Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady przed XI Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, odbyła się w dniu 30.07.2014 roku Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa. Zasadniczym celem Konferencji była ocena projektu statutu PZD, wypracowanego przez zespół doradców oraz komisję statutową powołaną przez Krajową Radę PZD, a także w oparciu o przeprowadzone rejonowe dyskusje i zgłaszane wnioski od działkowców i organy statutowe.

Uczestnicy Konferencji ocenili z uznaniem dotychczasowy dorobek prac nad statutem i stwierdzili, że prawidłowo zostały przyjęte założenia do statutu, jak również prace prowadzone były tak, aby sprostać wymaganiom ustawy o ROD i ustawy o stowarzyszeniach.

W trakcie dyskusji, w której wzięło udział 12 osób, poruszone zostały przede wszystkim sprawy związane ze składką członkowską i opłatami ogrodowymi, zapisanymi w §147 i §148 statutu.

Z zadowoleniem przyjęto wyeliminowane ze statutu sprawy dotyczące użytkowania działki, kar porządkowe, zmniejszenie liczebności organów statutowych oraz rezygnacji w statucie z pionu komisji rozjemczej, prace na rzecz ogrodu oraz rozłączenie składki członkowskiej od działki.

Proponowane w projekcie statutu zapisy, wychodzą naprzeciw ustawy o ROD i ustawy o stowarzyszeniach i praktyce życia codziennego.

Niezależnie od dyskusji nad statutem, w oparciu o informacje przedstawione na temat sytuacji PZD, uczestnicy Konferencji odnieśli się do listu Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Wicepremiera RP i odpowiedzi na ten list, działania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, przebiegu zebrań ustawowych w ROD, następnie wystąpień Stowarzyszenia Podkarpackiego i Małopolskiego - przyjmując odpowiednie stanowiska.

W sprawie statutu PZD Konferencja wypowiedziała się jednoznacznie, o skierowaniu projektu pod obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów, doceniając wielki wysiłek Kierownictwa naszej Organizacji. Uhonorowano podziękowaniem wszystkich tych, którzy są oddani sprawie idei ogrodnictwa działkowego.

Wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji, przekazane zostaną do komisji statutowej. Zwrócono się również z apelem, aby wszelkie propozycje dotyczące spraw systemowych zgłaszane od działkowców i organów statutowych przesyłać na bieżąco do Okręgowego Zarządu lub Krajowej Rady PZD.

Konferencja zakończyła obrady w wyrażeniu nadziei, że nowy statut stworzy możliwości wprowadzania innowacji i nowoczesności do naszych ogrodów działkowych.

Uczestnicy zaapelowali również o rozszerzenie działań integracyjnych, takich jak: współpraca ze szkołami, dni działkowca i różnego rodzaju działania zmierzające do wykorzystania ogrodów i ich bazy materialnej dla szerokiego grona społecznego.

List oraz stanowiska i apel przyjęte na konferencji zamieszczamy poniżej:

List otwarty do Wicepremiera Rządu RP, Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Stanowisko w sprawie zebrań wszystkich działkowców w Okręgu Szczecińskim

Stanowisko w sprawie wystąpienia Stowarzyszenia Małopolskiego i Podkarpackiego do Prezesa Sądu Najwyższego

Stanowisko w sprawie altan ogrodowych

Stanowisko w sprawie listu Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Wicepremiera RP

Stanowisko w sprawie poparcia działań Krajowej Rady w obronie ogrodów działkowych

Stanowisko w sprawie projektu Statutu PZD

Apel do działkowców o obronę ustawy o ROD

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 26

Wczoraj 147

W tygodniu 1253

W miesiącu 3115

Wszystkich 327717

Kubik-Rubik Joomla! Extensions