Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów dużą część obrad poświęcono dyskusji nad zapisami i zmianami wprowadzonymi do statutu PZD. W naszym przekonaniu już w październiku 2014r. uchwaliliśmy statut dobry, odpowiadający prawu, ogrodom i działkowcom.

Niestety, byliśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w statucie, by odpowiadał propozycjom organu nadzoru i by nie było żadnych wątpliwości ani formalnych ani merytorycznych. Prezes podkreślał, że skierowany pod obrady dzisiejszego zjazdu statut został uzgodniony i wypracowany w porozumieniu z organem nadzoru. - Jeśli dziś go uchwalimy – jesteśmy przygotowani do tego, by już jutro złożyć statut do KRS. Każdy dzień ma znaczenie – mówił Prezes podkreślając, że statut będzie przedmiotem dyskusji podczas zjazdu.

Tomasz Terlecki przedstawił zmiany, jakie zostały wprowadzone do statutu.

- Uchwalenie statutu to realizacja ustawy i dostosowanie przepisów związkowych do nowych przepisów – przypomniał mec. Tomasz Terlecki. Zaznaczył, że niespełnienie tego obowiązku do 19 lipca może teoretycznie rodzić negatywne skutki dla całego związku i wszystkich działkowców.

- Organ nadzoru skutecznie zablokował rejestrację statutu, dlatego konieczne było wprowadzenie zmian, by statut został przyjęty – zaznaczył mec. Terlecki. Zmiany dotyczą zmiany kompetencji KR i prezydium KR PZD, które powinny być określone w sposób wyczerpujący. Wynika to z ustawy o stowarzyszeniach. Dookreślono też cele PZD, zgodnie z tym, co nakazuje w tej sprawie ustawa. Zmiany wprowadzono też w przepisy określające członkostwo współdziałające.

- To, że wprowadzamy zmiany nie oznacza, ze uznajemy zasadność uwag organu nadzoru, ale jeśli chcemy uniknąć dalszych perturbacji w przyjęciu i rejestracji statutu to nie mamy wyjścia i musimy nasze przepisy dostosować do wymagań nam postawionych – mówił mec. Terlecki.

Po przerwie w dyskusji nad statutem PZD głos zabrali delegaci. Zaprezentowany projekt został wysoko oceniany przez wszystkich działkowców i delegatów XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Wielu prelegentów wyrażało oczekiwania, że zawarte w projekcie statutu zapisy będą dobrze służyły wszystkim członkom Polskiego Związku Działkowców. Delegaci podkreślali, że proponowane w statucie przepisy uwzględniają wszelkie aspekty nowej rzeczywistości, w której przyszło działkowcom funkcjonować. Wskazywano, że bez wątpienia statut ten pozwoli na rozwój nowych kierunków działania PZD, które są tak bardzo potrzebne i oczekiwane przez całą społeczność działkową.

Prezes OZ we Wrocławiu Janusz Moszkowski.

"Prace nad nowym statutem były prowadzone przez wiele miesięcy. Projekt statutu Związku jest dobry. Statut był wielokrotnie konsultowany z działkowcami i działaczami. Podzielam tutaj wygłoszone uwagi i wyjaśnienia wygłoszone przez mec. Tomasza Terleckiego. Dzisiaj najważniejsze jest uchwalenie statutu bez żadnych zmian. Zwracam się do delegatów okręgu wrocławskiego o nie wnoszenie żadnych zmian. Nie mamy już czasu na żadne zmiany, statut musi był uchwalony. Jest to być lub nie być PZD".

Prezes OZ Mazowieckiego Zygmunt Kacprzak

"Z pełnym zrozumieniem i akceptacja odnosimy się do zmian w statucie PZD. Na szczególne podkreślenie zasługuje więc fakt, że w obliczu upływającego terminu 18-miesięcy na uchwalenie statutu, wobec impasu, w jakim znalazł się PZD, władze związku mając na uwadze dobro działkowców, ogrodu i struktur uznały, że należy dokonać modyfikacji zapisów  Statutu PZD. To salomonowe rozwiązanie jakże ważnej dla nas wszystkich kwestii statutu pozwoli nam uniknąć chaosu prawno-organizacyjnego w funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych, jaki może być skutkiem dalszych działań organu nadzorującego. Dlatego z pełnym zrozumieniem i akceptacją odnosimy się do zmian w statucie PZD, jakie są przedmiotem naszej dyskusji, a które są dostosowane do wskazanych uchybień w postanowieniu Sądu Rejonowego".

OZ Podkarpacki Stefan Żyła

"W ocenie delegatów z okręgu podkarpackiego statut w szczegółowy sposób reguluje zagadnienia związane ze sprawnym funkcjonowaniem Związku i ogrodów działkowych. Uznajemy, że statut jest optymalny, należycie dba o interesy działkowców, ogrodów i Związku. Uważamy, że przyjęcie statutu wytrąci argument z ręki naszym przeciwnikom, którzy uważają, że ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe bez dokumentu regulującego zasady jego działania, nie powinno w ogóle istnieć"

OZ Bydgoszcz, Walusiak Urszula

"Delegaci okręgu bydgoskiego w pełni popierają projekt statutu PZD. W okręgach na konferencjach przedzjazdowych przedyskutowano projekt, a wniesione uwagi zostały przesłane do Komisji Statutowej. Dziękujemy za przygotowanie statutu Panu Prezesowi, Prezydium i Krajowej Radzie oraz Komisji Statutowej i głosujemy za jego przyjęciem."

OZ Legnica, Antoni Molka

"Nasuwa się wniosek, dopóki będzie zapotrzebowanie na grunty działkowców – ataki na PZD nie ustaną. Dla władz naszego kraju ważniejsi są deweloperzy, inwestorzy komercyjni oraz realizacja obietnic roszczeniowych. Lecz działkowcy nie ustaną w walce o nabyte prawa i istnienie ogrodów działkowych, zjednoczeni, niepodzieleni pod mądrym, charyzmatycznym przywództwem. Dzisiaj uchwalimy nowy statut PZD i wierzymy, że będzie zarejestrowany w KRS."

Statut został uchwalony jednomyślnie przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Nie było ani jednego delegata, który wstrzymałby się od głosu lub zagłosował przeciwko, co świadczy o pełnej akceptacji środowiska działkowego dla przepisów proponowanych w statucie.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 156

Wczoraj 149

W tygodniu 156

W miesiącu 2700

Wszystkich 409255

Kubik-Rubik Joomla! Extensions