Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniach 19-20 września br. w Warszawie odbyła się dwudniowa narada, w której uczestniczyli dyrektorzy biur okręgowych zarządów PZD, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Krajowej Rady. Naradę poprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Narada miała na celu omówienie spraw bieżących oraz najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy jednostek organizacyjnych PZD.

Jako pierwszy głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który podsumował organizację i wydarzenia związane z obchodami jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego. Przypomniał wszystkie dotychczasowe wydarzenia związane z tym jubileuszem, w tym m.in. ostatnie – Krajowe Dni Działkowca, które w tym roku odbyły się w Bytomiu. Prezes PZD dobrze ocenił zaangażowanie okręgów, frekwencję i organizację zarówno okręgowych imprez, jak i ogólnopolskiej. – Organizacja jubileuszu to jedyna czasem okazja, by zaprezentować bogatą tradycję i historię ruchu ogrodnictwa działkowego, a także integracje i dorobek działkowców zrzeszonych w PZD – mówił Prezes Eugeniusz Kondracki. Jak zauważył Prezes PZD, bardzo dużym uznaniem cieszyły się medale, które otrzymali z okazji jubileuszu zasłużeni działacze oraz przyjaciele ruchu działkowego. Bogate relacje z tych wydarzeń zamieszczone są w najnowszych publikacjach KR PZD, m.in. w Biuletynie Informacyjnym, Informatorze Działkowca, Zielonej Rzeczpospolitej, a także w „działkowcu” i na stronie internetowej: www.pzd.pl.

Ponadto Prezes PZD odniósł się do bieżących spraw, do których należą toczące się w Krajowej Radzie PZD prace nad nowelizacja statutu oraz przygotowania Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się jeszcze w tym roku.

Prezes PZD mówił także o innych inicjatywach, które są podejmowane przez Krajową Radę PZD, a które dotyczą m.in. badania dotyczącego zapotrzebowania miast na nowe ogrody działkowe oraz możliwości ich tworzenia. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. walne zebrania, posiedzenia OZ, działalność biur OZ – ich rola i zadania.

Temat nowelizacji statutu przybliżył uczestnikom mec. Tomasz Terlecki z Biura Prawnego KR PZD. Przypomniał, iż zmiana ta jest efektem wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Dlatego też prace nad zmianą statutu w Związku trwają już od wielu miesięcy. Jak mówił, powołana przez Krajową Radę PZD komisja ds. nowelizacji statutu PZD właśnie zakończyła zasadniczą fazę swoich prac. Komisja zdążyła już bowiem rozpatrzyć propozycje, które zgłoszono z okręgów i ogrodów, ale również od indywidualnych działkowców. Wynikiem tych prac jest opracowanie projektu zmiany statutu, który nie tylko dostosowuje regulacje związkowe do nowych przepisów ustawy o stowarzyszeniach, ale również udoskonala inne zapisy statutowe do potrzeb działkowców, ogrodów i Związku. Projekt statutu jest obecnie za pośrednictwem okręgowych zarządów — konsultowany z działkowcami, zarządami ROD i innymi organami Związku. Jak podkreślił mec. Terlecki, po tych konsultacjach komisja rozpatrzy nadesłane wnioski i propozycje oraz dokona niezbędnych poprawek w projekcie. Efekty powyższych prac komisji zostaną następnie zaprezentowane na posiedzeniu Krajowej Rady, która po ich przeanalizowaniu przedstawi stosowne wnioski Nadzwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi PZD do uchwalenia.

Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami KR PZD Mariola Kobylińska omówiła szczegóły badania dotyczącego zapotrzebowania na ogrody w miastach. – Choć jako PZD mamy ogromne sukcesy, to nie możemy spocząć na laurach i nie myśleć o tych, którzy chcieliby mieć działkę dzisiaj – zauważył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Dlatego badanie to będzie w dalszym ciągu kontynuowane, bowiem potrzebna jest dogłębna analiza potrzeb i możliwości poszczególnych miast. Jak stwierdzono, badanie to wymaga zaangażowania wszystkich struktur Związku oraz większej współpracy z przedstawicielami samorządów lokalnych. Lokalne władze muszą bowiem ustosunkować się do tych wniosków i pytań, a także określić możliwości współpracy w tym zakresie. – Jeśli stwierdzimy, że jest potrzeba stworzenia nowych ogrodów, to będziemy dążyć do jej realizacji – mówił Prezes PZD zauważając, że do PZD dociera wiele informacji świadczących o tym, że szczególnie w dużych miastach obecnie jest niewystarczająca liczba działek, podczas gdy jest wiele chętnych młodych rodzin z dziećmi, które chcą mieć taką działkę.

Mec. Bartłomiej Piech mówił o powtarzających się w pytaniach do Biura Prawnego problemach dotyczących m.in. przenoszenia prawa do działki. Przypomniał, że w związku z licznymi zapytaniami działkowców i zarządów ROD w zakresie przeniesienia praw do działki w ROD, Krajowa Rada PZD postanowiła opracować i wydać poradnik pn. „Przeniesienie prawa do działki w ROD”. Poradnik ten będzie zawierał wiele przykładów obrazujących zasady przenoszenia prawa do działki rodzinnej. Będzie również zawierał odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Z kolei Marek Pytka, Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD omówił temat związany z powstawaniem i pracą kolegiów prezesów oraz zadaniami, jakie przed nimi stoją. Ponadto przybliżył zagadnienie dotyczące wykorzystywania majątku Związku i przypomniał o funkcjonujących w tej kwestii przepisach związkowych. Pani Zofia Rut-Skórzyńska w Wydziału Prezydialnego podsumowała temat skarg i wniosków, jakie wpływają do organów PZD. Przedstawione zostały wnioski, które mają zmotywować działaczy OZ do właściwego rozwiązywania spraw, bez opieszałości, w oparciu o obowiązujące ustawy i przepisy, a także wydane zalecenia.

Podsumowano także proces regulacji stanu prawnego gruntu. Wciąż bowiem są regiony, a których władze samorządowe wydają te decyzje opieszale i konieczne jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do finalizacji tych działań. Tak jest m.in. w Warszawie oraz na Śląsku. Wskazano także na skuteczność takich działań na przykładzie okręgów, którym udało się w ostatnim czasie wywalczyć pozytywne dla PZD i działkowców decyzje regulujące stan prawny gruntów ROD.

Problemy związane z likwidacjami omówiła Agnieszka Rudawska z WGG. Zwróciła szczególną uwagę na potrzebę przekazywania organom PZD stosownych informacji w miarę ich posiadania, tak by działkowcy mogli być informowani o sytuacji na terenach, które podlegają likwidacji z różnych względów np. specustawy.

W kolejnym dniu narady głównym tematem obrad był program DGCS PZD SYSTEM, który zakupiła Krajowa Rada PZD dla Zarządów ROD w celu sprawnego prowadzenia wszelkiej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ROD. Obecnie trwające intensywnie prace przedwdrożeniowe, prowadzone są w taki sposób, aby przetestowany program na początku grudnia 2017 r dotarł do ogrodów, które wyraziły chęć jego nabycia.

Dwudniowa narada dyrektorów biur i prezesów była dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz opinii, gdyż te są bardzo różnorodne i pomocne we wprowadzaniu zmian oraz innowacji w funkcjonowaniu PZD. W przeddzień nadchodzących zmian, wynikających z wprowadzenia odpowiednich zapisów do statutu Związku, wdrażania programu DGCS PZD SYSTEM i rozwiązywania najważniejszych spraw bieżących, takie spotkania są niezbędnym elementem sprawnego działania tak dużej organizacji, jak Polski Związek Działkowców.

AH/PG

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 166

Wczoraj 149

W tygodniu 166

W miesiącu 2710

Wszystkich 409265

Kubik-Rubik Joomla! Extensions