Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 08.11.2012 wydaniu „Gazety Wyborczej" ukazał się komunikat informujący o tym, że zgodnie z decyzją Marszałka Sejmu z dnia 5 listopada 2012r. osobowość prawną uzyskał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Oznacza to, że od dziś Komitet ma pełne prawo, by zbierać podpisy pod nową ustawą o ROD. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej inicjatywy. Listę, na której można złożyć  swój podpis, zamieszczamy poniżej. Należy ją wydrukować i podpisać - podając swoje imię i nazwisko, nr PESEL i adres zamieszkania, a następnie należy przekazać dokument (osobiście lub pocztą) do biura Komitetu (ul. Bobrowiecka1, 00-728 Warszawa) lub do najbliższego Okręgowego Zarządu (adresy OZ).

Jak zbierać podpisy pod projektem - najważniejsze zasady

1.  Podpisy zbieramy na listach według wzoru (z nazwą Komitetu i pełnym tytułem projektu ustawy).
2.  Osoba popierająca projekt podpisuje listę własnoręcznie.
3.  Na listach wypełniamy wszystkie rubryki, dane tak jak w dowodzie osobistym, imię lub imiona (jeśli ktoś ma dwa), nazwisko w pełnym brzmieniu, adres zamieszkania, numer PESEL, podpis. 
4.  Podpisy mogą złożyć wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające obywatelstwo polskie.
5.  Zakazane jest przymuszanie do złożenia podpisu oraz zbieranie podpisów na terenie urzędów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i sądów.
6.  Zbierający podpisy musi mieć egzemplarz projektu ustawy wraz z uzasadnieniem, podpisujący musi mieć możliwość wglądu w ich tekst.
7.  Druki list (puste) można powielać.
8.  Na listach nie wolno tworzyć dodatkowych rubryk (dorysowywać).
9.  Przy wypełnianiu listy unikamy poprawek lub skreśleń, jeżeli zajdzie taka konieczność, poprawka winna być parafowana podpisem osoby udzielającej poparcia.
10. Ważne są tylko oryginały podpisanych list (kopia jest bezwartościowa) .
11. Nie można przesyłać list faksem ani pocztą email.
12. Nie można tworzyć kopii podpisanych list.
13. Na listach nie dokonujemy żadnych opieczętowań czy adnotacji.
14. Drugą stronę listy pozostawiamy nienaruszoną (czystą).
15. Listy z podpisami przesyłamy pocztą lub kurierem do Komitetu lub jego regionalnego przedstawiciela (adresy na stronie www.ocalmyogrody.pl).
16. Formularze z podpisami przed dostarczeniem do przedstawiciela czy wysłaniem pocztą trzeba przechowywać w bezpiecznym miejsc.
17. Na zebranie podpisów mamy tylko 3 miesiące. Termin mija 5 lutego 2013 r.

Wzór listy podpisów - pobierz

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 3

Wczoraj 102

W tygodniu 3

W miesiącu 105

Wszystkich 469314

Kubik-Rubik Joomla! Extensions