Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.00 w siedzibie OZ, z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej.
W pierwszej części obrad uczestnicy zapoznali się ze sprawozdaniem Okręgowego Zarządu PZD za kadencję 2007-2011 i przyjęto stosowną uchwałę o skierowaniu sprawozdania na obrady VII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD.
Uczestnicy zostali poinformowani o przygotowaniach do Okręgowego Zjazdu, który został na poprzednim posiedzeniu zwołany na 30.08.2011 r. w Szczecinie.
W drugiej części posiedzenia z udziałem zaproszonych gości:
- Przewodniczący Wojewódzkiej Rady SLD - Pan Dariusz Wieczorek,
- Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego - Pan Jarosław Rzepa,
- Redaktor „Kuriera Szczecińskiego” - Pani Danuta Wysocka.
W tej części obrad Prezes OZ przedstawił krótko historię PZD w okresie 30 lecia, odczytał list Prezesa Związku na 30 lecie PZD. Zapoznał z uchwałą Krajowej Rady PZD na 30 lecie oraz nawiązał w wystąpieniu do znaczenia uchwalenia ustawy o ROD, której VI rocznica mija 8.07.2011 r.. Przedstawione zostały zagrożenia dla ustawy, dla działkowców i ogrodów w wyniku zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o ROD oraz zajętych w tej kwestii stanowisk przez Marszałka Sejmu RP oraz Prokuratora Generalnego.
W dyskusji głos zabrali:

- Tadeusz Jagus z ROD „Stoczniowiec”, który w wystąpieniu wnioskował, że Związek musi jednoznacznie zając stanowisko w sprawie kogo popierać w wyborach parlamentarnych gdyż mimo, że nie jesteśmy politykami to właśnie politycy mogą nam zgotować niemiłą niespodziankę w sprawie zmiany ustawy i rozbicia Związku. Teraz to już nie są obietnice, a konkretne działanie ze strony rządzących a na PIS nie możemy liczyć. Jednym słowem sytuacja jest groźna. Związek musi przyjąć strategie, zwrócić się do Posła Bartosza Arłukowicza, gdyż to on teraz zajmuje się w Rządzie „odrzuconymi”. Swoje wystąpienie zakończył hasłem, „że dobry działkowiec to nie ten co ma ładna altanę i ciekawe kwiaty na działce, ale ten co broni ustawy” i tak należy postrzegać swoje członkostwo w PZD. Zgłosił również wniosek aby list Prezesa Związku na 30 lecie PZD powielić i przesłać do wszystkich posłów i kandydatów na posłów, a których nazwiska są już w chwili obecnej znane.
- Dariusz Wieczorek - powiedział, że milionowa „armia” działkowców nie powinna mieć kłopotów z obroną ogrodów. Należy tylko wybrać dobry skład parlamentarzystów z tych opcji, które sprawdziły się w działaniu w przeszłości. Współpraca w tym względzie musi by prowadzona na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Musi być ona czytelna, a deklaracje powinny być jasne. Teraz należy iść „vabank” bo ustawa może przepaść. Władza nie robi nic, często pozoruje działania, główny wysiłek zmierza do wykorzenienia choćby jakby najmniejszych śladów po komunie.
- Czesław Skonecki z ROD „Zawadzkiego” w Gryfinie powiedział, że należy wrócić do Kongresu PZD i szukać gwarancji u polityków gdyż od nich będzie zależeć przyszły nasz los.
- Pan Jarosław Rzepa - PSL na co dzień współpracuje z PZD co widać po czynach Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Należy zadbać aby w przyszłym Sejmie zdobyły przewagę te opcje, które są przyjazne działkowcom, ogrodom i związkowi.
- Jerzy Kłosowski z ROD „Pogodny” w Szczecinie - po wyborach sprawa ogrodów rozegra się szybko, dlatego do działkowców już dzisiaj należy dać sygnał, kogo preferować w wyborach parlamentarnych.
Dyskusje krótko podsumował Prezes PZD przedstawiając iż zarząd okręgu zajął już stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych na poprzednim posiedzeniu ale ważne jest aby dotrzeć z tym do działkowców jak najszybciej. Będą ku temu okazje gdyż zbliża się Zjazd Okręgowy, Okręgowe Dni Działkowca, spotkania przedwyborcze itp.
Przyjęto uchwały i stanowiska które zamieszczamy poniżej.
Uczestników zapoznano z uchwałą o zatwierdzeniu hymnu PZD pochodzącego z 1935 roku.
Wszyscy jeszcze ze świeżo brzmiącymi słowami hymnu „w radosnych blaskach wiosny rozkwita nasza zielona Rzeczpospolita” udali się na wspólny obiad w kawiarni „Uśmiech”.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 186

Wczoraj 190

W tygodniu 938

W miesiącu 3482

Wszystkich 410037

Kubik-Rubik Joomla! Extensions