Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

"Razem – to źródło naszej siły i sukcesu" – hasło to towarzyszyło obradom uczestników Zjazdu, który odbył się w "Kantynie Portowej", w dniu 10.06.2015.

W Zjeździe udział wzięło 160 Delegatów, z każdego rodzinnego ogrodu szczecińskiego okręgu, wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo-wybiorczych w 2015 roku. W zjeździe uczestniczyli członkowie ustępujących organów statutowych okręgu oraz zaproszeni goście.

Przy 84% frekwencji, zjazd rozpoczął się o godz. 10:00, wprowadzeniem sztandaru, odegraniem hymnu państwowego i hymnu PZD, uczczeniem ciszy tych, co odeszli na wieczność.

Otwarcia zjazdu dokonał Prezes Okręgowego Zarządu, witając Delegatów, uczestników i zaproszonych gości, wśród których najważniejszego dla nas - Prezesa Związku PZD – pana Eugeniusza Kondrackiego, którego sala przywitała owacyjnie.

Z zaproszenia na zjazd skorzystali:

 • Wicewojewoda Zachodniopomorski – Ryszard Mićko
 • Senator RP –  Sławomir Preiss
 • Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu SLD – Dariusz Wieczorek
 • Przewodnicząca Miejskiego Zarządu PSL – Małgorzata Łozińska - Reszkowska
 • Przedstawiciel euro-posła Bogusława Liberadzkiego – Grzegorz Szczerski
 • Przedstawiciel Polskiego Związku Pszczelarzy – Tadeusz Grygiel

Listy do zjazdu nadesłali: poseł Magdalena Kochan oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz.

Zjazdowi przewodniczyli – Józef Romanowski i Piotr Baranowski. Sekretarzem zjazdu został Roman Krempski.

Zjazd, po dokonaniu formalności statutowych w zakresie wyboru Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków i po stwierdzeniu prawomocności Zjazdu przez Komisję Mandatową oraz po wręczeniu odznaczeń dla Wicewojewody Zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko, Eugeniusza Rabuskiego i Zbigniewa Pawłowskiego, "Za Zasługi" dla PZD, przez Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, rozpoczął dyskusję.

W dyskusji głos zabrało 9 Delegatów oraz wszyscy zaproszeni goście. W dyskusji poruszono tematy dotyczące:

 • Potrzeby ukierunkowania pracy w kadencji na innowacje, nowości, a także na odnowienie składów osobowych w strukturach, ze względu na wymogi współczesnych potrzeb.
 • Szerszego spojrzenia na pracę zarządów ROD, w kontekście poszerzenia swobody decyzyjności, zwłaszcza w sprawach dowartościowania działaczy społecznych.
 • Roli Prezesa PZD – Pana Eugeniusza Kondrackiego, jako niekwestionowanego przywódcy i jego zasług dla Polskiego Związku Działkowców, ogrodów rodzinnych i działkowców, na przestrzeni minionych lat. Podkreślona została również rola Związku, jako organizacji pozarządowej o szczególnych walorach społecznych na tle całego państwa.
 • O potrzebie rozwiązania problemu działkowców, zamieszkujących altany i konieczności podjęcia inicjatyw, w celu stopniowego eliminowania tego niepożądanego  w ROD-ach problemu.
 • O roli działaczy społecznych w ogrodzie, zapewnienie odpowiedniej rangi dla nich oraz form uznania dla ich społecznej pracy.
 • O potrzebie bieżącej współpracy ogrodów z samorządami gmin i o efektach tej współpracy, na przykładzie miasta Świnoujście.
 • Zagadnienia uwłaszczenia działkowców w formie pytania, czy prowadzone są prace w tym kierunku.
 • W sprawie zmian statutowych, w zakresie tworzenia pośrednich ogniw między okręgiem a ogrodami.

W toku obrad, w  trakcie dyskusji na Zjazd,  przybył Wicepremier – Minister Gospodarki – Janusz Piechociński wraz z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosławem Rzepą.

Wicepremier w swoim wystąpieniu, odniósł się do aktualnej sytuacji, w sprawie rejestracji statutu PZD, wysoko ocenił rolę rodzinnych ogrodów działkowych dla każdej rodziny posiadającej działkę, omówił rolę samorządnych organizacji pozarządowych w zakresie poszerzania udziału obywateli, w realizacji polityki państwa. Stwierdził, że nikt nie ma prawa ograniczać funkcjonowania stowarzyszenia, jeżeli działa ono zgodnie z prawem.

Prezes Eugeniusz Kondracki, w swoim wystąpieniu nawiązał do wystąpienia Wicepremiera, ale także odniósł się do wystąpienia w dyskusji zarówno gości, jak też delegatów. Podkreślił, że bardzo liczymy na pomoc samorządów gmin, w procesie rozwoju ogrodów i ich ukierunkowania na współczesne potrzeby społeczne, szeroko omówił zagrożenia, jakie występują dla ogrodów oraz Związku, który ze wszystkich swoich sił, broni każdy ogród przed likwidacją, lub przed skutkami wynikającymi z roszczeń. Mocno zaakcentował potrzebę jedności całego Związku, która w poprzedniej kadencji udowodniła, że będąc razem możemy osiągnąć sukcesy. Ta jedność będzie również potrzebna w nadchodzącej kadencji po to, by Związek mógł zabezpieczyć interesy działkowców. Związek ze swej strony musi uczynić wszystko, aby ogrody modernizować, udostępniać społeczeństwu oraz doskonalić system funkcjonowania ogrodów i struktur.

W toku dalszych obrad, Zjazd zatwierdził Sprawozdanie Zarządu Okręgu za kadencję 2011-2015, zatwierdził Sprawozdanie za kadencję Okręgowej Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej i udzielił absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgu.

Zjazd dokonał wyboru nowego Zarządu Okręgowego w liczbie 29 członków oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, w liczbie 7 osób.

Po ukonstytuowaniu się statutowych organów okręgu, Zjazd uchwalił Program Działania Okręgowego Zarządu na kadencję 2015-2019 oraz przyjął 7 stanowisk w sprawach: które prezentujemy w załączeniu TUTAJ

Po przekazaniu podziękowań członkom ustępujących organów oraz przekazaniu podziękowań dla Prezesa Polskiego Związku Działkowców  - Eugeniusza Kondrackiego od uczestników Zjazdu oraz przekazanie podziękowań od delegacji ze Świnoujścia  i wystąpieniu Prezesa Okręgu z apelem do uczestników o przeniesienie treści i ducha Zjazdu do wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych naszego okręgu, Przewodniczący Zjazdu ogłosił zakończenie Zjazdu.

Tadeusz Jarzębak

List do zjazdu nadesłany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza

List do zjazdu nadesłany przez euro-posła Bogusława Liberadzkiego

GALERIA ZDJĘĆ - TUTAJ


O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 168

Wczoraj 149

W tygodniu 168

W miesiącu 2712

Wszystkich 409267

Kubik-Rubik Joomla! Extensions