Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie do Marszałek Sejmu oraz Posłów na Sejm RP

Szanowna Pani Marszałek
Szanowni Panie i Panowie Posłowie

Okres jaki upłynął od momentu ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w dniu 11 lipca 2012, w sprawie niekonstytucyjności aż 24 artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jest okresem rozgoryczenia i głębokich przemyśleń – dlaczego tak bezlitośnie rozprawiano się z prawem, uchwalonym przecież przez najwyższą władze ustawodawczą i stosunkowo tak niedawno, bo zaledwie przed siedmiu laty. Jest to niespotykany przypadek. Jednak to się stało, pomimo, że zarówno stanowisko Sejmu a także Prokuratora Generalnego w tej sprawie było zupełnie odmienne.
Dzisiaj wszyscy mamy obawy o dalsze losy ogrodów i naszych działek. Media często powracają do tematu głosząc, że niemal każda opcja polityczna ma w zanadrzu projekt nowej ustawy, dotyczącej ogrodów działkowych.

Dotychczas zgłoszony projekt autorstwa posła Andrzeja Dery jest dla nas również zaskoczeniem z tego względu, że był on już rozpatrywany przez Sejm i jako nieprzydatny został odrzucony w pierwszym czytaniu. Jego treści obecnie niewiele odbiegają od projektu poprzedniego, a w istocie jest on jeszcze mniej korzystny dla działkowców przez tworzenie różnych kategorii działkowców i wprowadza „obce” działkowcom struktury organizacyjne.
Zgłoszony projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, opracowany w środowisku działkowców, spełnia nasze oczekiwania, odpowiada na społeczne zapotrzebowanie, eliminuje prawne niedoskonałości poprzedniej ustawy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny i jest racjonalnym rozwiązaniem, sprzyjającym rozwojowi ogrodów w przyszłości, a dla działkowców zapewnia stabilizacje i spokój.
Popieramy zaproponowane rozwiązanie prawne w interesie naszym i działkowców, których jesteśmy przedstawicielami.

Zwracamy się z gorącym apelem do Pani Marszałek oraz do wszystkich Klubów Poselskich o uchwalenie dobrej ustawy, zaproponowanej przez działkowców, bowiem im przede wszystkim ma ona służyć.
Wierzymy głęboko, że Sejm RP potraktuje nas działkowców z należytą troską w imię dobrego prawa, służącego ludziom tak tego potrzebującym, zwłaszcza młodej polskiej rodzinie i ludziom jesieni życia.

Z wyrazami szacunku, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczecinie
Szczecin, 25.10.2012 roku

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 3

Wczoraj 102

W tygodniu 3

W miesiącu 105

Wszystkich 469314

Kubik-Rubik Joomla! Extensions