Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W celu wymiany doświadczeń członków zespołu obsługującego walne zebrania sprawozdawcze 2014, w rodzinnych ogrodach działkowych oraz z przeprowadzonych zebrań ustawowych, odbyło się 12 maja br. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD spotkanie członków tego zespołu.

W toku dyskusji, która była dominującym punktem spotkania zarysowały się następujące spostrzeżenia:

- niedostatecznej wiedzy u działkowców na temat nowej ustawy o ROD

- słabej znajomości ustawy, nawet przez niektóre zarządy ogrodów

- świadome blokowanie informacji i materiałów, przesłanych przez Krajową Radę PZD do ogrodów, przez niektórych prezesów, zwłaszcza tych, którzy są inicjatorami wyodrębnienia się ogrodu. Dotyczy to gazety "Zielona Rzeczpospolita", ustawy wraz z przewodnikiem po ustawie

- wszyscy uczestnicy potwierdzają zdecydowanie poparcie działkowców dla zachowania dotychczasowych struktur PZD, w nowych warunkach ustawowych. Duże oczekiwanie ze strony działkowców dotyczy rozwiązań prawnych w nowym statucie PZD

- krytyczne uwagi kierowane były pod adresem zbyt kosztownego systemu powiadamiania działkowców o zebraniach ustawowych, narzuconych przez ustawę o ROD, zwłaszcza w przypadkach, gdy działkowcy danego ogrodu nie są absolutnie zainteresowani wyjściem ze struktur w Polskiego Związku Działkowców

- pojawiły się postulaty przeprowadzenia w krótkim czasie spotkań z prezesami rodzinnych ogrodów działkowych, w zakresie wdrażania nowej ustawy i metod prowadzenia zebrań ustawowych, również padały głosy, aby organizować dobrowolne, spontaniczne zebrania działkowców, w celu dotarcia do nich z wiedzą na temat nowej ustawy.

Ze strony Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie zostały wyartykułowane uwagi, w stosunku do zebrań ustawowych, dotyczące zwoływania, przeprowadzania i przekazywania dokumentacji po zebraniach.

W ogrodach, gdzie zarządy ROD inicjują wyodrębnienie się, a zwłaszcza prezesi, dochodzi do manipulacji działkowcami, co przejawia się w naruszaniem przepisów ustawy, gdyż o wiele większe są chęci od możliwości samorządzenia i znajomości obowiązującego prawa.

Uczestnicy otrzymali informacje na temat kierunków prac zespołu przygotowującego statut PZD oraz bieżące informacje dotyczące obecnej sytuacji PZD.

Spotkanie było owocne, a wnioski zostaną wykorzystane w spotkaniach instruktażowych dla prezesów ROD.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 156

Wczoraj 149

W tygodniu 156

W miesiącu 2700

Wszystkich 409255

Kubik-Rubik Joomla! Extensions