Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Na 9 października na godz. 19 zaplanowano posiedzenie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie Komisji zajmą się projektem ustawy działkowej, który został opracowany w powołanej w tym celu Podkomisji Nadzwyczajnej. Sprawozdanie z prac podkomisji przedstawi jej przewodnicząca, posłanka Krystyna Sibińska (PO).

To posiedzenie będzie niezwykle ważne ze względu na to, iż jest to kolejny etap, w którym posłowie mogą przychylić się do poprawek i propozycji, które w imieniu działkowców proponują pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Ponadto Komisje będą musiały zająć się zająć się "niedoróbkami", jakie są wynikiem wprowadzonych do projektu obywatelskiego wątpliwych konstytucyjnie zmian, o czym sygnalizowały zarówno ministerstwa, jak i eksperci konstytucjonaliści. To co posłowie Platformy Obywatelskiej "zepsuli" w przeciągających się pracach w podkomisji, posłowie opozycji mogą wciąż jeszcze naprawić. Posiedzenie Komisji to okazja, by wykreślić z ustawy wątpliwe jakościowo zapisy, które de facto wprowadzą do ogrodów chaos organizacyjny. Taki stan rzeczy to wynik nieugiętej postawy posłów PO, którzy nie dążą do stworzenia zapisów korzystnych dla działkowców, a ogrody działkowe wykorzystują w sposób instrumentalny, dążąc jedynie do realizacji własnych interesów.

Jedynie mobilizacja wszystkich partii: PSL, SLD, PiS, Twojego Ruchu i Inicjatywy Dialogu może przynieść oczekiwane przez środowisko działkowców zmiany i powrót do pierwotnych zapisów projektu obywatelskiego. Dlatego działkowcy będą bacznie obserwować poczynania posłów podczas tego posiedzenia połączonych Komisji.

Obrady będzie można także oglądać za pośrednictwem Internetu:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp

Co dalej z projektem?

Czasu na zakończenie całego procesu legislacyjnego jest coraz mniej. Dlatego tak istotne jest, by posłowie Komisji nie tylko pochylili się nad nieprzemyślanymi zapisami wprowadzonymi do tego projektu, ale także nie przeciągali dalszych prac nad tym projektem. Prace w komisji powinny zakończyć się sprawozdaniem. W sprawozdaniu komisja opiniuje projekt i zgłasza wniosek o przyjęcie projektu, przyjęcie projektu z poprawkami komisji lub odrzucenie projektu. Po otrzymaniu sprawozdania Marszałek Sejmu będzie mogła skierować projekt ustawy do drugiego czytania. W trakcie drugiego czytania Sejmowi zostanie przedstawione sprawozdanie komisji i odbędzie się debata nad projektem. Także podczas debaty mogą być zgłaszane poprawki i wnioski (składać je mogą: wnioskodawca, grupa co najmniej 15 posłów, przewodniczący klubu poselskiego w imieniu klubu lub Rada Ministrów).

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 159

Wczoraj 149

W tygodniu 159

W miesiącu 2703

Wszystkich 409258

Kubik-Rubik Joomla! Extensions