Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Sprawy bezpieczeństwa, zagrożeń powodowanych podtopieniem oraz bieżące problemy PZD były tematem trójczłonowej narady przedstawicieli ogrodów Miasta Szczecina w dniu 27 lipca br. Część pierwszą zorganizowano przy współudziale z Miejską Komendą Policji, której specjaliści ze wszystkich komend dzielnicowych miasta, przedstawiali działkowcom stan bezpieczeństwa w swoich rejonach odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem stanu w ogrodach działkowych. Całość problemu przedstawił podinspektor Tomasz Gwiazdowski.

Naradę rozpoczęto od przywitania dziesięcioosobowej delegacji policjantów włącznie ze złożeniem życzeń z racji uroczystych obchodów święta policji.

Działkowcy mieli możliwość przedstawić swoje ogrodowe problemy związane z bezpieczeństwem ale były też słowa uznania i podziękowania dla policji. Naradę podsumował Prezes OZ formułując twierdzenie, że tylko wspólne działanie może przynieść pożądane efekty. Główne zadanie to dobre mini programy bezpieczeństwa dla każdego ROD, stałe kontakty na szczeblu najniższym miedzy zarządem a dzielnicowym, rejestracja zdarzeń, monitoring wydarzeń, bieżąca informacja, znajomość ludzi i uwrażliwienie działkowców na wzajemne sąsiedzkie współdziałanie.

Druga część narady dotyczyła wyjątkowej w tym roku trudnej sytuacji ogrodów działkowych, które stały się dosłownie „ogrodami pływającymi”. Przyczyną główną jest niekorzystna aura, ale czynnik ludzki ma również istotne znaczenie. Niedrożność rowów melioracyjnych, zasypywanie rowów, niewydolność urządzeń hydrotechnicznych, niedostateczna konserwacja to negatywne czynniki zarówno po stronie ROD jak też służb melioracyjnych.

Na trudne pytania próbowali odpowiedzieć przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Melioracji i Gospodarki Wodnej oraz dwie przedstawicielki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Problemów związanych z podtopieniami zgłoszono bardzo dużo, o różnym wątku i ciężarze gatunkowym. Trudno nawet je posegregować w odpowiednie grupy tematyczne. Aż osiemnastu przedstawicieli ROD referowało stan żywiołu.

Podsumowując ten temat przyjęto tezę, że koniecznie trzeba wspólnie ze służbami melioracyjnymi opracować odpowiednią mapę ogrodów w której powinna znaleźć się odpowiedź na pytania, do kogo należą poszczególne urządzenia hydrotechniczne, jakie znajdują się urządzenia w każdym ogrodzie, komu należy zgłaszać bieżące problemy i jakie działania profilaktyczne muszą być podejmowane systematycznie by nie dochodziło do negatywnych skutków, które stawiają pod znakiem zapytania celowość użytkowania niektórych działek notorycznie podtapianych i niszczących plony i pracę ludzką?. Problem jest na tyle poważny gdyż każde naruszenie praw natury skutkuje podtopieniem i tego lekceważyć nie można.

Trzecią cześć narady poświęcono bieżącym sprawom związanym z:

- reakcją na oskarżenia pod adresem PZD przez nieodpowiedzialnych ludzi

- batalii wdrażania programu komputerowego

- 120 - lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce i organizacji „Dni Działkowca” na różnym szczeblu

- prac nad nowelizacją statutu PZD

- kierunkami pozyskiwania środków na rozwój ROD

- dyscyplina w zakresie prowadzenia inwestycji i remontów w ROD

- przestrzeganiem prawa

Naradę zakończono przyjęciem apelu w obronie ustawy o ROD i PZD oraz apelem o godne uczczenie w ogrodach jubileuszu 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Apel.pdf

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 22

Wczoraj 106

W tygodniu 22

W miesiącu 3775

Wszystkich 452186

Kubik-Rubik Joomla! Extensions