Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

w sprawie zintensyfikowania działań w zakresie podniesienia poziomu oświaty ogrodniczej w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu szczecińskiego.

Przyjęty program na kadencję 2011 - 2015 w zakresie oświaty ogrodniczej, jednoznacznie ukierunkował działania Okręgowego Zarządu oraz zarządów rodzinnych ogrodów działkowych w tej dziedzinie.
Na prawidłową działalność każdego ogrodu wpływa w sposób istotny cały zespół przedsięwzięć związanych z oświatą ogrodniczą. Obejmuje ona podstawy prawne funkcjonowania Związku, a tym samym i ogrodu, ale także wiele zagadnień dotyczących prowadzenia upraw, pielęgnacji drzew owocowych, zagospodarowania działki, a także nawożenia i walki ze szkodnikami.
Każdy działkowiec powinien, zanim uzyska działkę opanować podstawowy zasób wiedzy, jako minimum uprawniające go do uprawy działki.
Rodzi się, więc potrzeba podjęcia działań przez każdy zarząd ogrodu do intensyfikacji szkoleń, a zwłaszcza szkoleń stopnia podstawowego. Zintensyfikowanie szkoleń wynika z potrzeby przygotowania działkowców do zadań  jakie wynikają z nowego usytuowania ogrodów działkowych w społeczeństwie. Ogrody działkowe mają być nowoczesne, dobrze zagospodarowane, estetyczne, ekologiczne, a wszystko to wymaga określonej wiedzy.

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie apeluje do wszystkich zarządów ROD w Okręgu o podjęcie działań w zakresie:
- powołania w każdym ogrodzie działkowym, co najmniej jednego instruktora społecznej służby instruktorskiej,
- powrotu do praktyki corocznych przeglądów działek przez zespoły lustracyjne,
- opracowania w każdym ogrodzie programu prowadzonych szkoleń,
- podniesienia rangi szkolenia kandydatów przez system szkolenia i realizacje programu nakreślonego uchwałą Prezydium Krajowej Rady.

Intencją każdego zarządu powinno być organizowanie szkoleń doskonalących, a zwłaszcza osób, które swoim działaniem naruszają podstawowe przepisy.

 


 

Okręgowy Zarząd zobowiązuje swoje Prezydium do opracowania programu szkolenia na bazie rejonowych ośrodków oraz przeszkolenie odpowiedniej ilości instruktorów, którzy będą kompetentni do prowadzenia szkoleń na zadowalającym poziomie.
W celu przyśpieszenia działań należy nadać odpowiednią rangę dla instruktorów SSI. Istnieje również potrzeba prowadzenia szkolenia w formie otwartej dla potencjalnych działkowców lub osób zainteresowanych, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i ekologii.
System oświatowy w Okręgu powinien być czytelny, przejrzysty i przydatny w zagospodarowaniu działek i ogrodów w sposób racjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami w Związku.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 199

Wczoraj 179

W tygodniu 1225

W miesiącu 199

Wszystkich 418564

Kubik-Rubik Joomla! Extensions