Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

20 marca br. odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obrady otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Po przywitaniu uczestników narady, Prezes Kondracki nawiązał do toczących się tego dnia obrad sejmu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne i niektórych innych ustaw. Na posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli poprawkę senatu i teraz Prezydent RP Bronisław Komorowski ma 21 dni na podpisanie ustawy. Następnie po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw stanie się ona obowiązującym prawem.

Prezes Kondracki podkreślił, że PZD występuje w obronie miliona działkowców, a nie pojedynczych osób i to ich dobro jest najważniejsze. Jednocześnie wskazał na zasadnicze zmiany, które wprowadziła ustawa.

Po przyjęciu porządku obrad i wybraniu Komisji Uchwał i Wniosków, której przewodniczącym został Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak z OZ w Szczecinie, stwierdzono prawomocność obrad.

Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak

Następnie Prezes Eugeniusz Kondracki naświetlił zebranym sytuację trzech ogrodów w Grudziądzu zagrożonych roszczeniami i prowadzone działania w ich obronie. Prezes Kondracki wspomniał też o jednym z najładniejszych ogrodów w Europie, czyli ROD „Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej w Okręgu Podlaskim, którego teren przeszedł w ręce spadkobiercy. Prezes Kondracki zaznaczył, że PZD walczy o ogród i działkowców, ponieważ teren ten jest powierzony PZD w wieczyste użytkowanie. Prezes Kondracki przywołał także sytuację ogrodów warszawskich związaną z propozycjami Zrzeszenia Dekretowiec i stanowiskiem miasta Warszawy w tej sprawie. Trudna sytuacja jest także w Krakowie.

Prezes Kondracki odwołał się również do problemów ogrodu „Kolejarz” w Mikołowie w OZ Śląskim, który działkowcy mają opuścić bez wypłaty im odszkodowań oraz ogromnego problemu 7 ogrodów w Jastrzębiu.

Następnie sytuację w sprawie roszczeń na terenie poszczególnych okręgów  przedstawiło 9 uczestników posiedzenia.

OZ w Kaliszu

Prezes OZ w Kaliszu Jerzy Wdowczyk powiedział, że na terenie OZ są dwa roszczenia aktywne i dwa uśpione. Prezes Wdowczyk zdał także relację z występowania przez OZ o regulację praw do gruntów z art. 76 ustawy o ROD "Na dzisiaj złożyliśmy 43 wnioski, czyli ponad 70%, które mamy złożyć. Dostaliśmy 15 decyzji o wpisie do ksiąg wieczystych. 1 mamy już wpisany. Nie mamy wniosku odmowy ze strony miast o wydanie dokumentów, żebyśmy mogli się ujawnić w księdze wieczystej jako PZD".

Prezes OZ w Kaliszu Jerzy Wdowczyk

OZ w Lublinie

Prezes OZ w Lublinie Stanisław Chodak zaznaczył, że dobrze się stało, że prace nad rozwiązywaniem problemów roszczeń ruszyły w szybkim tempie. Jest to zasługa Krajowej Rady PZD i Okręgowych Zarządów. „Istotna jest sprawa bieżącego monitorowania roszczeń w poszczególnych ogrodach. Nie może tego wykonywać tylko pracownik zajmujący się w OZ gospodarką gruntami, powinni się w to włączać także inni, w tym radcy prawni”. Prezes Chodak podkreślił także, że jedną z trudności w rozwiązywaniu spraw roszczeń jest kompletowanie pełnej dokumentacji poszczególnych spraw.

Prezes OZ w Lublinie Stanisław Chodak

OZ w Łodzi

Prezes OZ Łódzkiego Izabela Ożegalska przyznała, że w tej chwili toczą się 3 sprawy o wydanie terenów ROD. Prezes Ożegalska zwróciła uwagę, że tylko nieliczni działkowcy podejmują działania razem z Okręgiem.

Prezes OZ Łódzkiego Izabela Ożegalska

OZ Małopolski

Wiceprezes OZ Małopolskiego Ewa Błachut powiedziała, że na terenie OZ trwa osiem postępowań roszczeniowych. "OZ uważa, ze tereny trzeba opuszczać i wydawać grunty właścicielom, ponieważ Związek będzie narażony na konsekwencje finansowe" – stwierdziła Wiceprezes Błachut. Jednocześnie OZ Małopolski chce wspierać działkowców w dochodzeniu odszkodowań

Wiceprezes OZ Małopolskiego Ewa Błachut

OZ Mazowiecki

Prezes OZ Mazowieckiego Zygmunt Kacprzak streścił zebranym problem roszczeń na terenie okręgu z naciskiem na ogrody warszawskie. Prezes Kacprzak przywołał też szczególnie trudną sprawę kompleksu ogrodów Na Paluchu i ROD "Sigma – Bartycka" w Warszawie. Należy też zwrócić uwagę, że roszczenia o zwrot nieruchomości kieruje wobec działkowców Urząd Miasta Warszawy. Oznacza to, że władze stolicy zwracają się przeciwko własnym mieszkańcom! Do jednego z ROD zostały zgłoszone roszczenia przez miasto za użytkowanie ulicy, która położona jest wewnątrz ogrodu.

Prezes Kacprzak przedstawił także propozycje Zrzeszenia Dekretowiec i zdał relację z prac Komisji Warszawskiej (złożonej z przedstawicieli UM Warszawa i działkowców), która ma rozwiązywać problemy warszawskich ogrodów. Prace Komisji nie posuwają się do przodu z powodu opieszałości urzędników i braku chęci współpracy. Prezes Kacprzak zaznaczył także, że bardzo ważne jest bieżące informowanie działkowców o zagrożeniach i podejmowanie dalszych rozmów z władzami.

Prezes OZ Mazowieckiego Zygmunt Kacprzak

OZ Podlaski

Prezes OZ Podlaskiego Andrzej Bojko przedstawił zebranym problem ogrodu "Zalesiany" w Niewodnicy Kościelnej, który odzyskali dawni spadkobiercy. Ogród ten zalicza się do jednych z najpiękniejszych w Polsce, a nawet i w Europie. Niegdyś w tym miejscu znajdowała się żwirownia. W obronie ogrodu odbyły się już dwie sprawy sądowe. Spadkobiercy chcą odsprzedać działkowcom grunty ogrodu za astronomiczną kwotę.

Prezes OZ Podlaskiego Andrzej Bojko

OZ Podkarpacki

Stefan Żyła z OZ Podkarpackiego poinformował, że roszczenia są wystosowane wobec dziewięciu ogrodów na terenie okręgu. OZ Podkarpacki złożył do tej pory 30 wniosków o uregulowanie stanu prawnego do gruntów ROD z art. 76 ustawy o ROD.

Członek Prezydium OZ Podkarpackiego Stefan Żyła

OZ w Poznaniu

Prezes OZ w Poznaniu Zdzisław Śliwa przedstawił zebranym historię upadku ogrodu im. 23 Lutego w Poznaniu. Co ważne, do likwidacji ogrodu doprowadziła osoba, która wykupiła prawa do roszczeń. Dziś dawny ogród stał się gruzowiskiem i siedliskiem bezdomnych.

Prezes Śliwa zreferował również sytuacje trzech innych ogrodów, które zmagają się z roszczeniami. "OZ prowadzi aktywną obronę prawną ogrodów w drodze negocjacji – mówił  – OZ musi problem roszczeń traktować, jako jeden z najważniejszych. Konieczne jest zapewnienie na wysokim poziomie merytorycznym opieki prawnej. OZ musi na bieżąco informować działkowców o roszczeniach i o skutkach przebywania na terenie roszczeniowym".

Prezes OZ w Poznaniu Zdzisław Śliwa

OZ Śląski

Prezes OZ Śląskiego Józef Noski zdał relację ze złożonych wniosków o regulację stanu prawnego gruntów z art. 76 ustawy o ROD. Do tej pory złożono około 50% wniosków. Następnie Prezes Noski przedstawił sytuację roszczeń w okręgu. Prezes Noski nawiązał do problemów ośmiu ROD położonych na terenach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tej sprawie OZ prowadzi rozmowy z władzami JSW. Niepokoi jednak informacja, że JSW złożyła już wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wobec terenów, na których położone są ogrody. Innym trudnym tematem jest ROD „Kolejarz” w Mikołowie, gdzie działkowcy mają nakaz wydania ogrodu.

Wypowiedzi w sprawie roszczeń w poszczególnych okręgach podsumował Prezes Eugeniusz Kondracki: "Powinniśmy pracować, walczyć i podejmować słuszne decyzje".

Prezes OZ Śląskiego Józef Noski

Projekt ustawy "Stop Rozbiórkom Altan"

Aktualny stan prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowalne i niektórych innych ustaw zaprezentował mec. Bartłomiej Piech. Projekt ze zgłoszoną przez Senat poprawką jednogłośnie został przyjęty przez Sejm 20 marca 2015 roku. Następnie ustawa została skierowana do Prezydenta RP, który ma 21 dni na jej podpisanie.

mec. Bartłomiej Piech

Ogrody wyłączone z PZD

Sekretarz PZD Izabela Ożegalska przedstawiła raport o rejestracji stowarzyszeń w ROD, które podjęły decyzję o wyłączeniu się z PZD. Ich liczba nieznacznie wzrosła. Sekretarz Ożegalska przypomniała, że nowe stowarzyszenia powinny zgłaszać wnioski o wykreślenie z rejestru ROD PZD.

Dyskusja

Po przedstawieniu wszystkich zagadnień, Prezes PZD Eugeniusz Kondracki otworzył dyskusję. Zebrani przedstawiciele Okręgowych Zarządów mieli wiele pytań do zaprezentowanych tematów.

Następnie na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków jednomyślne przyjęto wszystkie poddane pod głosowanie uchwały.

XXVI posiedzenie Krajowej Rady PZD zamknął Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

(AD)

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 157

Wczoraj 149

W tygodniu 157

W miesiącu 2701

Wszystkich 409256

Kubik-Rubik Joomla! Extensions