Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

1. Dozwolony jest wjazd pojazdów mechanicznych działkowców na teren ogrodu bez ograniczeń pory dnia i roku.

2. Wjazd pojazdów na tren ogrodu odbywa się zamykaną bramą wjazdową od strony szosy.

3. Na każdym działkowcu spoczywa obowiązek zamykania i otwierania bramy wjazdowej po wjeździe na teren ogrodu lub jego opuszczeniu.

4. Zabronione jest parkowanie pojazdów mechanicznych na alejkach.

Pojazdy mechaniczne należy parkować wewnątrz każdej działki na wykonanych przez działkowców podjazdach.

5. Dopuszcza się parkowanie pojazdów na podjazdach zewnętrznych (zatoczkach) wydzielonych z powierzchni użytkowanych ogrodów w taki sposób , aby zaparkowany pojazd nie znajdował się w świetle alejki.

6. Każdy użytkownik wjeżdżający na teren ogrodu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez wjeżdżający pojazd (własny lub swojego gościa ).

7. Dopuszcza się wjazd pojazdów gości działkowców, pod warunkiem że odbywa się on pod nadzorem działkowca udzielającego gościny.

8. Zabronione jest parkowanie pojazdów zaproszonych gości na alejkach dojazdowych. W przypadku braku miejsca na własnej działce pojazdy należy zaparkować na wyznaczonym parkingu wewnętrznym.

9. Dopuszcza się wjazd pojazdów ciężarowych dowożących materiały budowlane lub inne (np. ziemię , obornik , itp.) pod warunkiem , że odbywa się on pod nadzorem działkowca dla którego wykonywana jest dana usługa.

10. Dopuszcza się wjazd pojazdów asenizacyjnych pod warunkiem , że odbywa się on pod nadzorem działkowca.

11. Za wjazd i ewentualne szkody wyrządzone przez pojazdy gości odpowiedzialność ponosi zapraszający działkowiec.

12. Prędkość poruszania się pojazdów mechanicznych na terenie ogrodu podlega ograniczeniu do 10 km/godz.

Mapa ROD "Nad Dziwną"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 144

Wczoraj 183

W tygodniu 1295

W miesiącu 3119

Wszystkich 506542

Kubik-Rubik Joomla! Extensions