Polecamy:

Galeria ROD "Mieszka I-go"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 27 sierpnia 2011 roku działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mieszka I w Szczecinie świętowali uroczystość 40-lecia istnienia ogrodu połączona z „Dniem Działkowca"2011. Jubileusz naszego ogrodu zbiega się z jubileuszem 30-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach: Pan Tadeusz Jarzębak Prezes Okręgowego Zarządu w Szczecinie, Pani Maria Rympel Prezes Stowarzyszenia „RAZEM ŁATWIEJ" Reprezentanci (w dwóch osobach) Komendanta Policji z Komisariatu Szczecin-Pogodno, licznie przybyli działkowcy wraz z rodzinami. Uroczystość otworzył i powitał zaproszonych gości Prezes ROD Józef Kościołek. Na wstępie prezes przedstawił historię ogrodu. Jubileusz skłania do podsumowania i refleksji jakie były to lata dla nas działkowców i ogrodu. Była to długa wyboista droga z przeszkodami, które zostały pokonane.

Ten grunt był użytkowany przez Ogrodnictwo Zieleni Miejskiej i dwóch indywidualnych użytkowników. W związku z tym, że teren nie był całkowicie zagospodarowany, ówczesny Wojewódzki Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych poczynił starania o przyznanie tego terenu na ogród działkowy - udało się. 10 kwietnia 197 lr. Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych Pan Leon Konopelko przekazał teren ponad 9 ha. z przeznaczeniem na działki na warunkach tymczasowych (5 lat). Ogród przez 10 lat nie posiadał aktu prawnego stałej lokalizacji ogrodu. Mimo to ogród rozwijał się. W pierwszym 10-leciu wykonano wiele prac: W 1973 roku podpisano umowę z Wodociągami o dostarczenie wody na ogród. W roku 1975 podjęto uchwałę o jednorazowym opodatkowaniu się (400zł. od działki) z przeznaczeniem na budowę obiektu administracyjno- socjalnego z zapleczem magazynowym i kuchennym. Obiekt wykonano sposobem gospodarczym w czynie społecznym, wysiłkiem działkowców. W lipcu 1975r. w nowym obiekcie odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu, skończyły się tułaczki, korzystania z wynajmowanej świetlicy szkolnej na walne zebrania i z prywatnych mieszkań na posiedzenie zarządu. W 1976 r. była konieczność przekazania na rzecz zakładu energetycznego 12 działek. Sprawiło to, z 12 działkowców utraciło posiadane działki. W grudniu 1981 roku Zarząd otrzymał z Urzędu Miasta decyzję w sprawie nadania aktu prawnego na ogród jako lokalizacja stała. Po ogłoszeniu otrzymanej decyzji działkowcy przystąpili do lepszego zagospodarowania działki i ogrodu. Budowano altanki, zakładano ogrodzenie między działkowe. Zarząd przystąpił do elektryfikacji ogrodu. 20 stycznia 1985r. prąd popłynął do altan działkowców. W związku z trudnościami dostarczenia przez wodociągi wody na ogród przystąpiono do odkrycia studni głębinowych, które znajdowały się na ogrodzie (zasypane). W dniu 30 października 1989r.zostało uruchomione własne ujęcie wody. Dalsze prace niezbędne dla ogrodu to: wymiana bramy wjazdowej i furtek wejściowych, elektryczną szafę rozdzielczo-pomiarową, kapitalny remont świetlicy, modernizacja własnego ujęcia wody i wiele innych drobniejszych prac związanych z poprawą estetyki ogrodu. Z okazji jubileuszu prezes wspomniał głównych inicjatorów życia ogrodowego - kolejnych prezesów:
Pan Hieronim Szulc w latach 1971-1974
Pan Bronisław Drozdowski w latach 1974-1976
Pan Jerzy Guza w latach 1976-1983
Pan Kazimierz Owsiak w latach 1984-1988
Pan Zygmunt Mikutowski w latach 1988-1998
Pan Stanisław Żuchowski w latach 1998-2006
Pan Józef Kościołek od 2006 i obecnie
To Oni wraz z członkami ówczesnych zarządów byli organizatorami wszystkich dokonań w ogrodzie. Sami poświęcali wiele czasu na prace społeczne dla dobra ogrodu. Należy podkreślić, że wymienione zadania zostały wykonane dzięki pomocy finansowej działkowców. W naszych zmaganiach zawsze nas wspierał i nadal wspiera Okręgowy Zarząd w Szczecinie. Działkowcy na stojąco oklaskami podziękowali Prezesowi Okręgu Szczecińskiego. Prezes ROD przypomniał funkcję jaką pełniły działki. Obecnie działki są rekreacyjne, rekreacyjno-warzywne i częściowo warzywne. Dla wielu działkowców kontakt z naturą i wypoczynek stanowi jedyną możliwość regeneracji sił do pracy. Na początku wystąpienia prezesa wspomniał, że jubileusz naszego ogrodu zbiega się z jubileuszem 30-lecia istnienia PZD. Powołany został Ustawą 6 maja 1981r.o Pracowniczych Ogrodach Działkowych. Wcześniejsza ustawa z 1949 roku podporządkowała ogrodnictwo działkowe Związkom Zawodowym. W roku 1980 ogłoszono usamodzielnienie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce ogłaszając je uniezależnienie od związków zawodowych Od 21 lat toczy się walka o istnienie ogrodów, walka z projektami likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego. Przez te lata Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców na którego czele stoi Prezes Pan Eugeniusz Kondracki odpiera ataki na nasz ruch związkowy pozbawienie nabytych praw działkowców i ogrodów. Na dzień dzisiejszy jest trudna sytuacja z powodu zaskarżenia naszej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, że jest nie zgodna z Konstytucją. Dlatego też Krajowa Rada PZD zwołuje w dniu 22 września 2011 r .II Kongres PZD w sprawie dokonania oceny sytuacji działkowców, ogrodów, Związku i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Po zapoznaniu z historią nastąpiła dekoracja odznaczeniami związkowymi. Udekorowano 3 działkowców złotą odznaką zasłużony działkowiec,7 srebrnymi i 9 brązowymi. Wręczono 6 nagród książkowych i 37 dyplomów dla aktywistów byłych i obecnych, 19 dla seniorów którzy pracowali na działce przez 40 lat i 6 dyplomów dla młodych działkowców którzy w krótkim czasie doprowadzili przyznane im działki do oceny wzorowej .Dekoracji dokonali Prezes Okręgowego Zarządu Pan Tadeusz Jarzębak i Prezes ROD im. Mieszka I w Szczecinie Józef Kościołek. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu Szczecińskiego podziękował zarządowi za duże osiągnięcia i dobrą współpracę oraz nawiązał do sytuacji jaka panuje w PZD na temat zagrożenia i walką w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r., która została zaskarżona do Tiybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją. Dlatego też zorganizowano II Kongres PZD w którym planuje się 4000 działkowców. Na kongres zaproszeni będą goście z Rządu, Posłowie klubów parlamentarnych, przedstawiciele samorządów itp. Jest to bardzo ważne. Należy zademonstrować siłę związku. Na zakończenie prezes złożył życzenia wszystkim działkowcom i ich rodzinom. Bardzo ważnym momentem uroczystości było wręczenie pucharów i dyplomów ufundowanych przez Prezesa Krajowej Rady PZD i Prezesa Okręgowego Zarządu w Szczecinie. Za przyjęte puchary i dyplomy serdecznie podziękował prezes ROD i działkowcy. Od Prezesa Stowarzyszenia „ Razem Łatwiej" otrzymaliśmy piękny wiersz na temat naszego ogrodu. Na zakończenie prezes ROD zaprosił wszystkich na część nieoficjalną na degustację chleba ze smalcem, kiszone ogórki, kiełbaskę i kaszankę z grilla i grochówkę oraz na wieczorek taneczny, który trwał do późnych godzin wieczornych. Uroczystość uświetnił nam zaproszony akordeonista Pan Bogdan.

 

Mapa - ROD Mieszko I

 

Licznik wejść

Dzisiaj 3

Wczoraj 102

W tygodniu 3

W miesiącu 105

Wszystkich 469314

Kubik-Rubik Joomla! Extensions