Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Tematy wiodące: obrona ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, cele i zadania działalności oświatowej, główne kierunki działalności inwestycyjno- remontowej.

Tematy przyjęte pod obrady pomimo tego, że są różne, faktycznie są one jednak zbieżne z celem zasadniczym jakim jest zachowanie ogrodów działkowych w strukturach związkowych pod rządami dobrej ustawy o ROD. Zarówno wiedza jak też doinwestowanie ogrodów ma służyć realizacji polityki PZD przyjętej przez Krajowe Władze Związku, a zmierzającej do umacniania ogrodów, ich modernizacji,  a wszystko to po to, aby wpisywały się one lepiej w ogólne potrzeby społeczne przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do czynnego wypoczynku dla rodzin działkowców.

Tak jak w całym Kraju działkowcy naszego okręgu czynnie występują ze stanowiskami walnych zebrań, zarządów i innych organów statutowych oraz indywidualnych listów i petycji kierowanymi na ręce Marszałka Sejmu, Premiera Rządu, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z pytaniami o przyszły los ogrodów i rodzin działkowców.
Odpowiedzi na te pytania nie ma! Sprawa leży w Trybunale Konstytucyjnym, a działkowców nęka niepokój, dlaczego dla tak potężnej organizacji pozarządowej brak jest po prostu szacunku. 

Okręgowy Zarząd w skorygowanym planie inwestycyjnym przyjął zadania dla poszczególnych ogrodów na łączną kwotę 2.766.000 złotych  w bieżącym roku. Ma to wzmocnić kondycje i funkcjonowanie ogrodów przy czym 2/3 wysiłku tego ambitnego zadania ponoszą działkowcy wraz z zarządami ROD, a 1/3 będą stanowić dofinansowanie przez Zarząd Okręgowy.
Ten ambitny program związany jest integralnie z programem modernizacji działek i wyrugowania wszelkich ułomności istniejących tu i ówdzie w rodzinnych ogrodach działkowych. Problem obrony ogrodów i ustawy jest dzisiaj celem najważniejszym dla każdego działkowca. Przedstawiciel Krajowej Rady pan Marian Pasiński w swoim wystąpieniu unaocznił zebranym jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą pomysł zmiany ustawy i jakie szkody zostałyby wyrządzone działkowcom.

W dyskusji członkowie Okręgowego Zarządu reprezentujący poszczególne Ogrody poruszyli następujące zagadnienia:
- obawy czy przyjęty 12 godzinny program dla kandydatów na działkowców nie będzie za dużym obciążeniem ze względów czasowych (przedstawiciel ROD im. „Kochanowskiego” Barlinek i ROD im. „Malwa” Szczecin),
- niepełnego zrozumienia przez niektórych działkowców występujących zagrożeń obecnie dla istnienia ogrodów (ROD im. „Malwa” Szczecin oraz „1 Maja” Myślibórz),
-  trudności przeprowadzania zebrań walnych do 30 kwietnia w niektórych ogrodach ze względu na warunki lokalowe i koszty (ROD im. „Malwa” Szczecin),
- konieczności zachowania procedur przy nadawaniu członkostwa, a mianowicie  realizacji wszystkich etapów tj. ukończenia szkolenia, wniesienia opłat, i nadania członkostwa dla ubiegającego się o działkę (ROD im. „Młynarz” Szczecin),
- koniecznej zwartości naszego Związku do czego ważnym impulsem stał się II Kongres PZD oraz Krajowy Zjazd Delegatów. Konieczność aktywnej postawy każdego obsługującego walne zebranie. Problemem trudnym do przełamania jest zapewnienie frekwencji w walnych zebraniach przez działkowców  w wyniku czego duży procent działkowców ma bardzo luźny kontakt z organami Związku. Konieczność poszerzania rzeczywistej wiedzy oraz promocji osiągnięć w Związku, a także stosowania tzw. „filozofii dobra” czyli bazowanie przede wszystkim na pozytywach. Pracy nad możliwością zwiększania reprezentacji działkowców w samorządach lokalnych (przedstawiciel ROD im. „Boh. Warszawy” Szczecin),
- promocji rodzinnych ogrodów działkowych poprzez unaocznianie społeczeństwu walorów zdrowotnych działki, integracji młodej rodziny oraz podkreślania, że zmiany ustawowe to atak na polską rodzinę. Do ogrodów należy pozyskiwać ludzi młodych którzy mogą dokonać unowocześnienia działek co poprawi wizerunek ogrodów i Związku (ROD im. „Selfa” Szczecin),
- wykorzystania młodych ludzi do pracy w samorządach ogrodowych (ROD im. „Granica”),
- konieczności badania efektywności szkoleń i udziału w nich wszystkich kandydatów (ROD im. „Pogodny” Szczecin),
- zagadnienie trudne do przełamania tj. eliminacja ponadnormatywów przez działkowców oraz małej skuteczności  organów nadzoru budowlanego (ROD im. „Przyjaźń” Szczecin).

Wnioski składane w czasie dyskusji zostaną przeanalizowane prze Prezydium OZ i wykorzystane do bieżącej pracy w zakresie oświaty.
W wystąpieniach przy referowaniu tematów merytorycznych mocno podkreślono konieczność pełnej realizacji przyjętych programów w zakresie szkolenia  oraz inwestycji i remontów.

Okręgowy Zarząd przyjął stosowne uchwały, które poniżej prezentujemy w całości. W sprawach różnych poruszony został problem działania zawiązanego stowarzyszenia „Zieleniec” w Pyrzycach oraz sprawy wojskowego ogrodu „Relaks” w  Mrzeżynie z uwagi na niedokończoną procedurę uregulowania stanu prawnego ogrodu z Wojskową Agencją Mieszkaniową.
Wszyscy uczestniczy posiedzenia Okręgowego Zarządu otrzymali wydawnictwo „Vademecum Działkowca”, co ma posłużyć dla zintensyfikowania działań w ogrodach w zakresie unowocześniania naszych działek. Pozycja wydawnicza została przez wszystkich uczestników oceniona bardzo pozytywnie i spotkała się z dużą wdzięcznością ze strony obdarowanych pod adresem autorów.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 54

Wczoraj 81

W tygodniu 622

W miesiącu 904

Wszystkich 476507

Kubik-Rubik Joomla! Extensions