Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Uchwała nr 33 /2018

Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

z dnia 13.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego pn.: 

„Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2018”

 Okręgowy  Zarząd, działając na podstawie § 110 ust. 2 pkt. 2 Statutu  PZD w związku  z § 7 statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem  Komisji Oświatowej Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, postanawia:

§1

l. Ogłosić na rok 2018 konkurs pn. „Wzorowa Działka Roku 2018”.

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Ankieta konkursowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Zgoda na publikowanie zdjęć i przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do     uchwały.

§2

1. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane działki zrzeszone w Polskim Związku Działkowców.

2. Zgłoszenie  powinno  zawierać  numer działki  oraz nazwisko i imię  użytkownika (-ów) wraz z adresem korespondencyjnym i telefonem (brak informacji kontaktowych dyskwalifikuje udział w konkursie).

3. Działka będąca laureatem w ubiegłym roku  może ponownie brać udział w konkursie po zachowaniu 3-letniej karencji. Ponadto z konkursu wyłączeni są instruktorzy SSI.

4. Zgłoszenia działki dokonuje zarząd ROD.

5. ROD zgłaszający działkę do konkursy pokrywa koszt przejazdu laureatów po odbiór nagrody lub wyróżnienia zdobytego w konkursie.

6. Termin zgłoszenia mija z dniem 30 maja 2018 r. 

§3

1. Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadzi lustrację działek zgłoszonych do konkursu w terminie od 11 do 29 czerwca 2018 r.

2. Dodatkowo zostaną wyróżnione działki w kategoriach:

• działka rekreacyjna

• działka sadowniczo-warzywna

• działka ekologiczna

• działka kwiatowa

3.Komisja Konkursowa sporządzi ze swojej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium OZ w Szczecinie.

§4

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

§5

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Okręgu PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości podsumowania działalności konkursowej i oświatowej w roku 2018.

REGULAMIN 

Konkursu „WZOROWA DZIAŁKA OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO ROKU 2018"

1. Rozplanowanie i urządzenie działki(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu) 0-10 pkt.

2. Estetyka działki (ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia na działce zgodne z regulaminem ROD)  0-10 pkt.

3. Trawnik i jego utrzymanie 0-10 pkt.

4. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:

a) bogaty dobór roślin ozdobnych  (min.: 3 gat. pnączy, 10 gat. bylin, 5 gat. roślin jednorocznych i 5 gat. krzewów) 0-10 pkt.

b) urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne 0-10 pkt.

5. Część produkcyjna działki, w tym:

a) sadownicza (5 gat. drzew i 3 gat. krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność) 0-10 pkt.

b) warzywnicza (min. 7 gat. warzyw i 5 gat. ziół) 0-10 pkt.

6. Mała architektura na działce

a) płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne 0-10 pkt.

b) inne elementy małej architektury 0-10 pkt.

7. Estetyka i stan techniczny altany

a) wymiary altany i jej stan techniczny zgodne z regulaminem ROD 0-10 pkt. 

b) wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD 0-10 pkt.

c) estetyka altany 0-10 pkt.

8. Posiadanie na działce kompostownika – usytuowanie zgodne z regulaminem i jego wykorzystanie 0-10 pkt.

9. Ekologia na działce (budki lęgowe, karmniki dla ptaków ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych) 0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania    140 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 155

Wczoraj 152

W tygodniu 832

W miesiącu 4108

Wszystkich 289705

Kubik-Rubik Joomla! Extensions