Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD Szczecin z PolicjąDnia 10.10.2012 roku w siedzibie OZ PZD w Szczecinie odbyło się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa w ROD. Ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji udział w spotkaniu brali:

- Naczelnik Wydziału Prewencji, mł. insp. Arkadiusz Popiół,
- Komisarz Robert Sekret- koordynator,
- Aspirant Przemysław Myślicki –wydział Prewencji.

Okręgowy Zarząd  PZD był reprezentowany przez:
- Prezesa OZ PZD Tadeusza Jarzębak,
- Dyrektora biura OZ PZD Tomasza Olkuskiego,
- Członka Prezydium, przewodniczącego komisji bezpieczeństwa Zbigniewa Baran.
 
Celem spotkania było wypracowanie  wznowienia działań w zakresie bezpieczeństwa w ROD na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także wypracowania planu działań kontrolnych.

W związku z nadejściem okresu zimowego i związanym z tym nasileniem pobytów w rejonie kompleksów ogrodów działkowych osób postronnych (podejrzanie się zachowujących, poszukiwanych i bezdomnych), a także gromadzeniem na działkach różnego rodzaju sprzętów ogrodowych, rekreacyjnych itp. w celu przechowania przez okres zimy, istnieje zagrożenie w dokonywaniu w tych rejonach przestępstw lub wykroczeń takich jak kradzieże, włamania. Jednocześnie pobyt wymienionych osób na działkach wiąże się z nadużywaniem alkoholu, co może również prowadzić  do występowania pożarów w altankach lub w ich pobliżu. W konsekwencji niejednokrotnie kradzione i niszczone  przedmioty takie jak kosiarki ręczne, elektryczne i spalinowe, spawarki elektryczne, pompy do wody, czajniki, radia, telewizory itp.
 
Mając powyższe na uwadze planowane jest przeprowadzenie siłami Komend Powiatowych/Miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, przy współpracy z zarządami ROD PZD, wzmożonych działań kontrolnych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych województwa zachodniopomorskiego.
 
Organizowane działania powinny zmierzać do:

1. Podjęcia czynności kontrolnych w czasie realizowanych działań w stosunku do osób mogących dokonywać czynów zabronionych lub poszukiwanych.
2. Doskonalenia i koordynacji działań jednostek Policji przy współpracy z Zarządami ROD PZD.
3. Kształtowania świadomości wśród działkowców w zakresie działań  eliminujących zagrożenia przestępczością i wykroczeniami.
4. Poprawy bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych

Działania prowadzone będą w rodzinnych ogrodach działkowych województwa zachodniopomorskiego. Wyznaczeni w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego, koordynatorzy do kontaktów z przedstawicielami Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD, uzgodnią szczegóły w ramach prowadzonych działań, w tym m.in. kto z członków PZD udzieli wsparcia i wprowadzi na teren ROD. Wskazanym byłoby, aby policjanci znakowali wartościowe przedmioty ich właścicielom na terenie użytkowanych przez nich działek wśród których upowszechnialiby ideę tzw. „sąsiedzkiej czujności”, czyli zwracania przez działkowiczów uwagi na obce  osoby pojawiające się na ww. terenie. Podczas wykonywania czynności należałoby przeprowadzać spotkania ze społeczeństwem wpływające na poprawę bezpieczeństwa oraz na ilość i jakość  uzyskiwanych informacji, w celu wykrywania przestępstw i wykroczeń. Należy zwracać uwagę na osoby zamieszkujące na terenie działek, które mogą być bezdomne, celem ujawnienia osób poszukiwanych. Szczegółowe plany działań w rejonach ROD sporządzą policjanci kierujący działaniami w każdej Komendzie Powiatowej/Miejskiej Policji woj. zachodniopomorskiego.
 
W toku obrad uzgodniono zadania dla służb polegające na:

1. Wykonywaniu wspólnych patroli policjantów wydziałów prewencji przy współpracy z policjantami wydziałów kryminalnych i członkami PZD, celem ujawnienia:
a) przestępstw i wykroczeń,
b) osób bezdomnych i poszukiwanych,
c) przedmiotów skradzionych,
d) zapobiegania pożarom i nadużywaniom alkoholu.

2. Prowadzeniu znakowania wartościowych przedmiotów.
3. Dokonywaniu kontroli i legitymowania osób „podejrzanie się zachowujących” przebywających w rejonie ogrodów działkowych.
4. Sprawdzaniu terenów działek, altan itp. obiektów pod katem gromadzenia przedmiotów służących do dokonywania przestępstw, pochodzących z przestępstw lub których posiadanie jest zabronione.
5. Odbywaniu spotkań ze społeczeństwem, celem propagowania: idei tzw. „sąsiedzkiej czujności”, sposobów technicznego zabezpieczenia mienia , zapobiegania kradzieżom i włamaniom oraz pożarom, uzyskiwania informacji zmierzających do wykrywania przestępstw i wykroczeń.
6. Podczas realizacji zadań służbowych należy przestrzegać obowiązku prawidłowego umundurowania i wyposażenia do służby, a także zasad używania broni służbowej oraz pozostałych środków przymusu bezpośredniego.

Uzgodniono ponadto sposób koordynacji i wymiany informacji miedzy jednostkami policji a organami PZD.
Przyjęte działania oraz prowadzenie ewidencji zdarzeń przez ROD dotyczących naruszenia porządku publicznego powinno zaowocować poprawą bezpieczeństwa oraz skutecznością w zwalczaniu niepożądanych zjawisk w rodzinnych ogrodach działkowych zwłaszcza w okresie jesienno zimowym.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 206

Wczoraj 179

W tygodniu 1232

W miesiącu 206

Wszystkich 418571

Kubik-Rubik Joomla! Extensions