatego powinien być zatwierdzony przez Zjazd.

Małgorzata Jasińska, okręg toruńsko-włocławski

Ostatnie dwa lata obfitowały w doniosłe wydarzenia: 35-lecie PZD i 120-lecie ogrodnictwa działkowego. Dzięki Panu Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu okres ten został w sposób szczególny wyróżniony. Teraz potrzebne jest otwarcie się na nowe trendy społeczne i kulturowe. Takie otwarcie daje nam nowelizacja statutu. Przygotowany statut jest dobrym dokumentem na miarę oczekiwań działkowców. W sposób jasny i skuteczny normalizuje wszystkie sprawy, określa kierunki rozwoju ogrodnictwa działkowego. Jako działkowcy, społecznicy i działacze jesteśmy dumni z ogrodów i działań PZD. Dziś jako delegaci na Zjeździe mamy zaszczyt znowelizować zapisy statutu, by służył jeszcze lepiej wszystkim działkowcom. To zdarzenie zapisze się na zawsze w naszej historii i za to dziękujemy wszystkim zaangażowanym organom, w tym Prezydium KR PZD, Krajowej Radzie PZD, Komisji Statutowej.

Jerzy Bodzak, okręg lubelski

Konsultacje przeprowadzone w okręgu lubelskim upoważniają nas do akceptacji wprowadzanych w statucie zmian. Znaleziono mądry kompromis w wielu proponowanych zapisach. Popieramy w całości stanowisko Prezydium KR PZD skierowanym w dniu 15 listopada br. do Ministra Sprawiedliwości ws. ustawy reprywatyzacyjnej. Sprawy roszczeń nie są jednostkowe w naszym okręgu, dlatego to dla nas sprawa bardzo ważna. Wskazał także, ze jeśli będą takie możliwości to okręg będzie dążył do tworzenia nowych ogrodów nawiązując współpracę z samorządami. Podziękował także Prezesowi PZD oraz Komisji Statutowej za pracę nad zmianami w statucie, które są dobre.

Stefan Żyła, okręg podkarpacki

Po intensywnych pracach opracowano zmiany statutu, które uwzględniły propozycje zgłaszane od członków organów podczas trwających konsultacji. Opracowany projekt wprowadza zmiany, które wynikają z codziennej praktyki, udoskonala inne zapisy adekwatnie do potrzeb działkowców, ogrodów i Związku. Delegaci z podkarpackiego popierają statut i będą głosować za jego przyjęciem.

 

Maria Stypułkowska, delegat okręgu łódzkiego

Delegaci z okręgu łódzkiego upoważnili mnie do wyrażenia akceptacji dla zmienianych zapisów statutu. Znowelizowany statut z pewnością usprawni prace działaczom Związku. Praca nad nim była bardzo mozolna, przy dużej odpowiedzialności spoczywającej na barkach Komisji Statutowej. Ostatni rok to nie tylko 120-lecie ogrodnictwa działkowego i prace nad statutem, ale także czas myślenia o przyszłości i tworzenia nowych ogrodów tam, gdzie jest takie zapotrzebowania. Dążmy wszędzie, gdzie nie ma Kolegia Prezesów, by powstały. Musimy odmładzać stare ogrody wypełniając je nowoczesną infrastrukturę dla dzieci i seniorów. Stwórzmy w ogrodach wszystko, by przyszli do nas ludzie. Przyszłość ogrodów zależy od nas wszystkich.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 41

Wczoraj 156

W tygodniu 917

W miesiącu 3582

Wszystkich 294042

Kubik-Rubik Joomla! Extensions