Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Pod takim hasłem obradował Okręgowy Zarząd w dniu 15.05.2015 roku. Było to nadzwyczajne ale zarazem ostatnie w tej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu. Nadzwyczajne, bo i czas jest nadzwyczajny.

Nadzorcze działania Prezydenta Miasta Warszawy spowodowały zagrożenie dla całego Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Nieszczęściem jest to, że istnieje sprzeczność interesów między funkcją Prezydenta Miasta a jednocześnie pełnieniem nadzoru nad Stowarzyszeniem. Ogromne kłopoty wynikające z roszczeń do gruntów  w Warszawie są kłopotami Prezydenta, które ma do rozwiązania, dlatego też im gorzej dla ogrodów, tym łatwiej dla Prezydenta w sprawie gruntów w Warszawie. Stąd też wynikają arbitralne ale jednocześnie zmierzające do utrudnienia funkcjonowania PZD działania nadzorcze. Trzeba było znaleźć odpowiedni pretekst. Pretekst się znalazł – statut PZD.

Niezręczne rozbieżności regulacji ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o ROD dały powód do złożenia zastrzeżeń do Sądu Rejestrowego. Referendarz sądowy szybko podzieli wątpliwości urzędników miasta. Za tym poszły dalsze kroki ingerencyjne urzędników magistratu włącznie do nakazu uchylenia uchwał przyjęty w oparciu o uchwalony statut.

Sprawa znalazła finał w sądzie jednak do chwili obecnej nie została ostatecznie rozstrzygnięta a życie musi iści na przód. Nie bierze się pod uwagę półtorarocznej pracy związanej z wcielaniem w życie ustawy, nie bierze się pod uwagę również tego, że sprawa dotyczy bezpośrednio prawie 5 tysięcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które bez względu na zawiłości prawne muszą funkcjonować normalnie.

Wynikłe zagrożenie dla ogrodów zdominowało obrady, dwudziestu zabierających głos w dyskusji członków Zarządu  Okręgu miało na celu szukanie drogi wyjścia z tej sytuacji ale także zastanawiano się nad przyszłością i programem na następna kadencję. Do istotnych zagadnień poruszonych w dyskusji należy zaliczyć:

  • Propozycję wyznaczenia członków przyszłego Zarządu Okręgu jako stałych opiekunów nad konkretnymi ogrodami.
  • Lepszą synchronizację działań okręgu i ogrodów w przedmiocie unikania spiętrzenia zebrań w jednym czasie.
  • Objęcia szczególną opieką ogrody peryferyjne i słabe organizacyjnie.
  • Zintensyfikowanie szkoleń członków zarządów ze względu na duży stopień niewiedzy.
  • Przy wyborach do organów statutowych należy precyzować kryteria, które pomogą uniknąć wyborów przypadkowych.
  • Prowadzenia monitoringu działania osób którym nie odpowiada ustawa o ROD i ich funkcjonowania w strukturze PZD dotyczy to zwłaszcza członków zawiązanych wcześniej stowarzyszeń.
  • Ścisłego unormowania gratyfikacji za pracę w organach.
  • Zachowania jedności organizacyjnej w Związku.

Pojawiły się też głosy podziękowania dla Krajowej Rady i Okręgowego Zarządu za wysiłek w osiągnięciu sukcesu  w postaci dwóch ustaw uchwalonych w trybie inicjatywy obywatelskiej a także za pomoc dla ogrodów działkowych. W toku dyskusji poruszono również problem tzw. zmiany pokoleniowej przejawiającej się w dużym zaangażowaniu osób starszych w ogrodach a mniejszego zaangażowania młodych do uczestnictwa w życiu publicznym ogrodów.

Były również głosy mocno podkreślające zwłaszcza tych którzy kończą działanie w strukturach by nie dopuścić do zmarnowania dotychczasowego dorobku minionych pokoleń.

Okręgowy Zarząd podsumował kampanię sprawozdawczo - wyborczą 2015 i sformułował wnioski wynikające z przeprowadzonych zebrań, pojawiły się postulaty unowocześnienia ogrodów, modernizacji działek, otwarcia się ogrodów na społeczeństwo, sięgania po środki Unijne dla doinwestowania ogrodów oraz konieczność zagospodarowania nieużytkowanych w pełni terenów w ogrodach.

Oddzielnym tematem było omówienie stanu przygotowania do Okręgowego zjazdu sprawozdawczo – wyborczego, który dobędzie się 10 czerwca br.

Okręgowy Zarząd przyjął uchwały wynikające ze statutu oraz opowiedział się w sprawie zaistniałej sytuacji dotyczącej rejestracji statutu przyjmując określone stanowiska, które prezentujemy poniżej.

1. List członków OZ Polskiego Związku Działkowców zebranych na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 15.05.2015 roku do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej

2. List do Radosława Sikorskiego Marszałka Sejmu RP

3. List otwarty uczestników nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie w dniu 15.05.2015r. do Prezydenta Miasta Warszawy

4. List do Posłów Województwa Zachodniopomorskiego z rejonu działalności Szczecińskiego Okręgu PZD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 176

Wczoraj 149

W tygodniu 176

W miesiącu 2720

Wszystkich 409275

Kubik-Rubik Joomla! Extensions