Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Rok 2009 był czasem żmudnej i uporczywej walki o zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych, o zachowanie praw działkowców oraz o istnienie i funkcjonowanie Polskiego Związku Działkowców.
Owocem zmagań Okręgowego Zarządu razem z całym milionowym Związkiem są efekty w postaci zachowania praw nabytych w zakresie odszkodowań przy likwidacjach ROD, w zakresie prawa budowlanego i zwolnienia z podatków.
Najważniejszym i wymownym efektem było odrzucenie przez Sejm RP poselskiego projektu PiS o ogrodach działkowych, którego realizacja byłaby totalną klęską dla społecznego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i zaprzepaszczeniem niemal dwuset letniego jego dorobku.
To wszystko na szczęście jest już poza nami. Należy iść naprzód, walczyć nadal jeżeli zajdzie taka potrzeba. Póki co, należy doskonalić nasze działania organizacyjne dla dobra rodzin działkowców i społeczeństwa, w którym żyjemy i jesteśmy jego częścią.
Dobry start do działań w 2010 roku stwarzają osiągnięcia roku minionego, do których należy przede wszystkim zaliczyć:

1.Doskonalenie bazy technicznej rodzinnych ogrodów działkowych przez modernizację infrastruktury. W ramach remontów i inwestycji ogrody działkowe szczecińskiego okręgu poniosły nakłady rzędu 2 141 963,00 zł. Okręgowy Zarząd dofinansował w formie dotacji wspomniane działania na kwotę 783 469,00 zł.
W wyniku przedsięwzięć remontowo – inwestycyjnych powstało:
- Ogrodzeń    - 9 183 mb
- Sieci energetycznych   - w 18 ogrodach (5 budowa, 13 remont)
- Sieci wodne   - w 16 ogrodach (16 remont)
- Obiekty kubaturowe  - w 13 ogrodach (2 budowa, 11 remont)
Łącznie zrealizowano i rozliczono 95 zadań remontowo – inwestycyjnych.

2.Pomoc prawna dla ROD i działkowców indywidualnych.
- Prowadzenie spraw sądowych    -   15
- Prowadzenie spraw administracyjnych  -     5
- Udzielono porad prawnych indywidualnych - 274

3. W działalności oświatowo – szkoleniowej:
- Przekazano nieodpłatnie dla działkowców i instruktorów SSI wydawnictwa na kwotę 25 tys. złotych.
- Przeszkolono w 12 ośrodkach na 26 szkoleniach 965 kandydatów na członków PZD.
- 7 instruktorów krajowych, 16 instruktorów okręgowych oraz 186 instruktorów ogrodowych przeprowadziło 58 szkoleń, 214 pokazów cięć, udzielono 478 porad. W szkoleniach uczestniczyło 1275 działkowców.
- W działalności konkursowej wzięło udział 9 ogrodów oraz 25 indywidualnych działek

4. Wyjście z problematyką ogrodnictwa działkowego do społeczeństwa:
- Organizacja Okręgowych Dni Działkowca wspólnie z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy połączonych z kiermaszem pod nazwą „Pamiętajcie o ogrodach”
- Reprezentowanie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie na giełdzie ogrodniczo – pszczelarskiej „Ogród” na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich
- Reprezentowanie OZ PZD na majowym kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach”
- Udział OZ PZD w prezentacji organizacji pozarządowych „Pod Platanami” w Szczecinie.
Na wspomnianych imprezach instruktorzy SSI udzielali porad ogrodniczych, określali PH gleby, rozprowadzali wydawnictwa, udzielali informacji na temat prawa związkowego, funkcjonowania ogrodów, a także zbierano podpisy pod apelem o zachowanie ustawy o ROD.

5. Poprawa stanu bezpieczeństwa w ROD przez:
- Organizację spotkań ze służbami porządkowymi gmin
- Działanie okręgowej komisji w sprawie bezpieczeństwa ROD
- Nagłaśnianie problemu w lokalnych mediach

6. Pomoc dla ogrodów dotkniętych powodzią:
- Lustracja przez komisję OZ
- Oszacowanie strat spowodowanych powodzią
- Udział w naradzie z organami samorządowymi
- Zaplanowanie pomocy finansowej na odtworzenie infrastruktury w wysokości 30 000,00 zł
- Integracja wewnętrzna działkowców oraz ze społecznością lokalną.
W ramach działań integracyjnych w minionym roku Okręgowy Zarząd obsłużył 39 imprez ogrodowych z okazji Dni Działkowca, w tym uświetnienie 2 jubileuszy 60-lecia, 1 jubileuszu 50-lecia, 2 jubileuszy 45-lecia, 1 jubileuszu 35-lecia i 1 jubileuszu 30-lecia. Imprezy o charakterze szerokiego otwarcia się na społeczeństwo z udziałem młodzieży szkolnej, przedstawicieli samorządów, weteranów działkowych i mediów.

8. Obsługa walnych zebrań (konferencji) sprawozdawczych:
- Na 174 ogrody obsłużono 165 zebrań sprawozdawczych
- Dokonano oceny dokumentów sprawozdawczych i weryfikacji podjętych uchwał

9.Niwelowanie konfliktów środowiskowych w ROD „Pionier” Choszczno, „Vista Bella” Gryfino, „Nad Grzepnicą” Police, „Nad Dziwną” Międzywodzie, „Nad Zalewem” Świnoujście, „Gryf”, „Zjednoczenie”, „Nowe Życie”, „Piast”, „Hutnik” Szczecin z egzekwowaniem prawa przez osoby funkcyjne w ROD, czego wynikiem było kilkanaście przypadków odwołań z członków organu zarządzającego.

10.Załatwianie spraw w ramach rozpatrywania skarg i wniosków napływających do OZ w ilości 72 sprawy.

11.Kontrolno – instruktażowa działalność owocowała:
- Kontrolą połączoną z instruktażem przez zespoły OZ – 19
- Kontrolą połączoną z instruktażem Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 46

12.Obsługa procesu likwidacyjnego obejmowała 3 przypadki czasowego zajęcia terenów oraz 3 przypadki częściowej likwidacji ROD.

13.Podjęcie radykalnych działań w zakresie zwalczania negatywnych skutków zamieszkiwania, budowy altan ponadnormatywnych oraz naruszania przepisów prawa przez nieodpowiedzialnych działkowców, skutkujących wypaczeniem obrazu funkcjonowania ogrodów działkowych.

14.Porządkowanie dokumentacji związanej z prawnym uregulowaniem użytkowanych gruntów.

15.W ramach usprawnień organizacyjnych podjęto działania:
- W celu poprawy komfortu obsługi działkowców zreorganizowano układ funkcjonalny biura oraz dostosowano godziny pracy przyjaźnie dla działkowca
- Powołano do życia ośrodek księgowy przy OZ

16.Doprowadzono do zakończenia proces związany z odtworzeniem ogrodu działkowego im. „Stokrotka” w Trzebiatowie.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 188

W tygodniu 940

W miesiącu 3484

Wszystkich 410039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions