Polecamy:

Galeria ROD "Mieszka I-go"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Mieszka I” powstał z terenu byłego Ogrodnictwa Zieleni Miejskiej przy ul. Białowiejskiej o pow. 9,39 ha. Całość podzielono na sektory „A” i „B”. Po przyjęciu podań przystąpiono do podziału terenu na 194 działki. Działkowcy z dużym zapałem przystąpili do zagospodarowania działek. Zarząd poczynił starania o dostarczenie wody miejskiej na ogród. Podpisuje w 1973 r. umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na przyłączenie ogrodu do sieci miejskiej. W 1974 r. nastąpiła potrzeba likwidacji sektora „A” przy ul. Milczańskiej (w tym miejscu wybudowano obecnie market „TESCO”). Zarząd rozpoczął starania w sprawie budowy biura, zgody nie otrzymano z powodu braku stałej lokalizacji ogrodu. Mimo to działkowcy nie poprzestali na tym, podjęli decyzję o jednorazowym opodatkowaniu się kwotą 400 zł. Na budowę biura wraz z zapleczem kuchennym i podręcznym magazynkiem. Wybudowano go sposobem gospodarczym i w czynie społecznym przez działkowców.

W lipcu 1975 r. w nowym pomieszczeniu odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu. Skończyły się tułaczki korzystania ze świetlicy w Szkole Podstawowej przy ul. Dunikowskiego, w altanach lub mieszkaniach prywatnych. W 1976 r. zlikwidowano 13 działek na rzecz elektrowni, 13 członków związku utraciło posiadane działki. Powierzchnia użytkowa ogrodu wynosi obecnie 8,22 ha. – 180 działek. Średnia pow. działki wynosi 455 m2. W 1981 roku po 5 - letnim okresie tymczasowego ogrodu zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 1981r., nr 12, art. 33 nadano akt prawny na ogród o stałej lokalizacji.

Dzałkowcy niezwłocznie przystąpili do lepszego zagospodarowania działek i ogrodu, budowano altanki na działkach, wykonywano wewnętrzne ogrodzenie ogrodu itp. Opracowano dokumentacje na elektryfikacje ogrodu, 20 stycznia 1985 r. prąd popłynął do altan działkowców. W 1986 r. rozpoczęto prace nad uruchomieniem własnego ujęcia wody, ponieważ na grodzie znajdowały się dwie studnie głębinowe- zasypane różnymi odpadami. Zarząd przystąpił do odkopania studni, wywieziono kilka wywrotek różnych odpadów. Zlecono wykonanie dokumentacji na uruchomienie ujęcia. Działkowcy wykonali wykopy na położenie nowej sieci wodnej oraz położenie kabla elektrycznego do zasilania pomp. W marcu 1989 r. wykonawca rozpoczął prace nad uruchomieniem ujęcia wodnego. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne i dn. 30 października 1989 r. ujęcie wody zostało uruchomione. Od początku swego istnienia POD im. „Mieszka I” pełni funkcje użytkową, działkowcy nastawieni byli na produkcję owoców, warzyw oraz hodowlę kur, kaczek, królików, a nawet trzody chlewnej. Obecnie działki są typowo rekreacyjne. Całe rodziny działkowców wspólnie pracują i odpoczywają na swoich działkach.

Tak duże osiągnięcia naszego ogrodu, w okresie 37-letnim, należy zawdzięczać kolejnym zarządom pod kierownictwem wg kolejności; Pana Hieronima Szulca, Bronisława Drozdowskiego, Janusza Guzy, Kazimierza Owsiaka, Zygmunta Mikutowskiego, Stanisława Żuchowskiego oraz obecnemu zarządowi pod kierownictwem  Józefa Kościółka. Zarząd ten zrealizował wiele inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej, które poprawiły estetykę ogrodu. Należy podkreślić, że wymienione zadania zostały wykonane dzięki pomocy finansowej działkowców oraz otrzymanej dotacji z Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie. Wszystkie prace były realizowane ogromnym wysiłkiem działkowców. Dzięki temu dziś ogród cieszy się swoim pięknem i daje dużo radości działkowcom i ich rodzinom. Dla wielu działkowców, biorąc pod uwagę niskie dochody głównie emerytów i rencistów, działka jest uzupełnieniem domowego budżetu.

Co roku organizowane są konkursy na „Najładniejszą Działkę”. Organizowane konkursy wpływają dodatnio na poprawę estetyki działek ogrodu. W latach poprzednich dwie działki brały udział w konkursie krajowym i zostały laureatami „Najpiękniejsza Działka roku 2009 w Kraju”. Rok bieżący jest pomyślny dla naszego ogrodu, w konkursie organizowanym przez Okręgowy Zarząd PZD zajęliśmy I miejsce w Okręgu. W konkursie krajowym ogród nasz został wyróżniony i znalazł się w grupie 15 laureatów w skali kraju.

W celu poprawy bezpieczeństwa na ogrodzie zarząd podpisał porozumienie z Policją i Strażą Miejską, wspólne patrole przyczyniły się do zmniejszenia liczby włamań i kradzieży. Co roku odbywają się „Dni Działkowca”. Jest to okazja do podsumowania całorocznej działalności na ogrodzie, wręczenie nagród i odznaczeń wyróżniającym się działkowcom. Ogród współpracuje z Zespołem Szkół Ogólnokształcących „Błękitna”. Dzieci poznają rośliny, drzewa oraz narzędzia ogrodowe. W czerwcu br. szkoła obchodziła 25-lecie istnienia. Z tej okazji działkowcy ufundowali drzewko „Magnolia” i posadzili je na posesji szkoły.

 

Mapa - ROD Mieszko I

 

Licznik wejść

Dzisiaj 138

Wczoraj 183

W tygodniu 1289

W miesiącu 3113

Wszystkich 506536

Kubik-Rubik Joomla! Extensions