Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu 21 października br.  w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa narada, w której uczestniczą członkowie Prezydium KR PZD na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, a także dyrektorzy biur okręgów oraz pracownicy Krajowej Rady. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez Krajową Radę PZD. Podczas pierwszego dnia narady głównym tematem rozmów była realizacja priorytetowych zadań wynikających z programu Związku na bieżącą kadencję, przyjętych podczas II posiedzenia KR PZD w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Prezes zwrócił uwagę, że obecnie jednym z ważniejszych tematów jest pozyskiwanie środków unijnych.  Czas, jaki pozostał na wdrożenie tego tematu w środowisku ogrodów działkowych jest wyjątkowo krótki. Tak duży transfer unijnych pieniędzy dla Polski skończy się już w 2020 roku. – To trudne zadanie, które musimy realizować, bo jeśli tego nie zrobimy to możemy wiele stracić – podkreślał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Przypomniał, że Związek, a także Krajowa Rada  przyjęła w tej sprawie odpowiednie dokumenty, a także określono zestaw priorytetowych zadań, które powinny realizować  wszystkie okręgi. Materiały te są dostępne na stronie internetowej w specjalnej zakładce Fundusze unijne, a także regularnie publikowane w Biuletynach Informacyjnych.

W niektórych okręgach organizowane są spotkania z marszałkami województw, które mają na celu stworzenie korzystnej atmosfery i ukierunkowanie działań na wspólne zdobywanie środków unijnych dla ogrodów. Ponadto powoli ruszają też szkolenia unijne dla prezesów w poszczególnych okręgach prowadzone głównie przez pracowników urzędów marszałkowskich.  - Trzeba zacząć walczyć o to, co możemy zrobić. Skoro małe gminy potrafią zdobywać i zmieniać oblicze małych miasteczek, to z pewnością nie jest to zbyt trudne także i dla nas – podkreślał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. – Nie ma usprawiedliwienia dla okręgu, który tego zadania nie podejmie. Członkowie PZD mają duży potencjał twórczy i potrafią sobie z tym poradzić. Trzeba jednak dotrzeć do ludzi, a następnie przekonać o tym, że warto – mówił.

 

Przedstawiciele wszystkich okręgowych zarządów omówili swoje dotychczasowe spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, a także działania podejmowane w celu pozyskania środków unijnych. Uczestnicy zgodzili się, co do głównych wniosków płynących z tej wymiany doświadczeń, że dotychczasowa działalność powinna być kontynuowana w jeszcze szerszym wymiarze. Bardzo istotne jest, by zintensyfikować konkretne działania, które przyniosą oczekiwane przez działkowców efekty.  - Dlatego wszystkie OZ powinny wybrać kilka ogrodów, które będą starać się o środki unijne i będą przykładem dla innych – podsumował Prezes PZD. Zaznaczył też, że ogrody trzeba otwierać dla społeczności lokalnych,  bowiem inaczej trudno będzie rozwijać je w oparciu o dofinansowanie, czy to z UE, czy z programów krajowych lub budżetów partycypacyjnych, gdy będą zamknięte dla społeczeństwa.

Kolejnym bardzo ważnym tematem podczas narady była realizacja ustawy o ROD przez PZD. Stworzyła ona realną możliwość uregulowania stanu prawnego znacznej części ogrodów działkowych oraz definitywnego potwierdzenia legalności ich funkcjonowania.  Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami w KR PZD Mariola Kobylińska przybliżyła dane dotyczące dotychczasowych sukcesów i złożonych wniosków o uregulowanie stanu prawnego gruntów ROD. Na złożenie wniosków jest coraz mniej czasu – zostały już tylko 3 miesiące na działanie. To ważne,  żeby nie zaprzepaścić tej szansy, którą daje nam ustawa o ROD. Brak regulacji stanu prawnego gruntów może skutkować likwidacją ogrodu. Jak zauważyła Pani Mariola Kobylińska, są już takie przesłanki i sygnały, co do przygotowań czynionych przez właścicieli gruntów względem likwidacji niektórych ROD na podst. art. 75. Takie działania są podejmowane  m.in. w Szczecinie,  w OZ Sudeckim, we Wschowej, Nysie i Zielonej-Górze.

Podczas dalszej części narady zapadłą decyzja o wydaniu Komunikatu d Zarządów ROD ws. pozyskiwania z budżetu gmin środków na rozwój i budowę infrastruktury w ogrodach w oparciu o ustawę o ROD.

Rozpatrzono też niezwykle istotny dla wszystkich członków Związku temat wdrażania statutu PZD. Jego najważniejsze zagadnienia oraz zakres stosowania w ogrodach działkowych przedstawił mec. Tomasz Terlecki. Jak podkreślał, statut obowiązuje tylko i wyłącznie członków PZD, ale w pewnym zakresie także i innych użytkowników ROD. Broszura z tekstem statutu w nakładzie 60 tys. egzemplarzy trafi w najbliższych dniach do wszystkich OZ i Zarządów ROD. Dostępny jest także na stronie internetowej www.pzd.pl.

 

Ponadto omówiono także wdrażanie regulaminu ROD z 1 października 2015r. Decyzją Prezydium KR PZD regulamin zostanie wydany i powielony w nakładzie miliona egzemplarzy, dzięki czemu będzie mógł on trafić do każdego działkowca, a także będzie on dostępny we wszystkich Zarządach ROD i Okręgowych Zarządach. Regulamin zostanie wydany na koszt Związku i dostarczony do działkowców bezpłatnie. Omówienie najważniejszych przepisów regulaminu ROD można znaleźć w bieżącym wydaniu „Działkowca”, który jest już dostępny w sprzedaży.

Pozostałe tematy zaplanowane na naradę zostaną omówione w kolejnym dniu, tj. 22 października br.

AH

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 188

Wczoraj 190

W tygodniu 940

W miesiącu 3484

Wszystkich 410039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions