Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniach 19 i 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się narada, w której uczestniczyli prezesi okręgowych zarządów oraz dyrektorzy biur okręgów z terenu całego kraju. Tematyka narady, którą prowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki obejmowała następujące zagadnienia:

Sytuacja Związku mająca wpływ na funkcjonowanie ROD i PZD.

Statut PZD – zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Przebieg walnych zebrań sprawozdawczych. Ocena przygotowania i przebiegu zebrań. Występujące problemy.

120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego.

Krajowa Rada i okręgowe zarządy na rzecz ogrodów i działkowców. Dotacje z Krajowej Rady i OZ.

Obsługa prawna struktur Związku i działkowców. Podsumowanie funkcjonowania dyżurów prawnych w okręgach i Krajowej Radzie.

Delegatury rejonowe okręgowych zarządów i ośrodki finansowo-księgowe. Potrzeby, propozycje.

Stan prawny ROD.

Skargi i zażalenia. Problematyka, reakcja OZ.

Zatrudnienie w biurach okręgów.

Informacja o programie finansowo-księgowym dla ROD.

Sprawy finansowe.

Działalność kontrolno-rewizyjna.

Inwestycje w ROD.

Dotacje dla ROD od samorządu terytorialnego.

Każdy temat był zreferowany, a więc przedstawiono stan obecny i zgłaszane potrzeby w danym zakresie. Podczas narady uczestnicy dokonali aktualnej oceny poszczególnych zagadnień, wypowiadali się także o potrzebach podejmowania nowych rozwiązań w celu realizacji zadań stojących przed Związkiem, ale też wypełniania oczekiwań działkowców i ogrodów.

Uczestnicy narady podkreślali, że nadrzędnym celem działania wszystkich struktur Związku, a także członków PZD jest obrona ogrodów, obrona ustawy o ROD i obrona Związku, a wszystko to po to, aby chronić prawa działkowców. Podkreślano także konieczność wypracowania nowych form przepływu informacji pomiędzy strukturami Związku i działkowcami w celu szybkiego reagowania na rozwijające się niekorzystne sytuacje, a także bieżącego informowania działkowców o wszystkich sprawach mających wpływ na ich prawa oraz dotyczące ich ogrodu.

W podsumowaniu narady Prezes PZD przypomniał, że cały Związek jest w trakcie realizacji dwóch ważnych dla działkowców i ogrodów programów: „Otwarty Program Społecznego Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych” i „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”. Oba programy mają służyć rozwojowi ogrodów działkowych, a także otwarciu ich dla społeczności lokalnych.

 

MP

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 173

Wczoraj 149

W tygodniu 173

W miesiącu 2717

Wszystkich 409272

Kubik-Rubik Joomla! Extensions