Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 18.05.2011 roku w siedzibie OZ PZD odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD. W trakcie debaty poruszono następujące problemy:

- ogólną ocenę sytuacji wywołanej zaskarżeniem ustawy ROD do Trybunału Konstytucyjnego oraz ewentualnymi zagrożeniami stąd wynikającymi. Omówiono aktywność organów statutowych ogrodów i Okręgu w obronie Ustawy o ROD, a także inne problemy towarzyszące temu zjawisku w ogrodach;
- dokonano wstępnej oceny zakończonej kampanii sprawozdawczej w ROD oraz wnioski wynikające z przygotowania i przeprowadzenia zebrań i nadesłanych materiałów sprawozdawczych. Na 174 ogrody zebrania nie odbyły się jeszcze w czterech ogrodach w statutowym terminie oraz unieważniono dwa zebrania przeprowadzone z naruszeniem przepisów statutowych;
- przedstawiona została informacja o wykorzystaniu mediów w działaniach realizujących politykę Związku nakreśloną przez I Kongres PZD głównie w dziedzinie otwierania ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej;
- dokonano ogólnej oceny trendów w zakresie gospodarki finansami w ogrodach i jej zgodności z przepisami związkowymi;
- poddane zostały analizie zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2010 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2011 rok;
- omówione zostały przygotowania do Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD i ustalono jego termin.

W dyskusji zabrało głos ośmiu uczestników:
Pan Marian Ambrosiewicz – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej, który poruszył problem:- małej skuteczności egzekucji decyzji administracyjnych wydanych przez powiatowy nadzór budowlany,
- potrzebę pogłębienia szkolenia w zakresie procedur odwoławczych gdyż w tej dziedzinie wiele zarządów nie legitymuje się dostateczna wiedzą,
- potrzebę ścisłego rejestru członków PZD Okręgu;

Pan Stanisław Iwko omówił:
- wykorzystywanie czasu między pierwszym, a drugim terminem walnych zebrań,
- brak konsekwencji w działaniu nadzoru budowlanego w zakresie ponad normatywu,
- poinformował o prowadzonej akcji „Zielona szkoła”;

Pani Teresa Smolich:
- poruszyła problem małej wiedzy niektórych prezesów w procesie przygotowania walnych zebrań i zgłosiła postulat szkolenia w przyszłości w małych grupach.

Pan Marian Cichocki,
- zgłosił potrzebę udzielenia pomocy dla zarządu ROD im. „Owoc Naszej Pracy”
w Stargardzie, wywieszania uchwał podjętych przez walne zebranie, niewiedzę niektórych członków ROD im. „Pionier” w Choszcznie,
- podkreślił dobrą organizacje walnego zebrania ROD im. „Przyjaźń” w Szczecinie oraz sukcesy ROD im. „Czarnieckiego” w Stargardzie w przygotowaniu domu działkowca,
- zgłosił dużo zastrzeżeń do pracy zarządu ROD im. „Hutnik”;

Pan Jerzy Kłosowski,
- podkreślił rolę delegata OZ kierowanego do obsługi walnego zebrania, jego wcześniejszego kontaktu z zarządem ogrodu oraz zgłosił wniosek aby w przyszłości szkolenie prowadzić metodą sprawdzianu oraz aby wyłączać telefony komórkowe w czasie zebrań;

Pan Czesław Skonecki,
- omówił przygotowania materiałów na zebranie obsługiwanych przez niego zebraniach,
- poruszył problem bezpieczeństwa ROD i przedstawiania wniosków w tym zakresie na walnych zebraniach i następnie przedstawił wniosek aby zarządy dobierały odpowiednie pomieszczenia na przeprowadzenie zebrań.

Pan Zbigniew Baran poruszył:
- słabe przygotowanie zebrania w ROD im. „Chopina” w Stargardzie,
- problemy bezpieczeństwa i współpracy z policją, współpracy z mediami i nadawaniu zebraniom walnym ROD odświętnego charakteru.
Uczestnicy przyjęli stanowisko w sprawie zagrożenia praw działkowców oraz apel o uczczenie  jubileuszu 30 lecia PZD, które prezentujemy wyżej.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 182

Wczoraj 190

W tygodniu 934

W miesiącu 3478

Wszystkich 410033

Kubik-Rubik Joomla! Extensions