Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Nawiązując do informacji z narady instruktażowej prezesów ROD, zamieszczonej na naszej stronie internetowej, informujemy, że drugą część narady poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa w ogrodach działkowych okręgu szczecińskiego.

Naradę zorganizowano przy wsparciu Miejskiej Komendy Policji.

Wprowadzenia do tej tematyki dokonał przewodniczący komisji bezpieczeństwa okręgu – przewodniczący Zbigniew Baran, który omówił główne zagrożenia bezpieczeństwa w ogrodach, wynikające z pory jesienno-zimowej, pomieszkiwania bezdomnych w altanach, kradzieży w altanach i ogrodach oraz bezpieczeństwa na drogach.

Omówił aktualną sytuację w ogrodach okręgu i zobowiązał prezesów zarządów do ewidencji zdarzeń w ogrodach, składania informacji do OZ oraz codziennej współpracy z policją, a także wyczulenie działkowców na nadzór sąsiedzki oraz konieczność przedstawiania na walnych zebraniach sprawozdawczych sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w każdym ogrodzie.

Ze strony policji naradę obsługiwali - Naczelnik Wydziału Prewencji KMP podinspektor Tomasz Gwiazdowski oraz z Wydziału Ruchu Drogowego podkomisarz Paweł Orliński. Ponadto w naradzie udział wzięli przedstawiciele wydziału prewencji wszystkich komend dzielnicowych w Szczecinie.

Prowadzący zapoznali z najczęściej notowanymi zagrożeniami na podstawie mapy zagrożeń województwa oraz na podstawie przykładów z praktyki. Omówione zostały zagrożenia wynikające z bezdomności,  rodzajami oszustw i ich przeciwdziałaniu, a także omówiono rolę dzielnicowych i zasady współpracy z ogrodami w dziedzinie profilaktyki.

W toku dyskusji, prezesi wypowiedzieli swoje uwagi pod adresem policji w zakresie codziennej współpracy ilustrując to przykładami. Padły również ciepłe słowa z podziękowaniem za dobrą współpracę.

Wystąpienie policji było urozmaicone spotem dotyczącym bezpieczeństwa w ogrodach działkowych, a także wyartykułowaniem takich zagadnień jak bezpieczne wjazdy do ogrodów, oznakowanie pieszych po zmroku, akcji oznakowania przedmiotów, kontroli altan pod względem zamieszkiwania w altanach i kontroli przeciwpożarowej, reagowania na bezdomnych w ogrodach, działaniach prewencyjnych i porozumień pisemnych w zakresie współpracy z policją na najniższym szczeblu.

Naradę podsumował prezes OZ, podziękował policji za pomoc w organizacji narady i zaapelował do prezesów zarządów ogrodów o aktywność w zakresie obserwacji zjawisk, reakcji na nie i informacji przekazywanych niezwłocznie do OZ. Zwrócił również uwagę, by we wszystkich ogrodach znalazły się regulaminy określające sposób zachowania się wszystkich osób znajdujących się w ogrodzie,  co jest bardzo istotne ze względu na realizację programu Otwartych Ogrodów dla społeczności lokalnej.

Zbigniew Baran 

Członek Komisji Problemowej

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 10

Wczoraj 153

W tygodniu 867

W miesiącu 1451

Wszystkich 430822

Kubik-Rubik Joomla! Extensions