Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej

21 marca 2015 roku w naszym ogrodzie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza Delegatów na której podsumowano dorobek minionej kadencji, oceniono pracę organów naszego ogrodu, uchwalono program działania na 2015 rok oraz na lata 2015 -2019

Na Konferencji Sprawozdawczo-wyborczej podjęto  następujące uchwały:

NR 1 - zatwierdzającą sprawozdanie z działalności zarządu ogrodu za 2014 i okres kadencji

NR 2 -  zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2014 r., zamykający się kwotą 1 769,28 zł.

NR 3 – udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi

NR 4 - zatwierdzającą sprawozdanie komisji rewizyjnej ogrodu z działalności w 2014 r.,

NR 5 – ustalenie liczby członków organów ogrodu ( 5 zarząd,  3 komisja rewizyjna)

NR 6 – wyboru Zarządu ROD w składzie: Roman Krempski, Bronisława Karyń, Elżbieta Lemańska,

Romuald Chamera, Włodzimierz Trębacz, Komisja Rewizyjna: Barbara Krzemień-Borysiak,

Zbigniew Gorzycki, Jan Dobies

NR 7 – przyjmującą plan pracy zarządu ogrodu na 2015, przyjmującą plan prac na lata 2015 - 2019

NR 8 – ustalającą opłatę ogrodową kwotowo od działki (wielkość opłat patrz TUTAJ), opłacanej

do 30.06.2015r

- ustalającą wysokość opłaty energetycznej na 32 zł od działki zelektryfikowanej, z

przeznaczeniem na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika

głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników                                                                                               

- ustalającą opłatę wodną w wysokości 13 zł od działki z wodą. Opłata wodna przeznaczona jest

na pokrycie strat   powstających w trakcie przesyłu wody wewnątrz ogrodu oraz kosztów

konserwacji i utrzymania wewnętrznej sieci wodociągowej.

- Na podstawie §  Statutu PZD uchwalono zaliczkę w wysokości 120 zł od działki na pokrycie

kosztów za zużytą wodę w 2015 r., płatną do dnia 30.06.2015 r. przez członków ROD nie

posiadających w ogródku działkowym zainstalowanego wodomierza. Szczegółowe rozliczenie

zaliczki nastąpi na wiosnę 2016 r. w czasie opłacania opłaty ogrodowej za 2016r

- Członkowie ROD posiadający w swych ogródkach działkowych zabudowany wodomierz –

oplombowany przez hydraulika wnoszą zaliczkę w wysokości 70zł, płatną do dnia 30.06.2015r.

Rozliczają się z zużycia wody wg wskazań wodomierzy po aktualnej cenie za 1 m3 wody wraz z

opłatą wodną w terminie do dnia 30.12.2015 r

NR 9 - przyjmującą preliminarz finansowy na 2015r.

NR 10 – Zadania inwestycyjnego "Przesunięcie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu zgodnie planem

geodezyjnym"

Informuje się ponadto, że:

1) niezależnie od opłaty ogrodowej przyjętej uchwałą nr 8, członek stowarzyszenia PZD  jest obowiązany wnieść opłatę w wysokości 6 zł , którą ustaliły władze Stowarzyszenia Ogrodowego PZD

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 120

Wczoraj 142

W tygodniu 826

W miesiącu 3641

Wszystkich 452052

Kubik-Rubik Joomla! Extensions