Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Spis treści

Już od wczesnych godzin porannych w dniu 30.08.2011 rozpoczęło pracę biuro zjazdowe w „Kantynie Portowej” na terenie Zespołu Portowego Szczecin - Świnoujście, gdzie przygotowana wcześniej sala obrad czekała na pojawienie się delegatów.
Hasła znajdujące się na sali zwiastowały charakter obrad tego najwyższego forum związkowego w Okręgu, a mianowicie, że sprawy dotyczyć będą między innymi zagrożeń dla ustawy o rod, 30 lecia PZD oraz II Kongresu PZD.
Od godziny 7.30 zaczęła ustawiać się kolejka w sekretariacie Zjazdu, gdzie delegaci otrzymywali teczkę z projektami dokumentów zjazdowych oraz mandat potwierdzający uprawnienia delegata do udziału w Zjeździe,  który jednocześnie służył do głosowania.

Przed godziną 10.00 sala była już wypełniona po brzegi oraz pojawili się zaproszeni goście:
- Eugeniusz Kondracki -  Prezes PZD,
- Jan Krawczuk - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
- Jarosław Rzepa - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego,
- Janusz Żmurkiewicz - Prezydent Miasta Świnoujścia,
- Dariusz Wieczorek - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady SLD,

- Kazimierz Ziemba - Prezes Wojewódzkiego Zarządu PSL,
- Stanisław Baryluk – Wojewódzka Rada OPZD,
- Dr Bartłomiej Toczek – pracownik naukowy ZUT,
- Jerzy Marek Olech – Burmistrz Miasta Pyrzyce,
- Wojciech Długoborski – zastępca Burmistrza Chojny,
- Andrzej Jędrzejewski – zastępca Burmistrza Kamień Pomorski,
- Kazimierz Lipiński- były Burmistrz Pyrzyc,
- Tadeusz Grygiel – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
- asystent Europosła Bogusława Liberadzkiego oraz asystentka Posła Magdaleny Kochan.
- zaproszeni działacze PZD, a wśród nich Wera Stroczyńska, Ryszard Drużba, Franciszek   Cimoszko, Jerzy Ornowski, Edmund Kozikowski, oraz Panowie Zygmunt Zieliński i   Władysław Trębacz. z ROD „Górki Ustowskie” - ogrodu obchodzącego w tym roku 30 – lecie istnienia
W spotkaniu nie wzięli udziału zaproszeni Posłowie -  z uwagi na odbywającą się sesję Sejmu RP. Z zaproszenia nie skorzystały władze Miasta Szczecina. Z przykrością należy stwierdzić, ale należy już to niestety do tradycji.

Punktualnie o godzinie 10.oo Prezes OZ otworzył obrady VII Okręgowego Zjazdu.
Po wprowadzeniu sztandaru okręgowego PZD, odegraniu hymnu państwowego oraz hymnu Związku – po raz pierwszy prezentowanego na Zjeździe, a także po uczczeniu minutą ciszy tych, co odeszli z naszych szeregów w minionej kadencji, Prezes Związku udekorował odznaczeniami „Za zasługi dla PZD” -  14  osób oraz złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” ośmiu delegatów, a następnie Zjazd wybrał do prowadzenia obrad dwóch przewodniczących: Adama Wójcika i Kazimierę Wadowską, którzy przystąpili do prowadzenia Zjazdu, dokonując wyboru Prezydium, przyjęcia porządku i regulaminu obrad oraz dokonano wyboru statutowych komisji zjazdowych. Następnie udzielono głosu Prezesowi OZ do wygłoszenia referatu sprawozdawczo - programowego.

O godzinie 10.40 na obrady Zjazdu przybył gość honorowy – Wicepremier Rządu RP Waldemar Pawlak wraz z towarzyszącymi osobami Zygmuntem Dziewguciem i Kazimierzem Ziembą.
W referacie Prezes OZ przypomniał o atakach na ustawę o ROD i ogrody w minionej kadencji oraz aktualnie występujące zagrożenia spowodowane zaskarżeniem ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego. W referacie podkreślił konieczność mobilizacji wszystkich sił w walce o ustawę o ROD i prawa działkowców, a także hasłowo nakreślił zadania okręgowego zarządu na nadchodzącą kadencję 2011 - 2015.
Naczelnym hasłem przewijającym się w całym referacie była konieczność zachowania zwartości Związku w walce o ogrody oraz wykorzystanie w nadchodzącej kampanii wyborczej do Parlamentu w celu nagłośnienia problemu zaistniałego wokół Związku oraz mobilizacji Parlamentarzystów, organizacji społecznych i politycznych do wsparcia Związku w walce o zachowanie ogrodów w systemie istniejącym w  PZD.

Po referacie głos zabrał wicepremier Waldemar Pawlak, który w swoim wystąpieniu potwierdził słuszność walki działkowców o zachowanie całego ustroju rodzinnego ogrodnictwa działkowego oraz wyraził poparcie dla PZD w tych zmaganiach i zapewnił, iż PSL będzie tak jak dotąd orędownikiem działkowców.

W toku dyskusji głos zabrało 15 mówców. W czasie dyskusji przez cały czas przewijał się temat zagrożenia dla działkowców, dla ogrodu oraz dla Związku jako organizacji  pozarządowej.
Działkowcy  w swoich wystąpieniach poruszali zagadnienia: jak mądrze inwestować w ogrodzie rodzinnym, od czego zależy dobra współpraca ROD z samorządem gminnym, o doświadczeniach z pozyskiwaniem młodych do działalności związkowej oraz jako użytkowników działek, bezpieczeństwa w ogrodach i problemu związanego z ochroną środowiska, a zwłaszcza w sytuacji wynikających z faktów zamieszkiwania w ogrodach. Mocno podkreślono obowiązek respektowania prawa w ogrodach, a zwłaszcza prawa budowlanego dotyczącego budowy altan, co zostało mocno wyartykułowane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. W dalszym ciągu należy doskonalić formę zarządzania ogrodem, pogłębiać wiedze zarówno ogrodniczą jak również wiedzę specjalistyczna i ogólną.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 188

Wczoraj 190

W tygodniu 940

W miesiącu 3484

Wszystkich 410039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions