Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

 

Trzeciego czerwca 2009 roku sala domu działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pogodny” w Szczecinie zapełniła się działkowcami – reprezentantami innych ogrodów działkowych okręgu.
O godzinie 11.00 rozpoczęła obrady Okręgowa Konferencja Przedkongresowa.
Celem konferencji była ocena sytuacji w Polskim Związku Działkowców wywołanej projektem ustawy PiS o ogrodach działkowych, złożonym do Sejmu RP oraz wyłonienie uczestników na kongres PZD który ma odbyć się 14.07.2009 r. w Warszawie.
Po wprowadzeniu sztandaru Okręgowego Zarządu PZD, powitaniu uczestników oraz gości konferencji w tym: Szefa Wojewódzkiego Partii SLD – Dariusza Wieczorka, Szefa Wojewódzkiego Partii PSL, a jednocześnie Burmistrza m. Nowogardu – Kazimierza Ziembę, Przedstawiciela wojewódzkiego OPZZ – Stanisława Baryluka, Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego – Jarosława Rzepę, pełnomocnika Prezydenta Stargardu Szczecińskiego – Jana Diakówa, Asystenta Europosła Bogusława Liberackiego – Tomasza Wiśniewskiego, Z-ce Burmistrza Chojny Wojciecha Długoborskiego, przedstawicieli Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecina, przedstawicieli prasy i radia oraz po wyborze przewodniczących konferencji – Ireneusza Koczana i Tadeusza Jagusia rozpoczęły się obrady konferencji.

Prezes OZ PZD Tadeusz Jarzębak w wygłoszonym referacie przedstawił sytuacje Okręgu PZD  w zakresie aktywności działkowców w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz sytuację prawno-terenową ogrodów działkowych w kontekście możliwości realizacji projektu ustawy PiS.
Z przedstawionych danych wynika jedno, że na 174 ogrody w Okręgu Szczecińskim określone warunki do możliwości wykupu działek spełniałoby jedynie na dzień dzisiejszy 19 ogrodów. W mieście Szczecinie sytuacja jest o wiele gorsza, gdyż na 87 ogrodów warunki spełniały by jedynie 7 ogrodów działkowych.
Przedstawione liczby te świadczą dobitnie o tym, że główne hasło tzw. uwłaszczenia to czysta iluzja, obliczona na naiwność działkowców. Przeszkodą w rzekomym uwłaszczeniu, tam gdzie byłoby to ewentualnie możliwe, byłyby także koszty na które niewielu działkowców mogłoby sobie pozwolić, pomimo preferencyjnych warunków sprzedaży.
Do głównych mankamentów projektu PiS należy zaliczyć także niekonstytucyjność zapisów przez nadmierną ingerencję w uprawnienia gmin, a także niekonstytucyjną likwidację Polskiego Związku Działkowców.

Hasło uwłaszczenia jest jedynie szyldem do przykrycia zasadniczego celu tj. otwarcie drogi do gruntów przez ich stopniową ruinę i dezorganizację.
Prezes OZ podkreślił, że walka o ogrody toczy się nieprzerwanie od ponad 20-lat, co wyniszcza siły i generuje niepokój środowiska działkowców  .
Działkowcy w dyskusji wypowiedzieli się jednoznacznie za zachowaniem ustawy o ROD, a przeciwko pomysłowi, „rewolucji ogrodowej”, która byłaby nie tylko zagrożeniem dla bytu ogrodów, ale również przejawem wysokiego stopnia braku odpowiedzialności, ze strony polityków.
Przedstawiciele zaproszonych partii i samorządów wyrazili pełne poparcie dla zmagań PZD. Zapewnili, że przekażą głosy konferencji do swoich organów naczelnych w celu podjęcia działań przeciwstawnych zagrożeniom.
Najlepszym jednak aktem obrony ze strony działkowców powinny być oddane głosy wyborcze dla przyjaciół ogrodów, a nie przeciwników ich istnienia. Do demontażu PZD nie można dopuścić.
Zaproszonych przedstawicieli Pis-u nie było. Nie odpowiedzieli również na zaproszenie. Widocznie argumentów nie ma.
Z wystąpień Wł. Olczyka, Wery Sroczyńskiej, czy Cz. Jagiełki, M. Oleksaka, A. Kołodziejczyka, T. Grygiela i innych dyskutantów przebijała się troska o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych oraz stanowczy protest przeciwko rujnowaniu tego, co zostało przez lata osiągnięte kosztem wielu wyrzeczeń działkowców i całej organizacji PZD. W dyskusji postulowano, że działkowcom należy się miejsce w samorządach i parlamencie. I oto trzeba zadbać już dziś.
Podkreślono dobrą współpracę z samorządami gmin w Świnoujściu, Nowogardzie, Stargardzie Szczecińskim, Goleniowie, Policach, Kamieniu Pomorskim i w Szczecinie.
Bardzo ciepło zostało przyjęte wystąpienie przedstawiciela KR PZD – Marka Pytki, który w sposób stonowany i wyważony przedstawił wszystkie racje przemawiające za odrzuceniem projektu PiS oraz przedstawił obraz zagrożeń czym skutkowałoby przyjęcie tego dziwnego projektu ustawy. Przekazał również informacje, że z niektórymi posłami PiS nie ma szans dyskusji na argumenty, ponieważ argumentów oprócz swoich nie przyjmują.
Po ustaleniu szczegółów związanych z uczestnictwem w kongresie PZD wyłonionych przedstawicieli ROD, zaapelowano o wzmożenie aktywności w ogrodach w docieraniu z prawdą do szerokiego grona działkowców. Konferencja na wniosek komisji uchwal i wniosków przyjęła następujące dokumenty:
Stanowisko w sprawie zagrożenia bytu ogrodów działkowych wynikającego z projektu ustawy o ogrodach działkowych autorów posłów PiS;
Rezolucja w sprawie dalszego rozwoju ogrodów działkowych zgodnie z potrzebami społecznymi;
Stanowisko w sprawie zagospodarowania ogrodów działkowych w celu dostosowania ich funkcjonowania do aktualny i przyszłych potrzeb działkowców i społeczeństwa;
Apel w sprawie określenia się samorządów miast w kwestii uwłaszczenia działkowców i zarządzania ogrodami według projektu ustawy PiS;
Odezwa w sprawie aktywności w obronie ogrodów działkowych;
Stanowisko w sprawie negatywnego oddziaływania projektu PiS na świadomość działkowców;
Memoriał w sprawie znaczenia i roli rodzinnych ogrodów działkowych w łagodzeniu kryzysu gospodarczego w kraju.
Po przejęciu dokumentów na kongres PZD oraz skierowaniu podziękowania dla Prezesa PZD, odprowadzeniu sztandaru, konferencja zakończyła obrady.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 186

Wczoraj 190

W tygodniu 938

W miesiącu 3482

Wszystkich 410037

Kubik-Rubik Joomla! Extensions