Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Dnia 13 marca  br., w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego, przy ponad 80% frekwencji. Myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe okręgowego zarządu oraz przyjęcie bilansu za rok 2016 i przyjęcie preliminarza na rok 2017.

W posiedzeniu uczestniczył wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który odczytał protokół z badania sprawozdania finansowego i preliminarza oraz zgłosił wniosek o ich przyjęcie.

Zanim rozpoczęto obrady, minutą ciszy uczczono Franciszka Kaleńskiego – członka OZ i Danuty Rajskiej – byłej przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Oprócz części sprawozdawczej i planistycznej omówiono:

• zagrożenia dla praw działkowców, ogrodów i Związku,

• zadania organów w realizacji wniosków z powszechnego przeglądu ROD w 2016 r.,

• zamierzenia Krajowej Rady i Okręgu dla uczczenia 120 - lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

Ponadto uzupełniono skład Okręgowego Zarządu, dokooptowując do zarządu pana Sylwestra Więcka.

W dyskusji głos zabrało 9 uczestników, w której poruszono zagadnienia:

• realizacji przez zarządy wniosków wynikających z indywidualnych protokołów z przeglądów ROD,

• odpowiedzialności zarządów za przestrzeganie prawa w ROD, by nie dawać powodów do uszczypliwych i kłamliwych medialnych ataków,

• przejrzystości rozliczania się z finansów w ogrodach,

• umiejętnego wyjaśniania działkowcom polityki zarządów ROD,

• problemy wolnych działek uprawianych w ogrodach na terenach o rozproszonym terenie, co utrudnia  ich zagospodarowanie.

• walory i wady przy ustalaniu opłaty energetycznej i wodnej oraz metod zmniejszania strat,

• konieczności aktywnego zajmowania stanowiska przez działkowców w obronie ustawy i dobrego imienia PZD,

• podziękowania pod adresem Krajowej Rady za bieżące uaktualnianie dokumentów prawnych i aktywną obronę ustawy i Związku.

Zaapelowano do wszystkich członków OZ o przedstawianie na walnych zebraniach w ogrodach aktualnej sytuacji PZD, osiągnięć i polityki związkowej.

Po dyskusji przyjęte zostały niezbędne uchwały, przyjmujące sprawozdania i preliminarz na rok 2017 oraz stanowiska i apele, które prezentujemy TUTAJ

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 7

Wczoraj 153

W tygodniu 864

W miesiącu 1448

Wszystkich 430819

Kubik-Rubik Joomla! Extensions