Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej

23 marca 2013 roku w naszym ogrodzie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-uzupełniająca Delegatów na której podsumowano dorobek minionego roku, oceniono pracę organów naszego ogrodu wybrano uzupełnienie skład Zarządu oraz uchwalono program działania na 2013 rok. Na 54 Delegatów wybranych, na Konferencję przybyło 44.

Na Konferencji Sprawozdawczej podjęto  następujące uchwały:

NR 1 - zatwierdzającą sprawozdanie z działalności zarządu ogrodu za 2012

NR 2 -  zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2012 r.,

NR 3 - zatwierdzającą sprawozdanie komisji rewizyjnej ogrodu z działalności w 2012 r.,

NR 4nie zatwierdzającą sprawozdanie komisji rozjemczej ogrodu z działalności w 2012 r.,

NR 5 – w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu (wybrano: Elżbietę Lemańską)

NR 6 – ustalającą opłatę na rzecz ogrodu w kwocie 29 groszy od 1 m2 powierzchni działki, opłacanej do 31.05.2013r.

NR 7 - ustalającą 5 godzin pracy na rzecz ogrodu, a w przypadku niemożliwości wykonania prac opłaty w wysokości 6 zł za godzinę

NR 8 – przyjmującą plan pracy zarządu ogrodu na 2013

NR 9 - przyjmującą preliminarz finansowy na 2013r. zamykający się po stronie przychodów i kosztów kwotą 998,81 zł

NR 10 - ustalającą wysokość opłaty energetycznej na 29 zł od działki zelektryfikowanej, z przeznaczeniem na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników

NR 11 - ustalającą opłatę wodną w wysokości 10 zł od działki z wodą. Opłata wodna przeznaczona jest na pokrycie strat   powstających w trakcie przesyłu wody wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji i utrzymania wewnętrznej sieci wodociągowej.

Na podstawie § 82 pkt 7 Statutu PZD uchwalono zaliczkę w wysokości 120 zł od działki na pokrycie kosztów za zużytą wodę w 2011 r., płatną do dnia 31.05.2012r. przez członków ROD nie posiadających w ogródku działkowym zainstalowanego wodomierza. Szczegółowe rozliczenie zaliczki nastąpi na wiosnę 2013 r. w czasie opłacania składki członkowskiej za 2013r. Członkowie ROD posiadający w swych ogródkach działkowych zabudowany wodomierz - oplombowany przez hydraulika wnoszą zaliczkę w wysokości 70zł, płatną do dnia 31.05.2012r. Rozliczają się z zużycia wody wg wskazań wodomierzy po aktualnej cenie za 1 m3 wody wraz z opłatą wodną w terminie do dnia 30.11.2012r.

NR 12 – inwestycja – utwardzenie gruntu przy bramie nr 1 sektor III

Informuje się ponadto, że:

1) niezależnie od opłaty na rzecz ogrodu przyjętej uchwałą nr 6, użytkownik działki jest obowiązany wnieść opłatę w wysokości 0,19 zł za każdy m2 działki, którą to stawkę ustaliły władze krajowe PZD

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 167

Wczoraj 185

W tygodniu 352

W miesiącu 3507

Wszystkich 485189

Kubik-Rubik Joomla! Extensions