Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Kończy się rok 2016  - rok jubileuszowy 35 lecia PZD.

Na podsumowującym miniony rok plenarnym posiedzeniu zarządu okręgu, spotkali się członkowie zarządu, członkowie okręgowej komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Wiodącym tematem obrad były czynniki zewnętrze oddziaływujące na PZD, ocena sytuacji i zadania dla struktur statutowych. Omówiono usługową rolę zarządu okręgu na rzecz ROD i działkowców.

Omówiona została rola informacji w realizacji zadań programowych na bieżącą kadencję.

Jednogłośnie został przyjęty plan pracy na rok 2017. W dyskusji poruszono następujące problemy:

• szkolenia prezesów, łącznie z przewodniczącymi komisji rewizyjnych

• zwiększenia częstotliwości plenarnych posiedzeń OZ

• dostarczenia do zarządów ROD kopii z przeglądów ROD 2016

• wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacji między OZ a ogrodami

• podejmowanych działań obronnych przed medialnymi atakami oraz braku reakcji mediów na stanowiska i wystąpienia do nich z żądaniem zamieszczenia sprostowań.

Po dyskusji oraz omówieniu bieżących spraw dotyczących realizowania uchwał systemowych i przygotowania przyszłorocznej kampanii sprawozdawczej, przyjęto uchwały i stanowiska przy 84% frekwencji na posiedzeniu, które prezentujemy tutaj.

Drugą część posiedzenia poświęcono podsumowaniu dorobku PZD w 35 leciu i przypomniano wydarzenia z roku jubileuszu.

Z okazji kończącego się roku jubileuszu wręczono dyplomy 35 lecia KR PZD członkom zarządu okręgu i członkom okręgowej komisji rewizyjnej oraz dla 7 zaproszonych gości. Wśród gości znaleźli się:

• Kazimierz Kruszyna – delegat na I Zjazd PZD  i długoletni działacz wojewódzkiego zarządu PZD

• Franciszek Cimoszko – długoletni prezes nieistniejącego  już ogrodu i członek prezydium ZW

• Jan Jabłoński - prezes ROD „Maciejowice” z 32 letnim stażem prezesa

• Piotr Baranowski – wice prezes ROD „Maciejowice”, aktywny działacz PZD

• Edmund Czarnowski – wieloletni prezes ROD Krzekowo – o długich zasługach reformatorskich

• Jerzy Ornowski – pionier w zakresie nowości informatycznych i aktywny działacz zarządu ogrodu

• Franciszek Ozga- wieloletni prezes rod Wiarus zaangażowany działacz okręgowy.

Wszystkim uczestnikom wręczone zostały pamiątkowe monety w blistrze 35 lecia PZD.

Spotkanie zakończyły podziękowania za pracę w roku 2016 i życzenia na rok 2017 oraz wspólny obiad przy wyświetlaniu pamiątkowych zdjęć w 35 leciu PZD.

Do siego roku 2017!

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 10

Wczoraj 153

W tygodniu 867

W miesiącu 1451

Wszystkich 430822

Kubik-Rubik Joomla! Extensions