Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Biuro OZ opracuje kwestionariusze przeglądu każdej działki uwzględniając elementy konieczne do oceny przez zespół przy udziale użytkownika działki. Kwestionariusze należy opracować w dwóch egzemplarzach pozostawiając jeden dla użytkownika drugi w Zarządzie ROD. Zbiorcze zestawienie końcowych robót modernizacyjnych opracują zespoły przeglądu za każdy ogród oddzielnie. Wszystkie materiały z przeglądu działek należy traktować jako dokumenty do długofalowej modernizacji i należy je przechowywać w oddzielnym segregatorze. Jednocześnie z przeprowadzeniem przeglądu przez zespół ogrodowy należy ocenić stan aktualności kart „ C” każdej działki.

Lp. Treść Termin Odpowiedzialny
1 Opracowanie programu 05.03.2012 Instruktor okręgowy
2 Przyjęcie programu przez OZ 08.03.2012 Prezydium OZ
3 Przekazanie zadań na naradach z Prezesami 12-15.03.2012 E. Rabuski
4 Ujęcie tematyki w programach szkoleń 22.03.2012 Instruktor ogrodniczy i Prezydium
5 Przedstawianie informacji na walnych zebraniach do 30.04.2012 Przedstawiciele OZ
6 Powołanie zespołów w ROD do 30.04.2012 Zarządy ROD oraz instruktor ogrodniczy OZ
7 Przeszkolenie zespołów i przygotowanie materiałów roboczych do 25.04.2012 Osoby wyznaczone przez Prezydium
8 Lustracje w ROD 1-30.05.2012 1-30.05.2012 Zespoły w ROD
9 Realizacja ustalonego zakresu w pierwszej kolejności od 1.05 do 30.08.2012 Działkowcy
10 Analiza oraz wybiórcza kontrola działek najbardziej zastrzeżonych 1.09-30.09.2012 Zespoły plus nadzór OZ
11 Analiza wdrażania przez OZ październik Prezydium OZ
12 Popularyzacja osiągnięć poprzez media, strony internetowe , akademia działkowca na bieżąco Administratorzy stron, instruktor ogrodniczy, Prezydium
13 Opracowania sprawozdania przebiegu modernizacji za rok 2012 grudzień na OZ Grudzień 2012 Prezydium OZ

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 1

Wczoraj 102

W tygodniu 1

W miesiącu 103

Wszystkich 469312

Kubik-Rubik Joomla! Extensions