Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

1 - Imprezy organizowane przez Komisje ds. Kultury (K K) mają na celu propagowanie ruchu ogrodnictwa działkowego oraz powodować integracje rodziny ogrodowej.

2 - Osiąganie celu jw. odbywać się będzie poprzez organizowanie dnia działkowca oraz jesiennego święta plonów (zakończenie sezonu)

3 - Zadaniem działalności K K jest zaspakajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz innych potrzeb socjalnych członków społeczności ogrodu.

4 - K K realizuje swoje cele umożliwiając powszechny dostęp do terenów ROD oraz jego urządzeń.

5 - K K organizowane przez siebie akcje i imprezy ogłasza przez odpowiednie informacje na tablicy ogłoszeń ogrodu, minimum 7 dni (tydzień) przed ich realizacją.

6 - Imprezy kulturalne i rozrywkowe organizowane w ramach K K winny uwzględniać dzieci i młodzież w celu ich zainteresowania użytkowaniem działki oraz upowszechniania wiedzy ekologicznej.

7 - Imprezy organizowane przez K K nie mogą naruszać regulaminu ROD oraz przepisów porządkowych z uwzględnieniem par. 133 regulaminu ROD.

8 - Koszty związane z wykorzystaniem urządzeń infrastruktury ROD na potrzeby działalności K K pokrywane będą ze środków na funkcjonowanie ogrodu.

Regulamin zatwierdzono uchwałą zarządu ogrodu na posiedzeniu zarządu

w dniu 26 maja 2012r.

Mapa ROD "Nad Dziwną"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 39

Wczoraj 201

W tygodniu 39

W miesiącu 4280

Wszystkich 495311

Kubik-Rubik Joomla! Extensions